Habemus papam

Po odstúpení Benedikta XVI. netrvalo dlho a máme tu nového pápeža. Stal sa ním kardinál Jorge Maria Bergoglio, ktorý prijal meno František. Je to prvý Američan, prvý jezuita a prvý František na Petrovom stolci. Zvolený bol 13. 3. 2013, jeho zvolenie bolo oznámené večer o 20. hodine a 13. minúte (20:13). Je v poradí 265. nástupcom sv. Petra (2 + 6 + 5 = 13) a jeho vek je 76 rokov (7 + 6 = 13). Trinástka je významné číslo v okultizme a má spojitosť aj s iluminátmi, ktorí boli rozčlenení do trinástich stupňov. Mohla by teda vzhľadom na tieto okolnosti existovať aj spojitosť medzi iluminátmi a samotným pápežom?

Pápež je jezuita a spojenie medzi nimi a iluminátmi naozaj existuje. Jezuiti sú dosť netypický rád, ktorý je podobne ako tajné spolky rozdelený na stupne. U európskych panovníkov v 18. storočí bol tento rád vyslovene neobľúbený, pretože sa vmiešaval do politických záležitostí. Najvýznamnejší slovenský národovec Ľudovít Štúr jezuitov vo svojej knihe Slovanstvo a svet budúcnosti označil takto: "Je to najhanebnejší výhonok ľudstva." Na naliehanie panovníkov bol jezuitský rád v roku 1773 pápežom Klementom XIV. zrušený. Pápež si už potom dlho nepožil. Hneď o tri roky neskôr Adam Weishapt zakladá rád bavorských iluminátov. Adam bol vychovávaný jezuitmi a svoj rád vytvoril presne podľa ich zásad. Je tu teda možnosť, že ilumináti boli vlastne pokračovaním jezuitského rádu, aj keď ich ciele ako napríklad boj proti náboženstvu a cirkvi boli úplne opačné ako snahy jezuitov. S odstupom času sa vynára myšlienka, že v kauze iluminátov išlo o jezuitskú pomstu alebo o vytvorenie strašiaka, ktorý mal umožniť ich návrat. Toto sa neskôr skutočne stalo, keď v roku 1814 bol ich rád znovu povolený. No možno sa len jezuiti vrátili k svojim pravým cieľom.

Loyola - čierny rytier
Ignác z Loyoly ako čierny rytier.

Zakladateľ jezuitov Ignác z Loyoly (vlastným menom Inigo Lopey de Recalde) bol najmladší syn z trinástich detí a pochádzal zo španielskeho Baskicka. Podobne ako Adam Weishaupt bol aj on pokrstený Žid. V roku 1527 bol inkvizíciou obvinený zo sympatií ku gnostickému hnutiu Alumbrados, vyviazol pritom len s napomenutím. Názov hnutia znamená osvietení (iluminati). Možno práve preto si zakladateľ jezuitov neskôr vybral meno Ignác, ktoré pochádza z gréckeho ignitis, čo sa dá preložiť ako "ohnivý" alebo "zapálený". Týmto by sa kruh ilumináti (alumbrados), jezuiti a znovu ilumináti (bavorskí) uzavrel.

Jezuiti sa stali známi pre svoje intrigy a schopnosť infiltrácie. Prevzali to po nich aj bavorskí ilumináti, ktorí infiltrovali slobodomurárske lóže a využívali ich pre svoje ciele. Podobne ako slobodomurári, aj jezuiti sa angažovali v humanitárnej pomoci, aby si u verejnosti vytvorili dobrý obraz. Zdôrazňovali chudobu, čo vidíme už aj u nového pápeža. Ktovie, či je to jeho úprimné cítenie alebo je to len nejaký úskok na vytvorenie popularity. Jezuiti ponúkli svoje služby priamo pápežovi a stali sa jeho osobnou gardou s mnohými privilégiami. Okrem misijnej činnosti spočívalo hlavné pole ich pôsobnosti hlavne v boji proti reformácii. Ich hlavný predstaviteľ sa nazýva po vojensky - generál. Existujú domnienky, že zo služobníkov sa stali nakoniec páni a katolícku cirkev v skutočnosti riadi čierny pápež - jezuitský generál.

Počul som aj reči o údajnom proroctve, podľa ktorého má byť posledný pápež čierny. Ich pôvod môže byť u Nostradama. Veľa ľudí preto očakávalo, že nový pápež bude černoch, čo sa nestalo. Pojem čierny ale nemusí ukazovať len na farbu kože. Pápež, keďže je jezuita, môže byť skutočne čiernym pápežom.

Nový pápež pochádza z Argentíny, čo môže byť takisto odkaz na iluminátov. Jej história začala v roku 1776, kedy vzniklo Laplatské vicekráľovstvo. Bola to španielska kolónia, ktorá pozostávala z územia Argentíny, Bolívie, Paraguaja a Uruguaja. V rovnakom roku bol založený aj rád bavorských iluminátov. V roku 1810 sa začala vojna o nezávislosť proti Španielsku, ktorá vyústila vo vyhlásenie nezávislosti Argentíny v roku 1816. Vojna bola inšpirovaná francúzskou revolúciou a vojnou o nezávislosť v USA. Svoju úlohu v nej zohrali aj slobodomurári, čo sa odrazilo i na štátnych symboloch Argentíny.

Vlajka ArgentínyZnak Argentíny
Štátny znak a vlajka Argentíny.

Na štátnom znaku môžeme vidieť slnko, jakobínsku (frýgickú) červenú čiapku a stisk dvoch rúk. Jakobíni boli politický spolok, ktorý zahájil vládu teroru počas francúzskej revolúcie a stisky rúk používajú slobodomurári pri rozpoznávaní. Vlajka sa zas podobá na vlajku Izraela, ibaže v strede nemá hviezdu, ale slnko. Je to takzvané májové slnko (sol de mayo), ktoré prípomína májovú revolúciu, ktorou sa vojna o nezávislosť Argentíny začala. Bavorskí ilumináti boli založení 1. mája. Slnko používajú ako symbol aj tajné spolky a nachádza sa aj v znaku jezuitov. Na počudovanie, rôzne slobodomurárske znamenia ukazuje aj nový pápež.

Znak jezuitov
Znak jezuitského rádu.
M znak
Ignác Loyola a pápež František vytvárajú znamenie M.
Bergoglio vytvára znamenie
Kardinál Bergoglio vytvára slobodomurárske znamenie stupňa Kráľovská klenba.
Slobodomurárske podanie rúk
Kardinál Bergoglio a bývalý pápež si podávajú ruky slobodomurárskym spôsobom.

Podľa toho, čo sa vraví o novom svetovom poriadku, jednotná svetová vláda má sídliť v Jeruzaleme. V tejto súvislosti sa proroctvo o poslednom rímskom pápežovi, ktorým má byť súčasný František, dá chápať tak, že pápežský stolec alebo sídlo jednotnej cirkvi sa presunie práve do Jeruzalema. Toto mesto hralo veľkú úlohu aj v plánoch Ignáca z Loyoly, ktorý do Jeruzalema dorazil v roku 1523 s úmyslom vytvoriť tam svoj hlavný stan. Chcel všetkých mohamedánov prekonvertovať na katolicizmus. Františkáni ho ale odtiaľ vyhnali, pretože svojou činnosťou narúšal mier s Turkami. Vrátiť sa tam chcel aj po založení svojho rádu, ale zabránila mu v tom ďalšia vojna s Tureckom.