Krym

Pozornosť svetovej verejnosti v súčasnosti asi najviac priťahuje dianie na polostrove Krym. Pokúsim sa preto popísať historické súvislosti týkajúce sa tejto oblasti a s tým súvisiaci symbolizmus.

Prvými známymi obyvateľmi polostrova boli Tauri a Skýti. V staroveku boli na Kryme založené grécke kolónie. V tom čase bolo založené aj mesto Sevastopoľ, ktoré sa vtedy volalo Chersonesos. V stredoveku juh Krymu kontrolovala Byzantská ríša.

Byzantská ríša je grécka – východná časť Rímskej ríše, ktorej názov je odvodený od gréckej osady Byzantium, ktorá ležala na rozhraní medzi Európou a Áziou, na brehoch Bosporu. V roku 330 cisár Konštantín I. na jej mieste založil mesto Konštantínopol a spravil z neho nové hlavné mesto ríše. Po veľkom cirkevnom rozkole v roku 1054 sa Konštantínopol stal centrom ortodoxie alebo inak povedané pravoslávia.

Súčasná kríza panuje medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorej hlavným mestom je Kyjev. Znie to zvláštne, ale toto mesto bolo kedysi centrom Kyjevskej Rusi. Nechcem týmto povedať, žeby teraz celá Ukrajina mala patriť pod Rusko, pretože časy sa menia. Také sú ale fakty.

V Kyjevskej Rusi mala veľký význam rieka Dneper, ktorá tvorila významnú dopravnú tepnu. Umožňovala rozvoj obchodu medzi Baltom a Byzanciou, no vzťahy medzi Byzanciou a Kyjevskou Rusou neboli len čisto obchodné. Z Byzancie sa dostalo na Rus aj kresťanstvo.

K pokrsteniu Rusi došlo v roku 988 a pričinil sa o to knieža Vladimír. Ten sa snažil získať za ženu princeznú Annu, sestru byzantského cisára Basilea II. Zlepšil by si tým postavenie a prestíž. Vladimír poskytol cisárovi vojenskú pomoc a ten mu za to prisľúbil svoju sestru. K činu sa však veľmi nemal, a tak Vladimír ukázal svoju moc a obsadil Krym. Cisár konečne súhlasil, ale dal si podmienku, že sa Vladimír musí dať pokrstiť.

Byzantskú ríšu začali ohrozovať Turci, ktorí v roku 1453 dobyli aj samotný Konštantínopol. Zdá sa, že Východorímska ríša zmizla, ale nemusí tomu tak byť. V roku 1472 sa moskovské knieža Ivan III. oženil s neterou posledného byzantského cisára Sofiou Paleologovnou a prehlasuje sa za cára. V roku 1497 prijíma za štátny znak dvojhlavého orla, čo bol predtým znak Byzantskej ríše. Pravoslávne Rusko sa tak vlastne stalo dedičom a pokračovateľom Východorímskej byzantskej ríše.

Turci postupne obsadili celý Balkán. Ako som písal Carihrad padol v roku 1453. Prečo znovu opakujem tento dátum? Pretože o 400 rokov neskôr v roku 1853 Rusko napadlo Turkov na Balkáne. V roku 1850 totiž turecký sultán predal správu kresťanských chrámov v Jeruzaleme do rúk Francúzov, pričom táto funkcia od nepamäti patrila Rusom. Diplomatické jednania nevyriešili nič, a tak prišli na rad zbrane.

Británia a Francúzsko sa obávali, že Rusi dobyjú Istanbul, čo je premenovaný Konštantínopol a získajú tak kontrolu nad bosporskou úžinou. 28. marca 1854 preto vypovedali Rusku vojnu. Vylodili sa na Kryme o obľahli Sevastopoľ. Jednou z kľúčových bitiek krymskej vojny bola bitka pri Balaklave.

Spojencom sa aj napriek technickej prevahe Sevastopoľ dobyť nepodarilo. Obrancovia kapitulovali sami až 8. septembra 1855. Rusko síce vojnu prehralo a muselo prepustiť Turecku získané územia, ale Krym nestratilo. Krymská vojna bola takou malou svetovou vojnou, pretože sa bojovalo aj na Balkáne, Balte, v Bielom mori, na Kaukaze i na ďalekom východe s pomerne veľkými stratami na životoch.

Krym pripojil k Ukrajine v roku 1954 Nikita Chruščov pri príležitosti tristého výročia Perejeslavskej rady, kedy bola východná Ukrajina pričlenená k Rusku. Presne pred 900 rokmi sa takisto začal veľký rozkol medzi západnou a východnou cirkvou. Zároveň to bolo sté výročie krymskej vojny. Chruščov sa sa tak mohol snažiť o symbolické poníženie Ruska.

Kríza na Ukrajine a na Kryme v roku 2014 pripadá teda na 960. výročie východnej schizmy, 360. výročie rozdelenia Ukrajiny medzi Rusko a Poľsko-Litovsko, na 60. výročie pričlenenia Krymu k Ukrajine a na 160. výročie krymskej vojny. Tá sa začala takisto v marci. Názov mesiaca marec je odvodený od rímskeho boha vojny Marsa. Nedávno bola v Dánsku utratená žirafa s podobným menom Marius. Po zabití ju rozporcovali pred očami návštevníkov ZOO, aj pred očami malých detí. Pripomína to obrad čiernej mágie. Úplnou náhodou sa v Dánsku chystajú utratiť ďalšiu žirafu s rovnakým menom. Vyzerá to tak, že ukrajinská kríza nie je len konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale je to konflikt medzi východom a západom.

16. marca sa má na Kryme uskutočniť referendum o pripojení k Rusku. Znovu nejakou náhodou tento dátum pripadá na židovský sviatok Purim. V roku 1917 sa počas tohto sviatku odohrala Februárová revolúcia, ktorá zvrhla cára. Týmto sviatkom som sa už zaoberal, tak ho popíšem len v krátkosti. Sviatok Purim sa slávi na pamiatku židovského puču v Perzii, počas ktorého prišlo o život viac ako pol milióna Peržanov.

Napriek tomu všetkému verím, že k žiadnej vojne teraz nedôjde a obidve strany konfliktu zachovajú pokoj a nenechajú sa vyprovokovať.