Vierozvestci Ahmed a Džamal

Hovorí sa, že história sa opakuje. Najprv je to tragédia a potom fraška. Mnohé veci sa k nám znovu vracajú a ja žasnem. Jednou z nich je prijatie novej viery. Pred tisíc rokmi sa na naše územie snažili Nemci rozšíriť kresťanstvo. Naši predkovia videli, že asi nemajú na výber, tak kresťanstvo prijali, avšak nie zo Západu, ale z Východu. Vyslali poslov k cisárovi do Konštantínopolu a ten k nám vyslal vierozvestcov Konštantína a Metoda. Budeme musieť znovu vyslať po vierozvestcov do Carihradu?

Situácia bola v minulosti takáto. Na prelome letopočtov sa do Európy z Blízkeho východu začala šíriť nová viera - kresťanstvo. Najprv ju prijali na juhu a západe Európy a potom pod ich tlakom aj u nás. Aj vojny vyvolávali a krížové výpravy posielali proti pohanským Slovanom. Vraj u nás musia šíriť jedinú pravú vieru. Nešlo im samozrejme o nejakú spásu našich duší, ale o to, aby sa mohli miešať do našich záležitostí a rozširovať u nás svoj vplyv.

Teraz, keď už sme kresťania, znovu sa do Európy začala šíriť nová viera. A keby len jedna. Ja viem minimálne o dvoch a to navzájom nezlúčiteľných, ktoré sa k nám snažia pretlačiť - liberalizmus a islam. Deje sa to rovnako, ako vtedy, najprv sa uchycujú na Juhu a Západe. Nemci hovoria, že islam patrí do Európy a vraj musíme prijímať moslimských imigrantov. Budú nám teraz vyhlasovať polmesačné výpravy? Vtedy, keď u nás Nemci šírili kresťanstvo, vraveli, že ho u nás musia šíriť, lebo je to jediná pravá viera. Teraz vravia, že islam patrí do Európy. Podľa ich vlastných slov jedinú pravú vieru - kresťanstvo zradili. Potom im musíme vyhlásiť krížovú výpravu.

Alebo budeme musieť znova vyslať po vierozvestcov Ahmeda a Džamala do Carihradu? Ten medzitým dobyli moslimovia a premenovali ho na Istanbul. So žiadosťou o vierozvestcov je však taký menší problém, pretože islam sa nezlučuje so slovanskou zásadou. Islam je v preklade podriadenie a moslim je otrok boží - abdulah. Islam podporuje otroctvo a islamisti boli najväčší zotročovatelia černochov. Kurvy vyjebané rasistické. Black lives matter! Pritom slovanská zásada je: "Neprávosť mať pána." Dá sa aj s tým poradiť, ak by sa inak nedalo. V islame existuje náboženská lož - takíja. Ak moslim potrebuje z nejakého dôvodu oblbnúť neveriaceho, tak môže klamať. Islam je totiž nepriateľ rovnosti. Inak berie moslima a inak nemoslima. Takzvaný neveriaci sa môže oklamať aj zabiť. No a my ako kresťania, keďže nás Nemci priviedli ku kresťanstvu sa musíme správať po kresťansky. Ako vravel Ježiš: "Kto mečom zachádza, ten mečom aj schádza." Stačí vymeniť meč za lož a dostaneme: "Kto lžou zachádza, ten lžou schádza." Ježiš tiež vravel, že platí zlaté pravidlo: "Rob iným to, čo chceš, aby robili oni tebe." Keďže moslimovia nás klamú, zo zlatého pravidla vyplýva, že chcú, aby sme klamali aj my ich. Takže ich oklameme a islam preberieme len naoko. Celá slovanská zásada totiž znie: "Neprávosť mať pána ale väčšia byť pánom. My síce naoko prestúpime na islam, ale nikoho nebudeme zotročovať, hoci to islam povoľuje - my páni nebudeme. My budeme čo? Mám tu jednu možnosť. Budeme pápežskejší než pápež.

To, čo som opisoval považujem však za plán B, ak by nič nefungovalo. Čo sa však týka Nemcov, je otázne,či by nám to pomohlo. Stavím sa, že aj keby sme prijali islam, Nemci prejdú na hinduizmus alebo hoci aj na satanizmus, len aby sa do nás mohli navážať.