Zeitgeist - zlý duch doby 2

Pokračovanie filmu Zeitgeist má názov Addendum a vzniklo v roku 2008. Nachádza sa v ňom zakódovaná odpoveď na otázku, ktorú som položil v predchádzajúcom článku. Tou otázkou je, ku komu nás má priviesť pravda tvorcov Zeitgeistu, ktorú údajne taja inštitúcie tohto sveta.

Film je rozdelený znova na tri časti. Prvá pokračuje v tom, čím sa zaoberal už prvý diel a je to podrobnejší opis peňažného systému. Výsledkom analýzy je názor, že súčasný finančný systém je vlastne skryté otroctvo.

Druhá časť obsahuje spoveď ekonomického nájomného vraha, ktorý hovorí o tom, ako sa cez pôžičky poskytované Medzinárodným menovým fondom likvidujú krajiny bohaté na suroviny. Princíp je taký, že sa krajine cez skorumpovaných vodcov poskytne pôžička, ktorou sa financuje výstavba infraštruktúry. Tú majú na starosti zahraničné korporácie, ktoré na tom dobre zarobia. Miestni ľudia z toho nemajú prakticky žiadny úžitok, ale vzniknuté dlhy musia platiť oni.

Zatiaľ to bola len samá kritika spoločnosti, ale Zeitgeist: Addendum ponúka aj riešenie. Tým má byť projekt Venus, ktorý reprezentuje jeho zakladateľ Jacque Fresco. Jeden z jeho názorov je, že ľudské správanie je formované prostredím, v ktorom človek vyrastá. Nakoniec sa dospeje k záveru, že dôležité nie sú peniaze, politika alebo náboženstvá, ale technológia, ktorá je zodpovedná za pokrok ľudstva. Takže tu máme nového spasiteľa, ktorým je tentoraz technika.

Logo projektu Venus.

Na projekt Venus sa teraz pozriem z hľadiska symboliky. Logom je písmeno V, ktoré je začiatočným písmenom slova Venus. Je to aj rímska číslica s hodnotou 5. Päťka predstavuje aj päťcípu hviezdu, čiže pentagram, ktorú používali ako svoj symbol i komunisti. Písmeno V sa nachádza v kruhu, ktorý je tvorený dvoma písmenami C. Céčko je tretím písmenom v abecede a CC teda predstavuje číslo 33. Presne toľko stupňov má slobodomurársky škótsky rítus.

Slovo venus v názve projektu bolo vraj zvolené podľa mesta Venus na Floride, kde sa nachádza výskumné stredisko projektu. Venus je ale aj anglický názov planéty Venuše, ktorá má na oblohe dve podoby. Večer je to Večernica a ráno Zornička. No a rímskym bohom, ktorý bol zosobnením Zorničky je Lucifer. Otázka, ku komu nás vedie dokument Zeitgeist bola práve zodpovedaná.

Na začiatku filmu sa nachádza oko. Je to často používaný symbol iluminátov.

Dan Brown vo svojej knihe Stratený symbol píše, že Lucifera uctievali ilumináti, pretože brali toto meno doslovne ako Svetlonoš. Podľa Browna sa z Lucifera stal knieža pekla vďaka cirkvi. V poriadku, budem sa riadiť presne podľa tohto názoru a nebudem súdiť projekt Venus podľa názvu ani podľa symboliky, ale iba podľa toho, aké názory zastáva. Tieto sa naplno prejavia v treťom diele Zeitgeistu, ktorý sa volá Moving Forward (Pohyb vpred) a nakrútil ho takisto Peter Joseph a to v roku 2011.

Slnko v trojuholníku. Aj tento symbol používajú ilumináti.

V úvode sa preberá ľudská prirodzenosť a vplyvy, ktoré sú zodpovedné za ľudské správanie. Rozoberá sa otázka, čo ovplyvňuje správanie ľudí, genetika alebo prostredie? Prednášku robí nejaký bradatý a kučeravý chlapík, ktorý je profesorom neurológie na Stanfordskej univerzite a volá sa Robert Sapolsky. Podľa neho sú obidva tieto názory sami o sebe nesprávne. Napriek tejto výpovedi to nakoniec vypáli tak, že za všetko môže prostredie. Samozrejme, aj to má na človeka vplyv, ale všetko sa prostredím vysvetliť nedá. Znamenalo by to, že v Amerike už nie sú žiadni černosi, pretože tam nie je horúce africké slnko. V prednáške pokračuje Gabor Maté, ďalší kučeravý chlapík, tentoraz bez brady.

Robert Sapolsky a jeho priateľ pavián. Akurát neviem, kto je kto.

Kedysi som sa smial z tých, ktorí všade vidia Židov. Neviem, či je to trest boží, ale čo sa mi stalo v poslednej dobe? Všade vidím Židov! Pýtam sa preto, je to naozaj vedecký fakt, že za všetko môže prostredie, alebo sa to z nejakého dôvodu hodí práve Židom?

Druhá časť filmu sa zoberá súčasnou trhovou ekonomikou založenou na zisku a peniazoch. Táto je príčinou korupcie, nedôvery a nerovnosti. Jedno percento ľudí dnes vlastní 40% bohatstva zeme. Nerovnosť je najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje mieru násilia. Ak by každý mal dostatok, každý by bol spokojný a k násiliu by teda nebol dôvod. Ak ale jedno percento vlastní taký kus bohatstva zeme, tak má potom dostatok všetkého. Prečo potom chcú stále viac a sú kvôli tomu ochotní vyvolávať aj vojny?

Za všetko vraj môže socio-ekonomický systém. Nie vláda, bezohľadná korporácia, bankový kartel, ľudská prirodzenosť alebo tajný spolok, ktorý všetko riadi. Odkiaľ sa tu ale tento systém vzal?

Riešením má byť globálny systém spravovania zdrojov. Ak chceme prežiť ako druh, neexistuje iná alternatíva – musíme mať prehľad o svete ako o celku. Všetko je navzájom prepojené. Je čas vyzdvihnúť jednotu. Naše prežité sociálne systémy sa rozpadli. Je čas pracovať spoločne na vytvorení udržateľnej , globálnej spoločnosti, kde je o každého postarané a každý je skutočne slobodný.

Všetky zdroje planéty majú byť teda spravodlivo rozdeľované medzi všetkých obyvateľov. Vyzerá to všetko super a úžasne spravodlivé. O každého bude postarané. V skutočnosti je to útok na Rusko a ostatné krajiny bohaté na suroviny. Je to naozaj dobre vymyslené. Pokiaľ mali Američania vlastnú ropu, frajerovali na veľkých autách a nič nemuselo byť spoločné. Teraz, keď sa ich ropa míňa, už sa musí všetko spravodlivo rozdeliť! Jednoducho sa to dá vyjadriť príslovím: „Čo je tvoje, to je aj moje a čo je moje, do toho ťa nič.“

Stratégie rozdeľovania zdrojov sa dajú naprogramovať do počítača. V dnešnej informačnej dobe vraj nedokáže ani ľudská myseľ, ani skupina ľudí monitorovať všetko, čo je potrebné. Na tento účel sa vraj dajú použiť počítače. A sme doma! Veď toto nie je nič iné ako NWO – nový svetový poriadok. Globálny svet, ktorý riadi jedna svetová vláda a všetko sleduje počítač. Čo to bude za počítač, Skynet alebo Šelma?

Je nad slnko jasné, že ak má tento počítač rozdeľovať zdroje medzi ľudí a kontrolovať, tak musí byť každý človek v tomto počítači zaregistrovaný a mať implantovaný čip alebo aspoň vytetovaný čiarový kód. O tom film radšej mlčí, ale obrázok čiarového kódu sa tam nachádza.

Takže o mojich potrebách má rozhodovať nejaký hlúpy stroj. Počítač ale sám od seba neurobí nič. Musí byť naprogramovaný a programovať ho určite nebudem ja alebo vy. Počítač je síce neutrálny, ale program, podľa ktorého bude postupovať neutrálny byť nemusí. A nad týmto programom nikto z nás kontrolu mať nebude.

Obyvateľstvo bude bývať v presne naprojektovaných mestách a potraviny sa budú pestovať v špeciálnych farmách na hydropónii. Jesť budeme teda nejaké odporné umeliny. Ako som písal, nebudem projekt Lucifer hodnotiť podľa mena, ale podľa prezentovaných názorov. Toto má byť ten raj na zemi? Môžem k tomu povedať len jedno: „Ďakujem, ale ja nechcem byť súčasťou stroja!“

Zeitgeist nie je protisystémový film. Kritizuje síce súčasnú elitu, ale chce ju nahradiť inou - technokratickou elitou. No či to bude skutočne iná elita, tiež nie je isté. Po prevrate v 89. roku sa u nás tiež zmenil režim, ale ľudia vo vedení zostali tí istí. Kritika dnešného systému je tiež pochopiteľná. Ak chce niekto zaviesť nový svetový poriadok, tak je jasné, že musí starý svetový poriadok odstrániť. K tomu je potrebné trošku ľudí potrápiť a podusiť vo vlastnej šťave, pustiť im potom nejakú propagandu, v ktorej sa ponúkne riešenie a ľudia sa budú nového svetového poriadku ešte aj sami dožadovať.

Tento Zeitgeist nie je pohyb dopredu a projekt Venus nie je nič nové. Všetko je to len o zdrojoch, surovinách a ekonomike, o tom, že títo vlastnia toľko a my len toľko, čiže čistý materializmus. Podobný „raj na zemi“ sme tu mali 40 rokov počas komunizmu a čistým komunizmom je aj projekt Venus. Vedomí si toho sú aj tvorcovia filmu, a preto tento názor radšej dopredu zosmiešnili. Obviňovanie ekonomiky zdrojov je vraj iracionálne. Prečo je potom na začiatku filmu uvedený citát marxistického spisovateľa Ernsta Fischera? Na mňa takéto triky, ktoré sa snažia odporcov označiť ako hlupákov neplatia, pretože ja som v komunizme žil a tieto sladké rečičky o rovnosti poznám. Všetci boli takí spokojní a mali všetkého dostatok až museli vyjsť na námestia štrngať kľúčmi. Po tejto „revolúcii“ sa máme ale ešte horšie a vládnu nám tí istí súdruhovia ako počas komunizmu. A tak to bude aj po tej radikálnej revolúcii v našich mysliach, o ktorej hovorí Zeitgeist, ak by k nej nedajbože došlo.

Zeitgeist - zlý duch doby