Zo Slovenska utieklo milión emigrantov

Zo Slovenska utieklo milión emigrantov, teraz má problém prijať 785 utečencov. Takto znie názov jedného článku v Denníku N. Z tohto dôvodu autor článku obviňuje Slovákov, že nechcú prijať ani len 785 utečencov. V súvislosti s týmto článkom musím povedať, že existujú argumentačné klamy, ktorých účelom je poraziť protivníka alebo presvedčiť poslucháča, aby prijal názory, ktoré sa nezakladajú na pravde.

Jedným z argumentačných klamov je apelovanie na emócie namiesto na rozum. V tomto prípade je to vyvolávanie súcitu a pocitov viny. Preto je v článku fotka s úbohými utečencami, kde samozrejme nesmú chýbať deti. Pritom drvivá väčšina utečencov sú mladí bojaschopní chlapi. Prečo nebojujú za svoju krajinu proti teroristom, ale zbabelo utekajú? Pre mňa sú to obyčajní sráči a pusinky. Hanba vám! Fotka má takúto popisku: "Týchto emigrantov sa bojíme. Poslali by ste ich späť?" Jasné, že by som ich poslal, pretože na fotke chýba šteniatko. Bez šteniatka zo známej reklamy to proste nefunguje. Denník N je teda podľa jeho vlastných kritérií manipulatívny konšpiračný plátok.

Keď detičky, tak aj ja sa pripojím s milučkými detskými imigrantíkmi:

V článku sa síce uvádzajú aj nejaké grafy s údajmi, v ktorých sú ale informácie upravené tak, aby to vyhovovalo autorovi. Pri pozornom preskúmaní sa však dajú z týchto údajov vyčítať zaujímavé informácie.

V prvom rade chcem povedať toto. Z Izraela emigroval istého času takmer celý Izrael. Koľko nežidovských utečencov prijal teraz Izrael? Už by som ďalej ani nemusel pokračovať, ale sľúbil som podať isté informácie.

Ďalej, je veľký rozdiel medzi slovenskými a moslimskými utečencami. Slováci odchádzali do nábožensky, kultúrne i rasovo podobných krajín, hlavne do USA a Kanady. Tieto krajiny imigrantov potrebovali. Kanada je ešte aj dnes takmer ľudoprázdna. Neviem o tom, že by Slováci hromadne utekali do moslimských krajín. My teda voči moslimom žiadne dlhy nemáme. Ešte sme im za minulého režimu aj poskytovali rozvojovú pomoc. Nech sa o nich teda stará všemohúci Allah, keď tak v neho veria. Existuje kopa moslimských krajín, kde nie je vojna, do ktorých sa môžu utečenci uchýliť. Prečo ale utekajú chlapi? Prezident Asad potrebuje vojakov do boja proti teroristom. Prečo nebojujú za svoju krajinu? Slováci na rozdiel od týchto neutekali, aby brali sociálne podpory, ale aby pracovali. A robili väčšinou na začiatku najťažšie roboty, čo platí aj teraz. Pýtam sa tiež, koľko žien Slováci v emigrácii znásilnili a koľko tam vykonali teroristických útokov? Naproti tomu inžinieri zabíjajú v Európe už pomaly každý deň. A za toto ste vy podporovatelia imigrácie zodpovední!

S vyvrátením článku, ktorého hlavná téza je vyjadrená v jeho nadpise veľa roboty mať nebudem. Ten sa vyvracia sám. Ak je na Slovensku tak zle, že z neho muselo utiecť dokonca až milión človekov, lebo sa tu nedokázali uživiť, ako môžeme prijať cudzích, čo i len 785 utečencov? Dá sa naliať ďalšia voda do plnej nádoby? Nedá.

Hneď v úvode je graf, ktorý zobrazuje emigráciu zo Slovenska s 3 obdobiami. Prvé obdobie je doba Rakúsko-Uhorska od roku 1880 do roku 1918. Je to 38 rokov. Počas tohto obdobia utieklo 583 686 Slovákov. Druhé obdobie je doba 1. ČSR od roku 1919 do roku 1938, čo je 19 rokov. Počas 1. ČSR utieklo 204 993 Slovákov. Posledné obdobie v grafe je komunizmus od roku 1948 do roku 1989, čo je spolu 41 rokov. Vtedy utieklo 136 000 Slovákov.

Keď sa pozrieme na tieto údaje, hneď nám udrie do očí, že počas obdobia takzvanej komunistickej diktatúry, ktorá trvala najdlhšie zo všetkých období, utieklo najmenej Slovákov. Kvôli objektivite spomeniem, že vtedy boli uzatvorené hranice, ale aj tak je to úsmevné.

Vynechané sú dve obdobia a to Slovenský štát, z ktorého nie sú štatistiky a ponovembrová súčasnosť 1990 - 2015. Súčasná emigrácia je spomenutá ďalej v článku, a tak pochopíme, prečo nie je v grafe. Počas najlepšieho možného zriadenia - demokracie opustilo Slovensko za 25 rokov asi 300 000 obyvateľov.

Uvediem ešte emigráciu v prepočte na rok:

Rakúsko-Uhorsko: 15 360
1. ČSR: 10 789
Komunizmus: 3 317
Demokracia: 12 000

Demokratická je teda 2. najväčšia emigračná vlna aj celkovým počtom, aj v prepočte na rok. Takáto je teda vizitka demokracie. No a po odchode 300 000 ľudí je tu stále 10% nezamestnanosť. Ako tu máme uživiť ešte aj imigrantov?

Kto má uši, nech počúva: Kristína - Imigranti Ta ne