Hotel Rwanda

Ľudia, našiel som vynikajúce multikultúrne obohatenie. Je to film Hotel Rwanda, ktorý opisuje udalosti z tejto africkej krajiny. Vďaka čomu mi bolo umožnené toto skvelé multikultúrne obohatenie? Predsa vďaka Nežnej revolúcii, ktorú sme si pripomenuli nedávno - 17. novembra. Vďaka Bohu za Nežnú revolúciu. Pred revolúciou tu totiž bola len jedna politická strana, takže nebolo koho voliť. Teraz je tu množstvo politických strán a znova nie je koho voliť. Najväčšia porevolučná vymoženosť však je, že môžeme pozerať americké filmy. Po zhliadnutí jedného amerického filmu - Hotel Rwanda mi hneď prišli na um rasisti a nepriatelia rovnosti, ktorí mi kážu, aby som prijímal imigrantov z Afriky. Vraj je tam veľká chudoba i vojny a vraj je mojou morálnou povinnosťou postarať sa o nich. To sú ale rasisti.

Ako môže byť v Afrike veľká chudoba, keď u nás veľká chudoba nie je a všetci ľudia sú si rovní? Potom nemôže byť veľká chudoba ani v Afrike. Kto toto tvrdí, ten je rasista, ktorý hovorí, že afroameričania sú neschopní idioti s malým IQ. Hlavne, že všetci imigranti majú najnovšie mobily a kreditné karty. Ak tam nie je chudoba, prečo potom utekajú z Afriky? Lebo je tam preľudnenie? Hustota zaľudnenia je v Európe viac ako 70 ľudí na km2 a hustota zaľudnenia v Afrike je 36,4 obyvateľov na km2. Čiže nejakí magori chcú presunúť obyvateľov z ľudoprázdnej Afriky do preľudnenej Európy. Nepotrebujem byť super intelektuál s desiatimi vysokými školami, aby som chápal, že je to totálny blud. Znova sa preto pýtam, prečo utekajú z Afriky? Lebo sú tam vojny? Zaujímavé, že doteraz som počúval mantry, že vojny vyvolávajú len bieli. Pritom západní bieli kolonialisti sa z Afriky stiahli už dávno. Čiže žiadne vojny tam byť nemôžu, čím padá aj druhý argument na prijímanie imigrantov. Kto toto tvrdí, ten šíri falošné správy - fake news a hoaxy. A keby tam aj náhodou vojny boli, s kým tam bojujú? Znamená to potom, že tam čierni bojujú proti čiernym? V tom to zrejme bude. Imigranti utekajú z Afriky preto, lebo nemajú radi čiernych!

To ma podržte. Afroameričania neustále vyplakávali, že chcú slobodu, nech bieli kolonialisti vypadnú a keď slobodu konečne získali, utekajú teraz k tým istým bielym kolonialistom do Európy. To ako keby chceli židia imigrovať do Osvienčimu alebo nacisti do Izraela. No, čo nie je, môže byť. Ak odsúhlasia, že imigrácia je ľudské právo, tým pádom môže hocikto imigrovať aj do Izraela. Prečo teda nejdú afroameričania do Číny, do Japonska, do Indie alebo do Pakistanu? Dôvod môže byť len jeden - bielych považujú za najlepších. Kurvy rasistické, veď oni svojim konaním dokazujú bielu nadradenosť. Ja nie som proti imigrácii. Ja chcem na Slovensko prijať 140 miliónov ruských imigrantov. Ale týchto čiernych rasistov tu nechcem ani vidieť!

A to sú poniektorí afroameričania ešte k tomu aj moslimovia, ktorí sú služobníci údajne jediného pravého a všemohúceho boha Alaha. Zaujímalo by ma, načo vôbec potrebuje všemohúci boh služobníkov? Keď je všemohúci, mal by si všetko urobiť sám, tým pádom by skôr on mal slúžiť tým nevšemohúcim. No on má z nejakého dôvodu služobníkov, ktorí mu musia slúžiť, aj keď on je všemohúci. A títo služobníci sa tlačia k bielym do Európy, aby sa o nich starali, lebo je to ich morálna povinnosť. Čo týmto svojim konaním moslimovia hovoria? Svojim konaním tvrdia, že ich boh je slabý boh alebo dokonca len vymyslený fantóm, ktorý v skutočnosti neexistuje. To potom môže na nich hocikto zaútočiť a nemusí sa báť. Je tu však ešte jedna možnosť. Moslimovia tvrdia, že Alah od nich vyžaduje, aby sa mu klaňali, zabíjali a zotročovali iných! Boh Otec by také niečo nemohol robiť. Ani u nedokonalých ľudí som nevidel nijakého otca, ktorý by vyžadoval od svojich detí, aby sa mu klaňali. Také niečo môže vyžadovať jedine kto? No predsa satan! Len satan môže vyžadovať od svojich uctievačov, aby zabíjali iných len preto, lebo sú iného vierovyznania. Predstavte si, že by som bol výrobcom určitej značky automobilov. A od svojich zákazníkov by som požadoval, aby zabíjali tých, ktorí kupujú u ostatných výrobcov. Mne vychádza, že islam je nepriateľom voľného trhu! Islamisti spolu s judaistami dokonca rozdeľujú zvieratá na čisté a nečisté. Horšiu diskrimináciu som zatiaľ nezažil!!! Moslimovia teda svojim konaním ukazujú, že Alah je satan. Veď to sú nepriatelia Alaha. Ja keby som bol Alah a moji uctievači by mi robili takú hanbu a zlé meno, tak ich minimálne nakopem do rici. Máme tu teda štyri možnosti. Prvou je, že Alah je všemohúci boh. Bohužiaľ, moslimovia svojim konaním vytvárajú ešte ďalšie tri možnosti. Alah nie je všemohúci boh, Alah vôbec neexistuje a nakoniec, Alah je satan. Ktorá z nich je správna? To ja momentálne neviem zodpovedať. Treba spraviť vedecký experiment a preskúšať to. K tejto téme by som sa ešte rád venoval osobitne v nejakom budúcom článku, pretože toto je článok hlavne o Afrike.

Vieme už, že černosi utekajú z Afriky a utekajú k bielym. Sú teda černosi rasisti, ktorí nemajú radi čiernych? Dôkazy sa nachádzajú vo filme Hotel Rwanda. O jednej belgickej kolónii som už písal v článku Tarzan. Rwanda je ďalšou africkou kolóniou, kde sa Belgičania vyznamenali. V Belgicku sa v súčasnosti nachádza centrum Európskej únie, ktorej členom sme aj my.

Film sa začína správou z rádia, kde nejaký afroameričan hovorí tieto slová. Keď sa ma ľudia opýtajú, prečo nenávidím Tutsiov, poviem im: "Prečítajte si naše dejiny. Tutsiovia kolaborovali s belgickými kolonialistami. Ukradli nám našu zem a bičovali nás a teraz sa tutsijskí povstalci vrátili. Sú ako šváby. Sú to vrahovia. Rwanda patrí nám, Hutuom. My tvoríme väčšinu. Oni sú len zradcovia a votrelci. Ale my sa toho moru zbavíme."

Čierni nenávidia čiernych! Jedni nenávideli druhých preto, lebo boli príliš čierni a druhí prvých, lebo neboli dostatočne čierni. A tak sa začala genocída Tutsiov. Za 3 mesiace tam prišlo o život milión ľudí. Šesť miliónový holokaust, na ktorý amatéri Nemci potrebovali 6 rokov by Hutuovia zvládli za rok a pol. Ako je to možné? Oni nerobili žiadne zbytočné koncentráky. Tutsiov strieľali a sekali mačetami priamo pred ich domami. Ani taký jednoduchý nástroj, ako je mačeta si však africkí inžinieri z mne neznámeho dôvodu neboli schopní sami vyrobiť, ale dovážali ho z Číny. Najväčšiu genocídu na černochoch teda spáchali černosi.

Musím však povedať, že v tomto majú veľký podiel Belgičania. Keď bola Rwanda ich kolóniou, Belgičania uprednostňovali menšinových Tutsiov. Po skončení kolonializmu Belgičania otočili a začali podporovať väčšinových Hutuov, ktorí Tutsiov neznášali. Tutsiovia si svoju rolu nevybrali, ale to, ako s mocou budú nakladať a ako sa budú správať k väčšine si vybrať mohli. Máme také príslovie: "Aj vlk sa najedol, aj ovca ostala celá."

Vedúci hotela, o ktorom je film je síce Hutu, ale má manželku Tutsijku. Preto s politikou vlastného kmeňa nesúhlasí a snaží sa svoju rodinu i mnoho tutsijských susedov zachrániť. Nasťahuje ich do hotela a podpláca generála, aby im poskytol ochranu.

Všade naokolo prebieha vraždenie, ale jednotky OSN nerobia nič, lebo majú rozkaz nezasahovať. Načo tu to OSN vlastne je? Nakoniec predsa len zabezpečili evakuáciu hotela, ale na počudovanie len pre bielych. Vedúci hotela pochopí, že všetci tí západní potentáti, ktorí ho potľapkávali a hovorili mu, že je jeden z nich, ho len odrbávali. V skutočnosti pre nich nič neznamená. Keď jeho a predtým Tutsiov potrebovali, oblbovali ich sladkými rečičkami a keď ich už nepotrebovali, nechali ich napospas osudu.

Asi nie som jediný, kto si všimol podobnosti medzi Rwandou a súčasným Slovenskom. Naša intelektuálna elita, aj privilegované menšiny by sa preto mali poriadne zamyslieť. Amerika upadá, podobne je na tom aj Európska únia. Myslíte si, že keď to tu krachne, že vás vaši západní páni zachránia a nasťahujú vás k sebe? Určite nie. Keď prišiel Bush na Slovensko, ruku vám na letisku podával v rukaviciach, aby sa náhodou nenakazil. Ste pre nich len špina. Určite si k sebe nenasťahujú zradcov vlastného národa. Veď ak zradili vlastných, o čo skôr zradia ich, keď im niekto ponúkne viac? Neskončia náhodou ako v Hoteli Rwanda? Niežeby som im to prial a dúfam, že to u nás tak ako v Rwande neskončí, ale spoločnosť je už riadne natlakovaná.