Primitívni ľudia

Slovákom sa dostalo veľkej cti. Boli vyzdvihnutí nad všetky národy zeme. Izraelský žid Itzhak Frey ich nazval primitívnymi ľuďmi.

Ďakujeme pán Itzhak, je to pre nás skutočne veľká česť. Ako sme sa totiž dozvedeli v minulom článku, židia považujú všetkých nežidov, teda aj Maďarov za zvieratá. Len Slováci sú medzi všetkými národmi síce primitívni, ale ľudia. Presne ako židovskí bratia. Ešte raz veľká vďaka Itzhak, nech ťa Ježiš Kristus požehná.

Super, potešilo, ale predsa len, Itzhak Frey je len výnimka a ostatní židia zastávajú názor o zvieratkách. Ako som písal, mne to vôbec nevadí. Ja som dokonca rád, pretože podceniť protivníka je tá najväčšia chyba.

Také pekné video to bolo, ale medzičasom mi ho Youtube zrušil, pretože vraj obsahuje nenávistné výroky. Ešte som dostal aj sankciu. Itzak nás vyzdvihol nad všetky národy sveta, ale podľa Youtubu je to nenávistný výrok. Youtube teda tvrdí, že židia, ktorých ľudia nenávideli údajne len preto, že sú židia, majú nenávistné výroky. Ďakujem aj tebe Youtube.

Tu je ďalší zdroj: