Terminátor: Príbeh Sary Connor

3. Turek

Táto časť sa začína veľmi silnou scénou. Sára si spomína na svoj pobyt v psychiatrickej liečebni, kde bola posadnutá jadrovými vedcami. Tými, ktorí vynašli atómovú bombu, ktorú použil Skynet na zničenie ľudstva. Boli to vedci Oppenheimer, Heisenberg, Fermi a Teller. Rozmýšľa, prečo s vývojom bomby neprestali, prečo ich nezastavil niekto iný a ak by takúto príležitosť mala ona, dokázala by to? Vo svojich predstavách ich všetkých postrieľa ako psov. Oni však po chvíli vstanú, pretože sú to terminátori. Čiže to nie sú ľudia. Prečo je táto scéna silná? Pretože väčšina z týchto vedcov boli židia alebo mali so židmi vzťah. Aj slávny Einstein bol žid a tento údajný pacifista písal list americkému prezidentovi, aby urýchlil vývoj atómovej bomby. Vieme už, že John Connor má mnohé spoločné charakteristiky s Ježišom Kristom. Mesto Nagasaki, ktoré bolo zničené americkou atómovou bombou nebolo len také bežné japonské mesto. Bolo to centrum japonského kresťanstva.

Sára prezerá materiály od zničenej bunky odboja. Zistí, že tam neboli preto, aby pomáhali im, ale preto, že mali vlastnú úlohu - ísť po Skynete. Dobrým východzím materiálom pre túto úlohu je zoznam pracovníkov firmy Cyberdyne, ktorý našli v byte bojovníkov. Sára s ním ide za ženou Milesa Dysona, aby zistila, či niekoho nepozná, pretože niekto môže pokračovať na vývoji Skynetu a ani si toho nemusí byť vedomý. Dysonova žena spozná jedného praktikanta, ktorého mal Miles rád. Volá sa Andrew Goode.

Masaker bunky odboja začne medzitým vyšetrovať agent Ellison so šachovnicovou kravatou, ktorá oznamuje tému tohto i ďalších dielov seriálu, ktorou je šach. Šachovnica je aj jedným zo symbolov slobodomurárov. Takže bojovníci odboja, viete, čo máte študovať. Odporučiť môžem knihu od známeho ruského šachistu židovského pôvodu Aarona Nimcoviča - Môj systém.

Sára sa nakontaktuje na Andyho Gooda a Cameron by ho samozrejme chcela hneď zabiť, aj keď o ňom nič nevedia. Sára s ľudským prístupom má na to samozrejme iný názor. Spomína prípad Heisenberga, na ktorého Američania nasadili špióna, ktorý ho mal streliť do hlavy, ak by usúdil, že Nemci sú blízko dokončenia atómovej bomby. Špión predtým nikdy nikoho nezabil. Heisenbergovi sa nič nestalo, ale Andy je na tom horšie. Sára u neho na návšteve zbadá plagát šachového zápasu medzi Kramnikom a šachovým počítačom Deep Fritz. Andy ho považuje za úžasný súboj, oveľa lepší, ako bol zápas medzi Kasparovom a počítačom Deep Blue v roku 1997. Zhodou okolností sa zápas Kasparova uskutočnil v tom istom roku, ako mal Skynet rozpútať súdny deň.

Andy sa Sáre pochváli, že pracuje na šachovom počítači s názvom Turek. Meno je odvodené od šachového automatu, ktorý v roku 1770 zostrojil barón Wolfgang von Kempelen. Bol to rodák z Bratislavy a mal židovský pôvod. Okrem toho vytvoril aj hovoriaci stroj. Turek však nebol samomysliaci stroj. V jeho vnútri sa skrýval živý šachista. Andy vraví, že šachové počítače sú významnou platformou pre vývojárov umelej inteligencie. Počítače dodnes fungujú podľa Von Neumannovej architektúry, ktorú publikoval John von Neumann v roku 1945. Väčšinu práce na nej ale urobili J. W. Mauchly a P. Eckert. Von Neumann sa narodil v roku 1903 v Budapešti a bol židovskej národnosti. Venoval sa aj jadrovej fyzike a zúčastnil sa na vývoji atómovej bomby. S vedcami: L. Szilárdom, E. Wignerom, E. Tellerom, P. Erdősom a ďalšími prispeli k vzniku legendy, podľa ktorej v Budapešti pristáli mimozemšťania a pohybovali sa po svete ako maďarskí vedci. Američania ich preto volali "Marťania". Možno to neboli mimozemšťania, ale terminátori z budúcnosti - Cromarťania.

Po Andyho prednáške Sára vonku cez okno niekoho zbadá. Dotyčný má na ruke vytetovaný čiarový kód ako ľudia v budúcnosti. Andy zavolá políciu, a tak Sára radšej zdúchne. John jej doma povie o Singularite. Je to bod v čase, kedy budú stroje tak chytré, že začnú vytvárať chytrejšie verzie samých seba bez pomoci ľudí. Podľa Johna to bude okamžik, kedy sa môžeme rozlúčiť so svetom. Pokiaľ to nezastavia.

Terminátor Cromartie si zatiaľ s pomocou jedného biológa, ktorému poskytne potrebné vzorce, vytvorí novú kožu. Sára Andyho nezabije, ale podpáli mu dom, aby nemohol pokračovať s vývojom Turka.