Utečenec Ježiš

Doteraz som neustále počúval reči, že cirkev by sa nemala pliesť do politiky. Denník SME už tvrdí niečo iné v článku z 22. decembra 2018 s názvom Vianočný príbeh hovorí o malom utečencovi. Cirkev by mala podľa SME spojiť nábožný ľud a slniečkarov, pretože a to ma podrž, aj Ježiš je utečenec, ktorý musel ako dieťa utiecť do cudziny, pretože jeho život bol v ohrození. Tak sa to vraj píše v evanjeliu.

Preto by sme mali prijímať utečencov. Pritom ale neexistuje nijaký historický záznam o vraždení neviniatok Herodesem, kvôli ktorému mal Ježiš utiecť do Egypta. V evanjeliu podľa Lukáša sa píše, že Ježiša po narodení na ôsmy deň obrezali a potom ho vzali do jeruzalemského chrámu. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Žiadny útek do Egypta. Takže nie je vôbec isté, či bol Ježiš utečencom. Šíri azda denník SME falošné správy a hoaxy? To by sme ho museli zakázať.

Buďme však v tomto vianočnom čase milosrdní. Vianoce sú obdobím plnenia prianí. Ja som človek, ktorý rád plní priania a navyše som aj vášnivý čitateľ denníka SME. Preto hodlám jeho prianie splniť. K tomu vyzývam všetkých. Nerozčuľujte sa zbytočne, ale urobte denníku SME radosť. Najprv však musíme presne zistiť, čo od nás v tom článku denník chce.

Článok spomína Evanjelium podľa Matúša, kde sa píše, ako musel Ježiš po narodení utiecť do Egypta pred Herodesom. Aj Ježiš je teda utečenec a kresťania vyznávajúci evanjelium by sa mali podľa toho riadiť. Pýtam sa preto, utieklo podľa Matúšovho evanjelia do Egypta naraz 1,5 milióna alebo viac Ježišov? Nie! V evanjeliu sa píše, že do Egypta utiekol len jeden Ježiš s matkou Máriou a Jozefom. Išlo teda len o tri osoby.

Preto my kresťania vyznávajúci evanjelium musíme urobiť radosť denníku SME, zariadiť sa podľa jeho článku a vyhnať všetkých imigrantov, lebo sú tu viac ako traja a ponechať len troch.

Poďme ale ďalej. V evanjeliu sa píše aj toto: "Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 'Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.' On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny." (Mt 2, 19 - 21)

Čiže aj tých zvyšných troch utečencov musíme poslať preč, pretože ISIS bol v Sýrii a Iraku prakticky už porazený a tým pádom nebezpečenstvo a dôvod úteku sa pominuli. Tak káže evanjelium!