Česká úroveň

Tento mesiac sa mi náhodou dostala do rúk česká verzia počítačového časopisu CHIP. V úvode sa jeho šéfredaktor rozčuľoval nad úrovňou bratov Čechov. Snažil sa ich porovnať s Nemcami.

Ak v Nemecku zadal do gúglu meno Angely Merkel, nápoveda vyhľadávača mu vyhodila možnosti ako psychopatka, dobrá kancelárka alebo sionistka.

Keď to isté zadal do českého gúglu, vyskočilo mu: kráva, Hitlerova dcera, židovka. Celkovo mu české možnosti prišlia viac volgárne ako u národa Šilera, Géteho a Bacha. Tak českí bratia bacha na to. Síce nechápem, ako môže byť niekto na vyššej a niekto na nižšej úrovni, keď všetci ľudia sú si rovní. Občan redaktor bude asi nácek.

K týmto jeho dojmom mám len dve otázky. Koľko vojen v 20. storočí vyvolali Česi a koľko Nemci? Koľko židov vyhladili Česi a koľko Nemci?

Vy si všetci zodpovedajte na tieto otázky a ja to uzavriem na česko-slovenskej úrovni. Je to v CHIPI.