Xenofóbia

Ešte nedávno nás rôzne osoby presviedčali, že máme prijímať imigrantov, lebo sú to chudáci a veľké obohatenie a my máme byť otvorená spoločnosť. Tým, ktorí tvrdili opak nadávali, že sú to xenofóbovia, ktorí šíria strach v spoločnosti.

Potom prišiel korona vírus a tí istí sú prestrašení a nútia ľudí nosiť rúška, radia im necestovať, nestretávať sa s inými ľuďmi, proste uzavretá spoločnosť. Existujú vraj škodlivé mikroorganizmy ako je aj korona vírus. Normálne tvrdia, že nie všetky mikroorganizmy sú si rovné. Je to pre mňa veľký zážitok a zábava sledovať ich. Tento koniec sveta je fakt epický. Vládni predstavitelia na základe týchto názorov zaviedli rôzne opatrenia a karanténu. Vraj je to neznáma a cudzia nákaza, preto musíme byť opatrní a zodpovední.

Štartujem preto iniciatívu Všetky mikroorganizmy sú si rovné. V prvom rade navrhujem zrušiť dehonestujúce názvy ako bacil a vírus. Ako sa má taký chudák vírus cítiť, keď ho volajú vírus? Veď ho to nesmierne uráža a on je potom frustrovaný. Nie je preto chyba vírusu, ak niekoho náhodou zabije. Namiesto názvov bacily a vírusy preto navrhujem zaviesť pojem mikroimigranti.

Títo chudáci mikroimigrantskí v tvrdom vonkajšom prostredí kapú a chcú si len pokojne žiť v ľudských telách a obohatiť nás svojou odlišnosťou. Máme dosť miesta! Máme dosť miesta! Bohužiaľ istí xenofóbovia im to nechcú dovoliť. Dokonca ich chcú hubiť nejakými vakcínami. Je tiež nutné spísať deklaráciu vírusovských práv. Každý vírus má právo na život.

Z tohto dôvodu apelujem: každý intelektuál, liberál a progresívec musí zahodiť rúška a prestať používať lieky a vakcíny! Ak sa vám spraví zápalové ložisko, nie že budete hovoriť, že je to no-go zóna a nejako to liečiť!

Takže takáto xenofóbia tu vládne. Alebo žeby istá xenofóbia bola úplne normálna, rozumná a dokonca žiadúca?