Deportácie

Židovskí bratia neustále obviňujú Slovákov z nejakých deportácií počas 2. svetovej vojny. Pritom tvrdia, že deportácia = vražda. Neuveriteľné predsudky. Holokaust sa samozrejme stal, ten nespochybňujem, ale o nejakých deportáciách nemôže byť ani reči. Zachvíľu to všetko vysvetlím.

Židia tvrdia, že sú služobníci jediného pravého, vševedúceho a všemohúceho boha. Ak by sa teda chystali nejaké deportácie, vševedúci židovský boh by ich pred nimi predsa varoval. Chcete povedať židovskí bratia, že váš boh nie je vševedúci? Ak aj nie je vševedúci, je všemohúci. Ak by sa už deportácie rozbehli, boh by židov zachránil. Vo filme 10 prikázaní som videl, ako boh metal blesky na Egypťanov a dokonca rozdelil more, len aby židov zachránil. A teraz nič. Vôbec nič. Chcete povedať židovskí bratia, že váš boh nie je všemohúci? To by znamenalo, že je to slabej bůh.

A to znamená, že na židov si môže každý dovoľovať a nič sa mu nestane. To je rúhanie. A kto sa rúha, ten musí byť podľa židovského zákona ukameňovaný.

Ak by sa aj nejakým zázrakom deportácie stali a vševedúci a všemohúci boh tomu nezabránil, znamená to, že to bola vôľa božia. Neprotivte sa preto vôli božej a prestaňte obviňovať Slovákov.