Zrušenie judaizmu

Už je to tu a prišlo to ako blesk z jasného neba. Európska únia sa chystá zrušiť judaizmus. Stále tomu nemôžem uveriť, ale je to naozaj tak. Dočítal som sa to včera na blogu háčky a udice.

Čuduj sa svete, stoja za tým samotní Židia. Iniciatívu totiž vypracoval Výbor EU pre toleranciu, čo v skutočnosti nie je žiadna inštitúcia EU, ako by sa to mohlo zdať podľa názvu, ale mimovládna organizácia, ktorú zakladal prezident Európskeho židovského kongresu Moshe Kantor.

Dokument o tolerancii požaduje, aby Európsky parlament prijal konkrétne opatrenia na eliminovanie rasizmu, predsudkov na základe farby pokožky, etnickej diskriminácie, náboženskej netolerantnosti, totalitných ideológií, xenofóbie, antisemitizmu atď.

Kto nemá potuchy, o čom to tu píšem, tomu odporúčam do pozornosti Orwellov román 1984. Dočíta sa tam okrem iných dôležítých vecí aj o pojme duckspeak, čo je doslovne gágať ako kačka. Jedná sa o také rozprávanie, či skôr táranie, pri ktorom si človek ani neuvedomuje, čo vlastne hovorí. Príkladom toho je práve predseda Európskeho židovského kongresu, ktorý chudák netuší, že hovorí vlastne o zrušení judaizmu. Pojmy ako rasizmus, predsudky, diskriminácia, netolerancia, totalita, xenofóbia a antisemitizmus sú totiž súčasťou jeho vlastnej náboženskej ideológie. No možno to vie až príliš dobre. V Orwellovom svete sa nachádza aj ďalšia podivnosť. Ak istú vec robila Oceánia, tak to bolo dobré, ale ak tú istú vec robil protivník, tak to bolo veľké zlo. Chápem už slová Ježiša Krista: "Vyber si najprv brvno zo svojho oka a potom hľadaj smietku v oku svojho blížneho."

Predpokladám, že vďaka dlhodobej propagande mi mnoho ľudí nebude veriť, a tak sa to budem snažiť vysvetliť. Čo iného je idea o vyvolenosti Židovského národa, ak nie idea o nadradenosti Židovského národa? Počuli ste niekedy o Norimberských zákonoch? Podľa Wikipédie sa jedná o dva ústavné zákony prijaté 15. septembra 1935 na zasadaní Ríšskeho snemu v Norimbergu, ktoré sa týkali občianstva a nemeckého pôvodu občanov, v širšom zmysle aj nasledujúce nemecké zákonné úpravy a vykonávacie predpisy obsahujúce nástroje na perzekúciu takzvaného „rasovo menejcenného obyvateľstva“. Tieto zákony sa stali základom pre neskoršie vylúčenie Židov z nemeckej spoločnosti. Kvôli týmto zákonom vyvolení vyplakávajú dodnes.

Uvediem ďalší citát: "Dávajte si veľký pozor na seba, aby ste milovali Pána, svojho Boha! Lebo ak sa zachováte ináč, ak totiž budete lipnúť k zvyšku tých národov, ktoré zostali medzi vami, a budete s nimi uzavierať manželstvá a miešať sa s nimi a ony s vami, potom vedzte, že Pán, váš Boh, už nikdy nevyženie tieto národy pred vami." Nie, toto nebol jeden z Norimberských zákonov. Je to citát zo starozákonnej knihy Jozue. V Norimberskom zákone o ochrane krvi sa píše toto: "Manželstvá medzi Židmi a štátnymi príslušníkmi nemeckej krvi alebo krvi podobného charakteru sú zakázané. Uzavreté manželstvá sú neplatné, aj keď boli uzavreté v zahraničí." Či sa to niekomu páči alebo nie, z hore uvedeného vyplýva, že Hitler v Nemecku zaviedol židovský zákon! Prečo sa potom "vyvolení" toľko sťažujú?

Z toho vyplývajú ďalšie, pre niekoho nepríjemné dôsledky. Jedným z nich je ten, že judaizmus = nacizmus.