Únos Eichmanna

Kauzou, ktorá najviac otriasla Slovenskom a to krátko po jeho vzniku je únos Michala Kováča mladšieho. Bol to vraj veľký zločin. Tento rok pribudol k tejto kauze ďalší únos, tentoraz Vietnamca z Nemecka. Použilo sa naň, možno aj nevedome slovenské vládne lietadlo. Znovu to bolo mnohými skupinami prezentované ako veľký zločin. Z tohto dôvodu a aj kvôli iným kauzám, s ktorými sa tohto roku akoby vrece roztrhlo, je podľa médií Slovensko mafiánsky štát. Ja sa na nich za to nehnevám. Raz som písal, že som dokonca rád, pretože ktovie, čo ešte vyjde najavo. A už najavo všeličo vyšlo. Čo dokázali isté sily týmito kauzami a svojimi vyjadreniami? Iniciatívni sorošovci dokázali, že Izrael je mafiánsky štát.

Gratulujem vám a kľudne pokračujte iniciatívne ďalej. Únos Vietnamca, totiž prebehol podľa rovnakého scenára, ako únos Adolfa Eichmanna do Izraela, čo môžeme vidieť v nasledujúcej ukážke z filmu Eichmann - Operation Finale.

Niekto môže namietať, že Eichmann bol zločinec, ale Vietnamec je takisto zločinec, ktorý bol odsúdený za zneužitie verejných zdrojov, to isté Michal Kováč. Ak teda experti tvrdia, že únos Vietnamca a Michala Kováča mladšieho je veľkým zločinom, tvrdia aj, že zločinom je i únos Adolfa Eichmanna. Potom musíme začať vyšetrovanie vo veci zavlečenia Adolfa Eichmanna do Izraela.