Diktátor

V spoločnosti sa rozbehol boj proti nacizmu. Ja rád plním ľuďom priania, a tak idem do toho naplno. Slovenský spisovateľ Jozef Karika vo svojej knihe Strach opisuje skupinu ľudí, ktorí večne utekajú, lebo sa boja. Je to narážka na biblického Jonáša, ktorý tiež zo strachu utekal pred svojou úlohou. Nakoniec sa tomu postavil čelom. Tak zastavím sa bratia a postavím sa tomu priamo. Vo svojej ďalšej knihe Tma píše Karika o magických dvojníkoch: "Ak sa stretneš so svojim dvojníkom, ak ho uvidíš tvárou v tvár, umrieš." Načo sa zbytočne namáhať a babrať sa najprv s jedným a potom s druhým hajzlom, keď sa môžu zničiť sami navzájom. Len im treba napomôcť, aby sa stretli zoči-voči. Je lepšie dostať dve muchy jednou ranou. A keď sa podarí, možno padnú jednou ranou aj muchy tri alebo štyri.

O znamení Jonáša hovoril aj Ježiš. Ten vravel aj o tých, čo majú oči a nevidia. Chcel tým povedať, že videnie nie je len o očiach. Myslíte, že sme sa v tejto veci od Ježišových čias niekam posunuli? Ani náhodou. Vezmime si len taký film Matrix, ktorým sa všetko začalo. Drvivá väčšina určite vie, o čo sa v ňom jedná. Stále sú však takí, ktorí si myslia, že o nich to neplatí. Oni predsa žijú v realite, oni vedia, čo je pravda. Nie milánkovia, my nežijeme len v matrixe, my žijeme v supermatrixe. Bohužiaľ pre vás, koniec sveta - sveta ilúzií prichádza. Dnes preskúmame film Diktátor od Charlieho Chaplina z roku 1940, v ktorom sa paroduje Adolf Hitler.

Film sa začína takýmto upozornením: "Akákoľvek podoba medzi diktátorom Hynkelom a židovským holičom je čisto náhodná."

Film opisuje židovského holiča, ktorý následkom leteckej nehody stratil pamäť a prebral sa potom, ako prišiel k moci Hitler. Bol pacientom číslo 33. Toto číslo má spojitosť so slobodomurármi. Keďže sa začalo prenasledovanie židov, chytili ho a zatvorili do tábora. Podarilo sa mu újsť vo vojenskej uniforme, v ktorej vyzeral ako diktátor Hynkel. Bolo po ňom samozrejme vyhlásené pátranie.

V tom istom čase diktátor Hynkel pri love spadol z člna do vody a keď vyliezol mokrý a v loveckom odeve z vody, chytila ho hliadka, lebo vyzeral ako židovský holič. Židovského holiča zas všetci považujú za Hynkela, lebo sa podobá na neho.

Mne nikdy nešlo do hlavy, prečo mal Hitler ten divný fúz. U nikoho som taký divný fúz nevidel, len u komediálneho herca Charlieho Chaplina. Ten bol židovského pôvodu, ako som neskôr zistil. Podľa nacistov bol árijský ideál modrooký blondiak. Prečo potom vysoko postavení nacistickí pohlavári takto vôbec nevyzerali? Milióny Nemcov to však nevideli. Podobne sa na Rusov nepodobali ani vodcovia komunistickej revolúcie v Rusku.

Film Diktátor sa nám smeje do tváre a hovorí, že Hitler bol židovský herec komediant. Hovorí, že židov vyhubili rukami Nemcov samotní židia. Mňa to neprekvapuje, pretože judaizmus = nacizmus. Hitler zaviedol v Nemecku židovský zákon. Už som o tom písal v článku Zrušenie judaizmu. Aký je rozdiel medzi tvrdením, že židia sú vyvolení bohom pred všetkými národmi a tvrdením, že Nemci sú nadradená rasa nad ostatnými rasami? Nie je medzi nimi žiadny rozdiel. A keď sa dnes odsudzuje nacizmus, zároveň sa tým odsudzuje aj judaizmus. Preto ak bojujeme proti nacizmu, musíme bojovať aj proti judaizmu. Musíme oslobodiť našich židovských bratov spod rabínskej diktatúry. Vznikol by Izrael, ak by nebol hokokaust?

Judaizmus musí byť zrušený. Táto rasistická doktrína nemá v demokratickej krajine 21. storočia miesto. Existuje u nás síce náboženská sloboda, ale pojem náboženstvo je odvodený od slova boh. Pre násatanstvo žiadna sloboda nie je.

Ukončím to citáciami z Písma:

Keď Mojžiš videl, že ľud bol taký bezuzdný - lebo Áron im popustil uzdu na škodoradosť ich nepriateľov -, Mojžiš sa postavil do vchodu táboriska a zvolal: "Kto je za Pána, ku mne sa!" I zhromaždili sa okolo neho všetci leviti. A on im povedal: "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: >Každý nech si opáše meč na bedrá! Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných!<" A leviti urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. (Ex 32, 25-28)

Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: "Abrahám!" On odpovedal: "Tu som."A on hovoril: "Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ a choď do krajiny Morja! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem." Abrahám vstal včasráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. (Gn 22, 1-3)