Rasizmus

V rámci môjho boja proti šovinizmu a antisemitizmu chcem občanov Slovenska upozorniť na istú internetovú stránku, ktorá vyzýva k nenávisti a je plná paranoidných konšpiračných teórii o celosvetovom sprisahaní voči všetkým farebným. Rád by som bojoval aj proti rasizmu, ale nemôžem, pretože žiadny rasizmus v skutočnosti neexistuje. Podľa Wikipédie je rasizmus definovaný ako nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Aby bola táto definícia platná, to by museli nejaké ľudské rasy existovať. V skutočnosti existuje len jedna Rasa a to biela Rasa. Pochádza z Rasie. Slovo Rasa píšem s veľkým písmenom preto, lebo je to meno skupiny bielych národov. Podobne aj slovo Slovania sa píše s veľkým písmenom, pretože je to meno skupiny slovanských národov. Slovo Rasa alebo Sara, podľa toho z akej strany sa číta, znamená Syn svetla, Syn slnka, doslovne Syn boha Ra. Používali ho aj egyptskí faraóni ako titul pre svoje rodné meno. Ak teda existuje len jedna Rasa, potom nemôžu existovať žiadne nadradené a ani podradné rasy. Čo sa potom za takzvaným bojom proti rasizmu skrýva?

Syn boha Ra
Egyptský titul "Syn boha Ra" v hieroglyfickom písme.

Z uvedeného vysvetlenia priamo vyplýva, že antirasizmus = antibelošstvo. Potvrdzuje to aj samotná stránka hatemetoo.sk, kde sa nachádzajú "mýty" o rozličných skupinách a príklady nenávistných internetových komentárov voči týmto skupinám. Nenachádzajú sa tam ale žiadne "mýty" o bielych, ani príklady nenávistných komentárov voči bielym a už vôbec nie odsúdenie takejto nenávisti. Z toho jasne vyplýva, že nenávisť voči bielym je prípustná. Ako dôkaz nenávisti bielych voči určitým skupinám sú uvádzané spomínané internetové komentáre. Identita autorov týchto komentárov sa ale nedá nijako overiť a vôbec by som sa nečudoval, ak by za väčšinou z týchto komentárov stáli samotní bojovníci proti rasizmu. Ak vytvoria umelú nenávisť, potom môžu proti nej bojovať a brať za to štedré finančné podpory od európskych daňových poplatníkov, ktorí sú z väčšej časti bieli.

Toto podozrenie potvrdzuje aj samotná prezentácia stránky hatemetoo.sk. V jej logu sa nachádza obrázok Adolfa Hitlera, čo je podpora a propagácia nacizmu, čiže trestný čin. Táto stránka normálne vyzýva jej návštevníkov k nenávisti: "Mám medzi priateľmi Židov, Rómov, Moslimov, homosexuálov, tak nenáviď aj mňa." Je toto normálne, veď to je masochizmus! Ešte musím dotyčného autora stránky upozorniť, že tam zabudol uviesť aj pedofilov, ako je riaditeľ slovenskej pobočky Európskej siete proti rasizmu Miroslav Lacko. A toto finančne podporuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Ďakujem páni za ponuku, ale nenávisť nie je mojim štýlom. Písať, vysmievať sa a možno aj nadávať budem však aj naďalej.

V súvislosti so Židmi sa tam spomínajú aj Protokoly sionských mudrcov, ktoré popisujú všetky "tajné" plány na nastolenie židovskej svetovlády. Autor ďalej píše, že sa v skutočnosti jedná o podvrh, ktorý bol vytvorený tajnou políciou cárskeho Ruska na rozdúchavanie protižidovských nálad v spoločnosti. Aha. Tak pozdravujem ruského cára, ktorému sa takto podarilo oblafnúť celý svet. Čo hovoríte? Že ruský cár bol bez súdu, s celou svojou rodinou zastrelený boľševikmi pár rokov po vydaní Protokolov? Tak potom nič.

Samozrejme spájanie kritiky Židov s Hitlerom a holocaustom nemôže chýbať. Nechýba tu ani kolektívne obviňovanie: "Súčasní konšpirátori účelovo obchádzajú fakt, že židovská menšina v európskom priestore bola už v raných dobách stredoveku prenasledovaná a vykázaná z väčšiny vtedy prosperujúcich spôsobov obživy. Nesmeli vlastniť pôdu. Keďže podnikanie s úrokmi sa vtedy vnímalo ako nekresťanská 'špinavá práca', bolo im dovolené realizovať sa iba v nej. Najprv sme ich teda k obchodu sami vyhnali, aby sme ich o niekoľko sto rokov obvinili, že práve v tejto oblasti najdlhšie rozvíjali svoje zručnosti." Kolektívne nás teda obviňujú, že my sme ich vyhnali k obchodu. K tomu napíšem len toľko, že my sme 1000 rokov nemali samostatnosť, ale patrili sme pod Uhorské kráľovstvo. My sme boli poddaní uhorskej šľachty, ktorí sme takisto nevlastnili žiadnu pôdu a nemohli sme sa bez súhlasu pána ani presťahovať, ani zosobášiť. Takže to nie my, ale to oni! Ostatné je pravda. Oni prinútili úbohých Židov obchodovať a požičiavať na úroky. Ja viem Židov pochopiť, pretože aj mne sa stalo čosi podobné. Ja som zas chcel čistiť záchody, ale tí hajzli mi to nedovolili. Teraz musím robiť vedúceho.

Na záver ešte poviem jednu příhodu z mládí. Ako malý som sledoval v televízii kreslené rozprávky a jedna z nich mi utkvela v pamäti. V tejto rozprávke vlk chytil zajaca a rozmýšľa, čo s ním urobí. Prešibaný zajac mu vraví: "Môžeš ma obesiť, rozsekať aj utopiť, len ma nehádž do tŕnia." Vlk si pomyslel, že práve tŕnie zajac najviac neznáša, a tak ho do tŕnia hodil. Zajac sa mu samozrejme vysmial a utiekol. V tŕní sa totiž cítil ako doma.

Kolektívna vina