Konec podvodníků v Čechách

V tomto článku znova zavítam do našich krajov. Znova to bude český film a znova od režiséra Václava Vorlíčka. Vidím, že skutočne zaujímavé filmové kúsky sa robili aj u nás a to dokonca za socializmu. Článok nebude klasická analýza. Nachádzať sa tam budú len náznaky, ktoré majú podnietiť čitateľov k rozmýšľaniu. Prídete na to, o čom je tento film?

Táto filmová klasika ukazuje, že okrem ľudí obývajú náš svet aj vodníci. Jeden z nich - Alois Vodička dostane za svoju obetavosť pri práci potápača nový suchý byt prvej kategórie. Ich starý, zdravotne závadný mokrý dom bude asanovaný.

To je pre neho a jeho rodinu dosť veľký problém, pretože, ako vieme to nie sú ľudia, ale vodníci a sucho nemajú radi. Sú to poslední vodníci v Čechách a slúžia svojmu pánovi, hlavnému vodníkovi Wassermannovi. Ich hlavnou náplňou práce je sťahovanie ľudí pod vodu na dno, ich topenie a branie ich duší, ktoré skladujú v hrnčekoch. Oni najviac makajú, ale vďaky od svojich pánov sa nedočkajú. Páni nimi a aj ľuďmi pohŕdajú. Sú to proste naci nadpodvodníci. Obyčajní vodníci sa musia svojim pánom klaňať ako otroci, pretože ich udržiavajú v strachu pomocou kúzelných paličiek. Tie ale na ľudí neúčinkujú, len na vodníkov.

Vodníci sa vedia premieňať na vodné živočíchy a sú nesmrteľní. Musia si však dávať pozor na niektoré veci, ako je transfúzia krvi alebo sex s ľuďmi, lebo potom by sa stali normálnymi ľuďmi. Transfúzie krvi majú zakázané aj Svedkovia Jehovu.

Ich prípad s presťahovaním má na starosti doktor Mráček. Iste každý vie, že mráčky lietajú po nebi. Naštvaný WaSSermann hovorí, že k sťahovaniu nesmie dôjsť, aj keby mali Mráčka utopiť. Mráček je povolaním právnik, čiže znalec zákona. Kedysi by ho volali rabi. Doktor žije bez otca, len so svojou matkou, ktorá sa ako vedkyňa venuje transformácii človeka na rybu.

Pokus s utopením Mráčka stroskotá, pretože ho podaním prvej pomoci oživí dcéra Aloisa Vodičku Jana. Nevedela totiž o koho sa jedná. Zároveň sa doňho zaľúbi.

Mráček je neoblomný a chce ich dom zbúrať aj napriek žiadostiam Jany. Raz sa preto vyberie na obhliadnu vodníckeho domu. Tesne predtým mu matka pichne preparát, ktorý mení človeka na rybu. Tvrdí mu, že má účinkovať až večer. V dome ho privíta sám WaSSermann. Práve vtedy akosi predčasne zaúčinkuje preparát a Mráček sa premení na kapra. WaSSermann si preto myslí, že aj on je vodník. V západnej centrále vodníkov mu totiž prisľúbili, že mu pošlú dvoch mladých vodníkov ako ženíchov, aby pomohli rozmnožiť upadajúcu vodnícku populáciu v Čechách.

Keďže si WaSSermann myslí, že Mráčk je vodník, poukazuje mu tajomstvá svojho domu, ako je napríklad skladisko utopených duší v podzemnej zatopenej pivnici. Potom ho aj s priateľom pozve na večeru. Dvoch skutočných vodníkov, ktorí boli vyslani do Čiech pritom po rade humorných nedorozumení zlikvidovali samí českí vodníci.

Mráček príde na večeru aj so svojim priateľom Honzom, lebo WaSSermann mu sľúbil Janu za ženu. Honzo je v slovenčine rovnaké meno, ako mal Ján Krstiteľ, teda Ján.

Samozrejme vyjde najavo, že Mráček nie je žiadny vodník a vodníkom sa ho konečne podarí zlikvidovať. Jana ale vezme hrnček s jeho dušou, dostane sa do márnice a Mráčkovi pustí do úst jeho dušu. Mráček je podobne ako Ježiš oživený a môže tak prekaziť plán vodníkov na podplatenie svojho zástupcu. Koľko mu vodníci sľúbili, či tridsať strieborných alebo koľko, to ja už neviem.

WaSSermannovi jeho plán nevyšiel a ešte k tomu aj jeho poddaní začínajú rebelovať. Janin strýko Karel dokonca dobrovoľne podstúpi transfúziu, len aby sa stal človekom. Ľuďmi sa nakoniec stanú všetci poddaní. Ani sa im nečudujem. Byť nekonečnosť buzerovaný, ponižovaný a zastrašovaný, to nie je žiadna výhra. K čomu je takáto nesmrteľnosť?

Vodnícky dom bol zbúraný, a to bol koniec vodníkov v Čechách. Bohužiaľ asi len dočasný. Vodníci zdá sa podnikli protiútok. A mám taký dojem, že teraz sa naopak ľudia menia na vodníkov.

"Počuli sme, ako hovoril proti svätému miestu a proti Zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš." (Skutky apoštolov)