Vykúpenie sveta

Nastala globálne pandémia. Alebo žeby to bola globálna fraška? Všade je korona vírus. Všade v médiách. Tento korona vírus je taký smrtiaci, že zlikvidoval všetkých extrémistov. Pred pandémiou boli v médiách vkuse extrémisti. Teraz sa po nich zľahla zem. Táto pandémia u nás vypukla v roku 2020. Pritom 20 je 9 + 11. Neviem, či túto symboliku niekto použil zámerne alebo je to len náhoda, ale myslím si, že to dosť dobre vystihuje podstatu pandémie.

Vytvoril tento vírus niekto úmyselne? Alebo sa vyskytol prirodzene, len ho niekto poriadne nafúkol, aby to poslúžilo jeho zámerom? Ťažko povedať, ale ja stále nie som presvedčený ani len o tom, či vôbec nejaký nový korona vírus existuje. Nie je to preto, že potrebujem šíriť konšpiračné teórie, ale je to ako v tej rozprávke, kde človek kričí: Pozor vlk." Všetci sa zbehli, ale vlka nikde nebolo. Bol to len žart. Na druhý deň znovu človek zakričí: "Pozor vlk!" Zas sa všetci zbehnú, ale vlka nikde. Keď sa to isté zopakuje na tretí deň, už mu nikto neuverí, aj keby tam vlk skutočne bol.

Teórií o dôvode vzniku pandémie môžem spomenúť množstvo. Nie všetky sú negatívne. Aj malé deti, ak nepočúvajú a normálne dohováranie nepomáha sa strašia rôznymi bubákmi. Zvláštne je že len nedávno tu hysterčila Grétka Thunbergová o klimatických zmenách, ktoré má podľa nej na svedomí človek a hneď na to, ako na zavolanie príde korona vírus. Vďaka nemu sa fabriky a doprava sa takmer úplne zastavia. Vzduch sa tým prečistí. Ja to nevnímam negatívne. Jedna vec je klimatická zmena, za ktorú údajne môže človek a niečo iné je znečistenie životného prostredia, ktoré existuje a je dosť veľké. Určité aktivity by sa mali z tohto dôvodu spomaliť, to si myslím už dlho. Ide však o to do akej miery a aké budú následky, ak sa to preženie.

Podobná "pandémia", vtedy prasacej chrípky bola v médiách aj v roku 2009. Potom to odznelo bez nejakých škôd a odvtedy o prasacej chrípke nikto ani nechyroval. Teraz po 11 rokoch je tu pre zmenu korona vírus. Nakazených je v čase písania tohto článku na Slovensku len okolo 1000 ľudí a 12 zomrelo, no v televízii sa o ničom inom nehovorí, len o pandémii. To nie je vyvolávanie strachu? Viete, koľko ľudí sa ročne nakazí a zomrie na obyčajnú chrípku? Oveľa viac a nikoho v televízii to neznepokojuje. Aby ste mali predstavu, čo je to skutočná pandémia. Takou bol napríklad Justiniánov mor, na ktorý zomrela tretina obyvateľstva a v ďalších vlnách moru zahynula až polovica obyvateľstva. To tak oslabilo Byzantskú ríšu, že to umožnilo rozšírenie islamu. Šialení konšpirační teoretici v médiách napriek tomu šíria každodenne strach. Podľa nich nie všetky mikroorganizmy sú rovné. Podľa nich existujú aj smrtiace mikroorganizmy ako sú vírusy. Pritom o no-go zónach a situácii na grécko-tureckých hraniciach sa nezmienia ani slovom.

Mne je v podstate jedno, či to bolo úmyselne vytvorené alebo je tu skutočne korona vírus. Mňa aj tak viac zaujíma korano vírus. Ide však o to, ako už bolo povedané, aké bude mať táto pandémia následky. Je jasné, že kvôli karanténnym opatreniam príde recesia a možno aj ekonomická kríza. Čo môže potom nastať? Nazrime spoločne do biblickej knihy Genezis.

Potom ako Jozefa syna Jakubovho predali bratia do Egypta, ten tam vyveštil faraónovi jeho sen, aj keď takéto čarodejnícke praktiky ako veštenie, biblický boh zakazuje. Vyveští mu, že najprv príde sedem úrodných rokov a potom sedem neúrodných. Poradí preto faraónovi, aby počas úrodných rokov zhromažďoval obilie. A tak faraón zbieral zadarmo od ľudí obilie, aby boli zásoby na roky neúrody. Na prvý pohľad dobrá rada. Ten Jozef, to je ale dobrý človek, záchranca krajiny - Živiteľ zeme, ako sa píše v Biblii. Pozrime sa však, čo tento Živiteľ zeme robil potom:

"Jozef vykupuje celý Egypt pre faraóna. - Vtedy nebolo chleba na celej zemi, lebo hlad sa veľmi rozrástol; egyptská krajina aj krajina Kanaán boli hladom celkom vyčerpané. A tak Jozef za obilie, ktoré sa muselo kupovať, stiahol všetky peniaze, čo sa nachodili v egyptskej krajine a v krajine Kanaán, a uložil ich vo faraónovom dome. A keď už nebolo peňazí v egyptskej krajine a v krajine Kanaán, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a vraveli: „Daj nám chleba! Prečo by sme mali umierať pred tvojimi očami len preto, že niet peňazí?“ Jozef im odpovedal: „Dajte mi svoj dobytok a za dobytok vám dám chlieb, keď už niet peňazí!“ Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a Jozef im vydával chlieb za kone, ovce, hovädzí dobytok a osly a v tom roku ich zaopatroval chlebom za všetok ich dobytok. Keď sa však rok minul, prišli aj v nasledujúcom roku k nemu a vraveli: „Nezatajujeme, pane, pred tebou, že peniaze sa minuli a že stáda dobytka, pane, sú už tvoje. Neostalo už nič, pane, pred tebou, len naše telá a naše polia! Prečo by sme však mali pred tvojimi očami hynúť spolu i s našimi poľami?! Kúp si nás a naše polia za chlieb a tak budeme i s našimi poľami faraónovými nevoľníkmi. Daj nám však zrno na siatie, aby sme žili a nepomreli a naše polia, aby sa nestali púšťou!“ Takto Jozef odkúpil pre faraóna všetky egyptské pozemky, lebo všetci Egypťania popredali voje polia, pretože ich hlad veľmi ťažil. Takto sa krajina dostala do faraónovho vlastníctva. A obyvateľstvo od jedného konca egyptského územia až po druhý urobil faraónovými nevoľníkmi. Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky, Potom Jozef hovoril ľudu: „Hľa, dnes som vás kúpil spolu s vašimi poľami pre faraóna! Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia! Lenže z úrody budete odovzdávať piatu čiastku faraónovi, štyri čiastky však budú vaše na osievanie poľa a na živobytie pre vás a pre vaše rodiny a na výživu pre vaše deti.“ Oni vraveli: „Ty nám zachraňuješ život! Kiežby sme získali tvoju priazeň, pane, radi budeme faraónovými poddanými.“ A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu poľa patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto podmienke." (Gn 47, 13 - 26)

Záchranca zeme vykúpil Egypt pre faraóna a z Egypťanov urobil otrokov. Tak takýto to bol záchranca, Živiteľ zeme! Kresťania sa pritom za vykúpenie sveta ešte aj modlia.

My nič predávať nemusíme. Keď sú peniaze na migrantov, mimovládky a záchranu bánk, musia byť peniaze aj pre nás. Inak voľ nebyť, ako byť otrokom. Nech si potom faraóna a kňazov živí ich boh. Veď je všemohúci. Počuli sme slovo božie. Na veky Amon.