Boží synovia

Pri mimozemskej tematike ešte chvíľu pobudnem. Megaúspešný titul Jamesa Camerona - Avatar je vlastne Vojna svetov z opačnej strany. Útočiacimi mimozemšťanmi sú tentoraz pozemšťania a ich cieľom je planéta Pandora. Nie je treba až tak veľa predstavivosti, aby sme pochopili, že Pandora je vlastne naša Zem a film je kritika kolonializmu z minulých storočí, ale aj dnešnej americkej politiky a celkovej situácie v súčasnej dobe, kedy nemilosrdné drancovanie prírody kvôli surovinám je bežným javom. Zaujímala by ma príčina tohoto stavu a dôvod, prečo sa ľudia tak bezohľadne ženú za ziskom. Jedno z možných vysvetlení nám poskytuje aj film Avatar.

Pojem avatar z názvu filmu pochádza z hinduizmu. V sanskrte slovo avatára znamená zostup. Myslí sa tým vedomé vtelenie alebo inkarnácia vyššej bytosti alebo boha na Zemi. Nemusí to byť nutne vtelenie vo forme človeka a nemusí sa to stať ani pri narodení novej bytosti. Najčastejšie sa tento pojem používa pri vtelení boha Višnu, ktorý plní na Zemi nejaké zvláštne úlohy. Najznámejších je desať Višnuových avatarov, medzi ktorými sú Ráma, Krišna i Budha. Posledný desiaty má prísť na konci veku Kali juga s bielym koňom. Jazdec na bielom koni má prísť na konci sveta aj v Zjavení apoštola Jána. Niekto používa pojem avatar aj na vtelenie iných božských bytostí, napríklad aj Ježiša.

Vo filme pristála ľudská misia na Pandore, aby tam ťažila vzácny a nesmierne drahý nerast. Pandora je úžasný, ale aj veľmi nebezpečný svet. Je to mesiac veľkej modrej planéty – plynného obra, podobného nášmu Jupiteru, ktorý sa volá Polyphemus. Toto meno má svoj význam, pretože je to meno jednookého obra - kyklopa Polyfema z gréckej mytológie. Polyfemos je známy pre svoje stretnutie s Odyseom, ktorý sa vracal domov po víťazstve pri Tróji. Odyseus sa preslávil viac svojou prefíkanosťou ako silou. Na svojej ceste sa zastavil na ostrove Kyklopov. Rozhodol sa ostrov preskúmať a zistiť nejaké informácie o jeho obyvateľoch. Vybral sa preto spolu s dvanástimi vojakmi do jednej jaskyne, aby sa porozprával s jej majiteľom. Večer sa do jaskyne vrátil obor so svojimi ovcami a Odyseus mu ponúkol dar, ako sa patrí na človeka, ktorý si ctí zákony a bohov. To isté očakával aj od obra Polyfema. Jednooký obor sa mu však vysmial, pretože Kyklopovia vraj nijaké zákony nepoznajú a bohov si nectia, lebo sú silnejší ako oni! Nato začal postupne požierať vojakov. Odyseus však dostal jeden zo svojich chytrých nápadov. Polyfemovi ponúkne víno, aby sa napil, keď sa už najedol. Kyklop sa ho opýtal, akože sa to volá. Odyseus mu odvetil, že je „Nikto“. Polyfemos účinkom vína zaspal a Odyseus mu vypichol jediné oko. Na veľký krik sa zbehli ostatní Kyklopi a pýtali sa Polyfema, že kto mu to urobil. Polyfemos odvetil: „Nikto!“ Ostatní sa nahnevali o odišli. Obor bol oslepený, ale stále žil a Odyseus bol stále zatvorený v jaskyni. Ráno začal obor vypúšťať ovce na pašu a rukami im ohmatával chrbty. Odyseus preto vojakov popriväzoval pod bruchá veľkých baranov a sám sa pod jedného zavesil. Takto sa zvyšní šiesti vojaci spolu s Odyseom dostali von. S touto „ovčou“ taktikou sa ešte pri Avatarovi stretneme. Pandora je taktiež mytologická postava. Tento poznatok môže niečo napovedať o pravej povahe Cameronovho filmu. Pandora bola totiž žena, ktorá priniesla na zem zlo. Ona však bola len nástrojom olympských bohov. Podľa tohto mýtu sú teda pravými pôvodcami zla na zemi samotní bohovia, čo môže slúžiť niektorým skupinám pre podnecovanie vzbury. Na druhej strane sa bohovia pre tento krok nerozhodli len tak, zo svojej zlomyseľnosti. Bola to reakcia na to, že ľudia sa vďaka Prometeovej pomoci prestali báť bohov. Najvyššiemu bohovi Diovi sa to prestalo páčiť, a tak prikázal Hefaistovi, aby z hliny a vody vytvoril dievčinu a sám do nej vdýchol život. Okrem peknej obálky v podobe krásy a pôvabu jej bohovia „nadelili“ aj to, čoho sa oni sami chceli zbaviť. Dostala meno Pandora – „obdarovaná všetkými darmi“. Tieto dary boli uzavreté v skrinke, ktorú si so sebou vzala Pandora na Zem k ľuďom. Pandora samozrejme neodolala zvedavosti, skrinku otvorila, čím sa všemožné útrapy dostali na svet. Avatar podobne obsahuje v sebe rôzne, niektoré na pohľad chvályhodné témy, ktoré sa dajú vykladať rôznymi spôsobmi. To, čo sa mi podarilo odhaliť a pochopiť opíšem v nasledujúcich riadkoch. Dobre viditeľnou je napríklad iluminátska symbolika. Film propagovali takmer výlučne plagáty hrdinov s jediným okom v zábere.

Mesiac Pandora obieha okolo plynného obra, ktorý je pomenovaný podľa jednookého Kyklopa. Planéta Polyphemus je zobrazená s veľkým vírom, ktorý sa podobá na Veľkú červenú škvrnu na Jupiteri. Vír vyzerá ako oko, sledujúce dianie na Pandore.

Misiu na Pandore ohrozujú miestni, ľuďom podobní domorodci, ktorým menšia gravitácia umožňuje vyrásť až do 3 metrovej výšky. Jeden takýto kmeň si spokojne žije na jednom obrovskom strome. Majú však takú menšiu smolu, pretože ich osada sa nachádza nad najväčším náleziskom nerastu unobtania. Aj napriek tomu, že domorodcov ľudia podporujú (zo zištných dôvodov), vzťahy s nimi sa neustále zhoršujú. Preto bol vytvorený program Avatar, ktorého cieľom je dostať sa čo najbližšie k domorodcom, získať si ich dôveru a presvedčiť ich, aby opustili svoje územie. Na to má slúžiť avatar, ktorý je genetickým krížencom medzi domorodcom a človekom, ktorý ho na diaľku ovláda. Avatar zdedil po domorodcoch aj modrú farbu kože. Modrý bol aj egyptský boh Amon, ale i indickí Višnu a Šiva.

Boh Šiva.
Boh Višnu.

Jedným z ovládačov avatarov mal byť aj vedec Tomy, ktorého ale zavraždia, a tak jeho úlohu preberie jeho dvojča Jake Sully, pretože má rovnaký genóm. Motív dvojčiat, objavujúci sa často vo filmoch, nechýba ani tu a má to svoj skrytý význam. Za avatara je niekedy považovaný aj Ježiš (Jesus, Jesu). Jake Sully má iniciály JS. Vieme už, že meno Tomas znamená dvojča. Po grécky sa dvojča povie Didimus. Jeden z Ježišových apoštolov bol takisto Tomáš zvaný Didimus. Skrýva sa tu teda myšlienka, s ktorou sme sa už stretli, a to že Ježiš mal bratov. Jedným z nich, dokonca jeho dvojčaťom by podľa filmu mal byť apoštol Tomáš. Sam Worthington, predstaviteľ Jakea Sullyho tu hrá presne takú istú úlohu, akú hrá aj v Terminátorovi 4 – infiltrátora. To je hlavnou úlohou stroja – terminátora v rovnomennom filme, ktorý takisto režíroval Cameron - dostať sa čo najbližšie k ľuďom. Jake sa ako Neo v Matrixe pripája k pandorskej realite. Aj tento matrixovský prvok je tu obrátený. Jake Sully sa totiž zo sna a to dosť zlého pripája do úžasnej skutočnosti. Tým snom je preľudnená, zastavaná a temná Zem budúcnosti. Jake je ochrnutý a uväznený na invalidnom vozíku a býva v tesnom byte, ktorý má však obrovskú televíznu obrazovku. To je asi príprava na budúcnosť, kedy nám ponúknu virtuálnu realitu, kde každý môže byť hrdinom alebo dokonca bohom. Možnu ju ešte s radosťou prijmeme, ako to urobil Jake, pretože skutočný svet bude zničený. To, že sa svet ničí práve z tohto dôvodu, aby sme z neho dobrovoľne chceli odísť, to nám ale nepovie nikto. Obracanie naruby je výraznou črtou tohto filmu. V jednom zábere je ukázaný aj monitor z druhej strany, na ktorom je zrkadlovo otočený nápis AVATAR.

Logo firmy SECOPS. Čierny pentagon s číslami 25 vytvára rohatú hlavu.

Centrum operácie na Pandore sídli v riadiacej veži s názvom Pekelná brána. Jedna veža existovala aj v starovekom meste Babylon (Babel), čo značí brána bohov. Ťažbu nerastu prevádzkuje firma SECOPS pre spoločnosť RDA. Základňa má tvar pentagonu. Ten sa nachádza aj na znaku tejto firmy, spolu s latinskou frázou: „O Praeclarum Custodem Ovium Lupum.“ Jej význam je ten, že najlepším ochrancom oviec je vlk. Vlk v ovčej koži je znakom Fabiánskej spoločnosti, ktorej ľstivá taktika bola opísaná pri Orwellovom románe 1984. Ovca v logu, v spojení s čiernym pentagonom a názvom veže Pekelná brána otvára cestu k mnohým výkladom a špekuláciám. Slovom pastier sa označoval aj Ježiš. Pentagon automaticky vytvára spojenie s Amerikou. Osamotená základňa, zo všetkých strán obklopená džungľou, mi však pripomína mesto Sion z Matrixu. Vrch Sion sa nachádza aj v Jeruzaleme.

Jake sa hneď na prvej misii dostane do problémov a prežije len vďaka domorodkyni Neytiri, ktorá mu zachráni život pred šelmami. Najprv je naňho nahnevaná, ale potom sa ukáže znamenie. Na Jakea sa usadia semená posvätného stromu, čo sú podľa Neytiri veľmi dobrí duchovia a on svieti v tme. Preto ho privedie do svojej osady, kde sa má rozhodnúť, čo s ním bude ďalej. Kmeň vedú dvaja ľudia. Muž je vodca a žena šamanka má za úlohu vykladať vôľu ich božstva, ktoré sa nazýva Eywa. Je to ženské božstvo, čo je vlastne zosobnená planéta a súčet všetkých živých bytostí, ktoré na nej žijú. My by sme ju nazvali Matka Zem. Meno božstva Eywa je asi odvodené od biblickej Evy, matky ľudstva. Ženský aspekt božstva sa dostáva v posledných rokoch do povedomia, čo spôsobil hlavne Dan Brown a vyvoláva to negatívne reakcie Vatikánu. Eywa ale môže tiež vychádzať z mena Aiwass, čo bol démon, ktorého vraj vyvolával známy okultista Aleister Crowley. Pôvod môže mať takisto v anglickom slove „eye“, čo je oko.

Jake nakoniec získa povolenie zostať v kmeni, aby ho domorodci mohli preskúmať. Prečo bol vybraný práve on? Jake bol na Zemi mariňák. Vojnové námorníctvo sa povie po anglicky navy, čo je súčasne aj tmavomodrý. Podobne - Na’vi, sa nazýva aj kmeň. Neytiri dostane za úlohu naučiť ho ich spôsobu života. Postupne sa učí pohybovať v pralese, loviť, jazdiť na pandorskej verzii koňa, ale aj chápať spojenie medzi ľuďmi a lesom. Na základňu ale tajne podáva hlásenia plukovníkovi Quarichovi. Okrem iného mu objasní štruktúru stromu, ktorý domorodci obývajú. Kmeň sa skladá zo stĺpov zoradených do troch okruhov. Prostredný je nosný, ale ten vnútorný, ktorý má tvar dvojitej špirály DNA umožňuje ľuďom vystúpiť do koruny stromu. James Cameron sa asi nechal inšpirovať biblickou knihou Genezis a rajským stromom života. Tri kruhy môžu znamenať rozdelenie spoločnosti na tri základné triedy, ale aj štruktúru slobodomurárov. Domorodci majú ešte jeden posvätný strom – strom duší, ktorý im umožnuje spojiť sa s predkami i samotnou Eywou. V biblickom raji bol takisto druhý strom – strom poznania dobra a zla. Studňa s podobným názvom, ako strom vo filme – studňa duší sa taktiež nachádza v Jeruzaleme pod Skalným dómom na chrámovej hore.

Pobyt u domorodcov pomaly spôsobuje, že Jake začína zabúdať na svoj starý život a čoraz viac sa identifikuje s miestnymi ľuďmi. Nakoniec sa zaľúbi do Neytiri a pochopí, že domorodci si nadovšetko cenia svoj spôsob života, nemajú žiadny záujem o výdobytky civilizácie a svoj strom nikdy neopustia. Toto sa dozvie aj plukovník a je mu jasné, že diplomacia zlyhala, čo jemu osobne ani veľmi nevadí. Je rád, že to môže vybaviť po svojom. Rozhodne sa zničiť osadu domorodcov aj ich posvätný strom duší. On o žiadnu diplomaciu ani nestál. Jakea využíval len k tomu, aby získal informácie o domorodcoch. Náročky poslal buldozéry na ich posvätné územie, aby vyprovokoval ich útok. Vymysleli si vojnu, aby dostali to, čo chcú. Tak sa to robí. Keď niekto sedí na hrude, ktorej sa chcete zmocniť, urobíte si z neho nepriateľa. Potom už máte oprávnenie sa jej zmocniť. Slobodomurárskemu režisérovi filmu týmto ďakujem za vysvetlenie agresie do Iraku, ale tú som pochopil aj bez neho. James Cameron môže ale opisovať aj udalosť staršiu o celých 2000 rokov ako je 11. september. A to, čo sa deje vo svete v súčasnosti, môže byť „odvetou“. Ježiš zdá sa takisto vedel, čo sa udeje s Jeruzalemom: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia." (Lk 42 - 44) Jeruzalem bol potom skutočne zrovnaný so zemou po neúspešnom Židovskom povstaní. Ježiš by potom bol pôvodne rímskym infiltrátorom. Podobne ako Jake Sully mal predchodcu, tak aj pred Ježišom pôsobil v Palestíne Ján Krstiteľ. Tak si veci aspoň podľa môjho názoru vykladá Cameron a spol. Prečo by ale Rimania chceli vyprovokovať vojnu, keďže Judeu už ovládali? Kvôli chrámovému pokladu? Čo ak to bola ale provokácia z druhej strany, ktorej cieľom malo byť rozptýlenie Židov do celého sveta?

Jake vie, čo sa na domorodcov chystá, a tak sa ich snaží varovať. A nielen to. On sám sa pridá k svojim novým priateľom, spojí všetky klany a vyrazí do boja. Podarí sa mu to tak, že zkrotí veľkého lietajúceho plaza Toruka. Ten má na pandorské pomery netypickú červenú farbu. Zjednotenie domorodých afrických kmeňov vďaka veľkému dravcovi – šabľozubému tigrovi sme videli už vo filme 10 000 pred Kristom. Na stranu svojich ľudí sa v boji pridá aj samotná Eywa so svojimi veľkými zvermi. Planéta je po veľkom boji predsa len zachránená a cudzinci sa musia vrátiť na svoj zničený svet.

Vo filme Avatar sa môže nachádzať ešte oveľa starší príbeh, ako je ten z prelomu letopočtov. Aj v Biblii sa píše o božích synoch, ktorým učarovala krása ľudských dcér: „Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. V tom čase boli na zemi obri – ba aj neskôr. A keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov.“ (Gen 6, 1 - 4) Potom Boh, kvôli ľudskej skazenosti a sklonom k zlu spustil na Zemi potopu. Táto téma je obšírnejšie rozpísaná v židovskej mimobiblickej knihe Henochovej. Tá už hovorí priamo, že takzvaní boží synovia sú anjeli, synovia nebies, ktorí zatúžili po krásnych dcérach ľudí. Dvesto ich zostúpilo na Arias, čo je vrchol Chermónu. So ženami splodili obrov, ktorí ľuďom pojedli všetky zásoby jedla, a keď potom nemali čo jesť, začali požierať všetko, ľudí, zvieratá a nakoniec aj sami seba. Anjeli začali ľuďom predávať rôzne tajné vedomosti a ľudstvo sa začalo kaziť. Duše zahubených ľudí nariekali v nebi pred Najvyšším kvôli ničeniu Zeme. Ten sa rozhodol ukončiť túto skazu potopou sveta. Vinu však na rozdiel od Genezis nedáva ľuďom: „Celá zem je skazená učením a činmi Azazela, preto jemu pripočítaj všetku vinu!

Domorodý národ sa volá Na’vi, čo veľmi pripomína výraz Nav - svet, kam odchádzajú po smrti duše predkov v slovanskej mytológii. Aj ostatné črty kmeňa, ako je uctievanie predkov, posvätných stromov a prírodných božstiev sa nachádzali i u starých Slovanov. Cameron ale zobrazil v ľude Na’vi skôr všetky prírodné národy alebo Židov ako slovanské kmene. V Rusku je však obviňovaný z toho, že Avatar je plagiátom diel ruských sci-fi autorov ako je Ivan Jefremov alebo bratia Strugackí. Zvláštne je, že práve bývalé prírodné národy vykonávajú v súčasnosti praktiky, ktoré sú kritizované v tomto filme. V úvode som si položil otázku, čo je príčinou tohto stavu. Avatar ponúka jednu z možných odpovedí a tou je, že chamtivé a deštruktívne správanie má vonkajší pôvod. To, že by nás ovplyvňovali mimozemšťania znie naozaj bizarne. Budem sa tejto verzii ešte venovať, ale najprv sa pozriem na odvrátenú stránku filmu Avatar.

V Cameronovom filme Terminátor bolo intenzívne využívané modré svetlo a rovnako modrí sú aj príslušníci kmeňa Na’vi. Modrá farba je znakom prvých troch stupňov slobodmurárov. Z tohto dôvodu si myslím, že film obsahuje aj skrytú slobodomurársku agendu. V prvom rade to môže byť podobne ako v minulej kapitole - ukázať verejnosti existenciu mimozemšťanov a pripraviť ju tak na fingovanú inváziu. Nemusia to byť len holografické preludy. K invázii aj k reálnemu boju môže skutočne dôjsť. Otázkou zostáva, či útočiace entity budú skutoční mimozemšťania alebo pozemskými vedcami geneticky vyklonované kreatúry. Účelom tejto „invázie“ je vytvorenie vonkajšej hrozby, ktorá umožní zjednotenie ľudstva pod jedinou svetovou vládou. Táto myšlienka sa nachádza aj vo filme. Napadnuté kmene zjednocuje spasiteľ, pôvodne však infiltrátor Jake Sully. Skutoční mimozemšťania sa ale môžu na Zemi vyskytovať už dávno. Fiktívna invázia je ale len jedna z teórií toho, čo sa má stať a ja ju bohužiaľ definitívne potvrdiť nemôžem. Ďalšou udalosťou, ktorá môže priamo vyplývať z falošnej mimozemskej invázie je príchod falošného mesiáša. Jake Sully bol spasiteľom ľudu Na’vi, ktorému sa predtým zdal ako zradca. Keďže film obracia veci naruby, musíme si naopak otočiť aj úlohu Jakea Sullyho. Vychádza mi, že príde osoba, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako spasiteľ, ale v skutočnosti je to zradca.

Ďalšou črtou filmu Avatar je to, že tento titul je antiamerický a dokonca aj rasistický a antihumánny. Diváci v kine a ja spolu s nimi, ktorí súcitili s domorodcami, si to asi ani neuvedomovali. Útočníci zabíjajúci domorodcov sú totiž ľudia - pozemšťania. Ľudstvo vykreslené ako choroba tejto planéty bolo už aj v Matrixe a ďalších filmoch. Je to síce v podstate pravda, ale ak to bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, nemá táto kritika veľký význam. Zhodiť všetku vinu na ľudstvo je doslova odporné, aj keď určitú zodpovednosť nesie každý z nás. Viaceré filmy, ktoré som analyzoval ukazujú v podstate pravdivý opis fungovania sveta, avšak skutočné príčiny buď vôbec nie sú ukázané, alebo významy sú otočené a obvinené je len ľudstvo. Avatar podobne ukazuje reálny stav dnešnej spoločnosti, ale významy takisto obracia naopak. Aby som bol presnejší, ľudstvo, ktoré kritizuje Avatar je biele ľudstvo. Členovia firmy SECOP sú bieli a domorodci sú modrí. Film sa teda snaží vyvolať pocity viny u bielych ľudí a podnecovať proti ním farebných. V podstate ide o to, čím som sa zaoberal v minulej kapitole pri filme Vojna svetov. Slovo otrok, anglicky slave ale nepochádza od žiadneho čierneho kmeňa, ale od bielych Slávov, čiže Slovanov. Nechcem sa tuná vyhovárať. Ako som už povedal, film ukazuje v podstate pravdivý stav tohto sveta a aj keď toho nie sme pravými pôvodcami, zodpovednosť nesie do určitej miery každý z nás. Namiesto pocitov viny, by sme však mali prebrať zodpovednosť za svoje konanie a prestať robiť všetko, čo nám dajú, len preto, že je to dobre zaplatené. Aj keď sa to nezdá, farební takisto nie sú zobrazení o nič lepšie ako bieli. So svojimi lukmi a šípmi sú v podstate úplne bezmocní. Avatar zobrazuje situáciu, ktorú som videl už mnohokrát predtým vo filmoch ako Tanec s vlkmi, Cesta bojovníka, 10 000 pred Kristom alebo Pocahontas. K domorodému kmeň musí prísť zase len biely muž, aby ho zachránil pred inými bielymi mužmi. Ako by asi skončil ľud Na’vi bez Jakea Sullyho? Zvíťazil vôbec, aj keď vyhral vojnu? Jedni pozemšťania síce museli odísť na svoju planétu, no ďalší biely pozemšťan v modrej koži získal vládu nad celou, teraz už zjednotenou Pandorou. Či je to ale biely pozemšťan je tiež otázne. Avatarom mohol byť už aj v bielom tele.

Názov kmeňa Na’vi sa podobá na slovanské nav a strom na ktorom kmeň sídli pripomína zas severský svetový strom Yggdrasil, Cameron sa ale inšpiroval skôr Bibliou, ako som už vravel. Na’vi bude mať takisto skôr biblické korene. Návi je po hebrejsky prorok a prorocké knihy Starého zákona sa volajú Neviím. Panteistické myšlienky o tom, že všetko je živé, navzájom prepojené a že príroda je boh smerujú zdá sa k pohanstvu. Príroda, natura pochádza z egyptského slova ntr, čo značí boh. Či je to pravda alebo nie, o tom debatovať nebudem. Tieto idey sa nachádzajú ale aj v kabale, kde sú zastúpené sefirotickým stromom života. Ten predstavuje postupné emanácie božstva, ktoré sú navzájom pospájané 22 cestami. Podobnú náuku hlásal aj gnosticizmus.

Teraz sa vrátim k synom božím, ktorí nechcú niesť žiadnu zodpovednosť za svoje činy. Sú to naozaj anjeli? Na túto otázku a na ešte staršiu predlohu Avatara ako je tá biblická sa pozriem pri ďalšom filme. Tým je titul Oni žijú, natočený podľa poviedky „Osem hodín ráno“ od Raya Nelsona. Vraj je to sci-fi, no mne až nepríjemne pripomína dnešný stav nielen v Amerike, ale aj na celom svete.

Na rozdiel od Avatara, mimozemská invázia už prebehla a to takým rafinovaným spôsobom, že to nikto nezainteresovaný ani nepostrehol. Hrdina filmu Nada práve prišiel o prácu, čo v tej dobe nie je nič neobvyklé. Len za posledný týždeň skrachovalo 14 bánk. Podarí sa mu zamestnať na stavbe, kde sa zoznámi s kolegom Frankom. Nada nemá kde bývať, a tak mu poradí ubytovanie v charite. Tam sa prvýkrát stretne s pirátskym vysielaním v televízii. Vytvorilo ho tajné hnutie, ktoré chce informovať verejnosť o tom, že žijú v umelo vytvorenom stave mysle, ktorý pripomína spánok. Je za to zodpovedný nejaký signál, ktorý náhodou objavili vedci. Ľudské práva už neexistujú a vlády sa ujal represívny systém. Ľudia sú vedení k tomu, aby sa nestarali o seba, ani o svojich blízkych, ale len o zisk. Spiaca stredná trieda ubúda a počet chudobných prudko rastie. My už vieme, prečo sa to deje, keďže sme preberali Orwellovo dielo 1984. V neďalekom kostole sa dejú nejaké divné aktivity. Spev, ktorý by mal byť zo skúšky zboru, hraje len z pásky. V noci kostol obkľúčia policajti a tých, ktorí boli dnu pozatýkajú. Nada je zvedavý, čo sa to tam deje, a preto ráno chrám navštívi. Nájde tam krabicu so slnečnými okuliarami. Je sklamaný zo svojho nálezu, ale okuliare si predsa len nasadí. Z toho, čo cez nich uvidí, je ale úplne šokovaný. Reklamy a obsahy časopisov i novín sa zredukujú na jednoduché všadeprítomné heslá, ako napríklad: slúžiť, nemyslieť – spať, konzumovať, počúvať autority, nakupovať atď. Na peniazoch uvidí nápis: „Toto je tvoj boh.“

Takýto obraz vidia hlavní hrdinova v čarovných okuliaroch.
Peniaze sa zmenili na boha.

To však nie je všetko. Medzi ľuďmi sú zamiešané nejaké kreatúry, ktoré bez okuliarov vyzerajú ako normálni občania. Príšery pochopia, že vidí, ako v skutočnosti vyzerajú, a tak naňho zavolajú policajtov. Nada si s nimi poradí a s ich zbraňami začne príšerky likvidovať. Policajtov však pribúda, preto si chytí rukojemníčku, s pomocou ktorej unikne. Tá ho však zradí a on musí znovu utekať. Podarí sa mu nájsť Franka a aj jemu dá okuliare. Obidvaja prebudení sa potom dostanú k hnutiu, kde sa dozvedia ďalšie podrobnosti. Príšerky sú vlastne mimozemskí biznismeni a my sme pre nich rozvojová planéta - ich tretí svet. Dostali na svoju stranu pozemskú elitu, ktorej nasľubovali bohatstvo a moc, ak im bude pomáhať. U ostatnej populácie pestujú pasívny nezáujem. Sú ako kobylky. Zostanú tu až pokým nevyčerpajú planétu a potom sa poberú ďalej. Ich poznávacím znamením sú drahé hodinky. Vodcovia povstaleckého hnutia varujú zhromaždených pred použitím násilia a otvoreným bojom, pretože s pár granátmi by aj tak nemali šancu. Chcú nájsť zdroj signálu a vyradiť ho, aby prebudili ľudí. Hnutie odporu, útek, rukojemníčka, ktorá zradí a oblbovací signál, s tým sme sa už raz stretli a to pri Mužovi na úteku. Zhromaždenie povstalcov potom napadne polícia a rozpráši ich. Nadovi a Frankovi sa podarí uniknúť a dostanú sa do podzemia, kde je sídlo mimozemšťanov. Nájdu vysielač signálu a zničia ho, ale oni sami pri tejto akcii zahynú. Ich obeta ale nie je márna. Ľudia sa konečne preberú a uvidia, s kým to majú vlastne dočinenia.

Ovplyvňovanie ľudského vedomia pomocou nejakého signálu, ktoré je témou tohto filmu má reálny základ. Ide o projekt Montauk, ktorý sa zoberal ovládaním mysle pomocou elektromagnetického poľa. Začal sa na Long Islande pri New Yorku pod názvom „Projekt Phoenix“. Neskôr sa premiestnil do Montauku, kde sa nachádzal výkonnejší radar. Projekt bol v 80. rokoch minulého storočia zastavený. Preston B. Nichols vo svojej knihe The Montauk Project: Experiments in Time opisuje v súvislosti s týmto projektom aj také fantastické veci ako psi kreslo, ktoré využíva ľudské vedomie na telepatické kontakty a dokonca vytváranie časopriestorových tunelov. Takto sa vraj vytvorilo aj spojenie s planétou Mars. Udalosti opisované v tejto knihe slúžili podľa mňa ako námet pre filmy Total Recall a Doom. Ďalšou psychologickou zbraňou, o ktorej sa hovorí, sú takzvané generátory ELF (Extremely low freqency). Dokážu vraj v ľuďoch vytvoriť akúkoľvek predstavu a spôsobiť tak davové halucinácie až do vzdialenosti 12 km od zdroja. Prevádzkuje ich americké letectvo a používajú sa na rozháňanie demonštrácií. Americká vláda a CIA prevádzkovala ešte aj mnohé iné projekty zamerané na ovládanie vedomia. Spomeniem napríklad projekt s kódovým názvom „MK-ULTRA“, v ktorom sa robili experimenty s drogami, hlavne LSD, hypnózou, mučením a sexuálnym zneužívaním.

Film Oni žijú je jeden z mála, ktorý neprevracia významy, neobviňuje ľudstvo a nevytvára pocity viny. Dôvodom bude asi to, že je to béčkový film. Alegorický význam filmu je zrejmý a nie je ťažké uhádnuť, kto by mohli byť tí mimozemskí biznismeni. Viac sa preto sústredím na doslovnejší výklad, ktorý však s alegorickým vôbec nemusí byť v rozpore. Mohlo by byť ľudstvo napadnuté, alebo už aj obsadené nejakou mimozemskou rasou? Podľa starých Sumerov to nielenže možné je, ale už sa tak aj stalo a to pred niekoľko tisíc rokmi. Súčasný stav, ktorý panuje vo svete môže byť konečnou fázou tejto invázie. Sumeri zosobnili síce svojich bohov s nebeskými telesami, ale títo bohovia na zemi vystupujú a sú zobrazení ako živé, ľuďom podobné bytosti. Ich domovom je však nebo a konkrétne nejaká planéta, ktorú oni nazývali Nibiru. Tí, ktorí zostúpili na Zem sa nazývali anunnakiovia. Mohlo ich byť približne 600, ale ich prvotný výsadok alebo nejaká dôležitejšia skupina pozostávala z asi 50 členov, pretože vo viacerých textoch sa spomína 50 princov anunnakiov. Toto číslo sa vyskytuje aj v iných kultúrach. Päťdesiat členov mala aj výprava argonautov za zlatým rúnom z gréckych báji. Toto číslo nebolo použité len v staroveku. Nachádza sa aj na vlajke Spojených štátov amerických. Tú tvorí obdĺžnik, v ktorom sa nachádza 13 pruhov. Majú predstavovať pôvodných 13 severoamerických kolónií. V ľavom hornom rohu je menší obdĺžnik s päťdesiatimi bielymi hviezdami. Tieto znamenajú súčasný počet amerických štátov. Táto verzia vlajky platí len od roku 1960. Najprv obsahovala iba trinásť hviezd, ktoré postupne pribúdali s tým, ako sa k únii pripájali ďalšie štáty. Súčasný počet hviezd sa už ale podľa mňa meniť nebude, aj keby sa k Amerike pripojili ďalšie nové štáty. Príkladom môže byť vlajka Európskej únie, ktorá má dvanásť hviezd, aj keď jej členov je už omnoho viac. Je tomu tak preto, lebo uvádzaná symbolika je určená len pre verejnosť. Ezoterický význam americkej vlajky je úplne iný. V skutočnosti je to egyptský hieroglyf, ktorý predstavuje chrám. Vonkajší obdĺžnik – chrám je miesto určené len pre vyvolencov a vnútorný je svätyňa svätých. Tam mali prístup len veľkňazi. Trinásť pruhov tak môže predstavovať trinásť pokrvných línií iluminátov a hviezdy v svätyni sú päťdesiati vyšší anunnakiovia. Zvláštnosťou na celej tejto veci je, že rossetská doska, ktorá viedla k rozlúšteniu egyptských hieroglyfov sa našla až v roku 1799 a Champolion prvý výraznejší úspech pri jej lúštení dosiahol v roku 1808. Prvá verzia americkej vlajky však vznikla už v roku 1775. Úlohu slobodomurárov pri vzniku Spojených štátov aj ich údajný vzťah k staviteľom egyptských pyramíd poznáme. Žeby toto spojenie nebolo len takým výmyslom na zvyšovanie ich prestíže a oni naozaj disponujú nejakými starými znalosťami? Pokusy o rozlúštenie hieroglyfov prebiehali ale aj pred Champolionom, takže znak pre chrám možno pri vzniku vlajky už bol známy. Vlajka ale nemusela vzniknúť podľa egyptského hieroglyfu, aj keď ho skutočne predstavuje. Ako bolo vidno v knihe Stratený symbol od Dana Browna, takúto podobu mal aj Šalamúnov chrám v Jeruzaleme. Z toho vyplýva, že tento chrám bol postavený podľa egyptského vzoru a vlajka Spojených štátov bola vytvorená podľa jeruzalemského chrámu.

Najvyšších sumerských bohov bolo ale dvanásť, rovnako ako hviezd na vlajke Európskej únie. Hlavný bol An, potom jeho synovia Enlil a Enki, ďalej Nanna, Utu, Iškur a ich manželky Antum, Ninlil, Ninki, Ningal, Inanna a Ninchursag. Enlil bol bohom zeme a Enki bohom vôd. Je to zvláštne, pretože meno EN.KI znamená pán zeme. Je preto možné, že na začiatku vládol na zemi Enki, čo potvrdzujú aj niektoré texty, ako „Enki a poriadok sveta“, ktorý obsahuje chválospevy na Enkiho zásluhy. Enki postavil aj prvé sumerské mesto Eridu. Bol teda pionier, ktorý vytváral vhodné podmienky pre ďalších anunnakiov. Až keď bola pôda pripravená, prišiel, dá sa povedať na hotové Enlil. Prebral vládu nad zemou a Enki sa stal pánom Abzu, čo znamená vodná hlbočina. Predpokladalo sa, že to je podsvetie, kam odchádzajú mŕtvi, niečo ako grécky hádes. Niektorí bádatelia však tvrdia, že by to malo byť preložené ako dolný svet, čiže južná pologuľa, kde sa nachádza aj Afrika. Dôvodom pobytu anunnakiov na zemi boli podobne ako v Avatarovi nerastné suroviny a ušľachtilé kovy – meď, striebro, ale hlavne zlato. Ťažkú prácu vykonávali zo začiatku nižší anunnakiovia, ale tí sa začali búriť. Enki sa preto rozhodol, že vytvorí robotníka, ktorý mal byť krížencom medzi bohmi a primitívnym človekom už vtedy žijúcim na zemi. Tak vznikol Adapa, prvý človek, či skôr replikant ktorý mal na svoje plecia prebrať povinnosti nižších anunnakiov. Stalo sa tak pravdepodobne v Afrike, kde mali anunnakiovia bane. Aj Enlil sa dožadoval robotníkov, aby mu slúžili na základni v Mezopotámii. Enki to nechcel dovoliť, a tak si nejakých zabral násilím. To, že človek nebol stvorený v raji pripúšťa i Biblia v druhej kapitole Genezis: „Potom Pán, Boh vysadil na východe, v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého stvoril.“ (Gen 2, 8) V inom verši sa píše: „I vzal Pán, Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.“ (Gen 2, 18) Ak by to bolo s človekom (replikantom) a bohmi Sumeru skutočne takto, prečo tu dnes žiadni bohovia nie sú? Už dávno odleteli alebo sa začali miešať s ľudskými dcérami, ako to opisuje Biblia a postupne sa v ľudstve rozplynuli? No možno sú stále medzi nami nepoznaní, stále nás riadia a my si toho ani nie sme vedomí. Táto idea má však jednu slabinu. Ak tu pôsobí nejaká tajná vláda, či už ju budeme brať doslovne, ako to bolo zobrazené vo filme alebo alegoricky, prečo by dovolila natočiť tento film i ďalšie, ktoré som rozoberal? Buď vôbec nerozumie metafore, čo sa mi zdá čudné, ak je natoľko inteligentná, aby vytvorila takú vládu, alebo úplne všetko neovláda. Možno sú v tej vláde nejaké súperiace frakcie. Takáto situácia panuje v sérii X-men aj vo vynikajúcom sci-fi príbehu Dana Simmonsa Hyperion. Toto dielo sa môže smelo porovnávať s Matrixom a nečudoval by som sa, že slúžilo jeho autorom ako predloha. No možno je to tajnej vláde úplne jedno, pretože si je istá, že to aj tak málokto pochopí a verí, že tí jedinci, ktorí to dokážu aj tak nebudú schopní niečo podniknúť. Alebo to natočili sami, aby sa smiali ľudstvu priamo do očí. Najskôr to bude asi ale poistka. Ak podpíšete podvodnú zmluvu a zistíte, že vás oklamali, potom sa idete samozrejme sťažovať. Oni vám však povedia, že to tak máte v zmluve. Vy sa ohradíte: „Ale ja o ničom neviem.“ Potom vám ukážu niekde úplne na spodku zmluvy také malé písmenká, ktoré málokto vôbec dokáže prečítať. A podvodník je ospravedlnený. Spomenúť ale musím aj ďalšiu možnosť a to, že tu žiadna takáto vláda neexistuje a filmy sú len čírou fikciou aj keď ja osobne tomu neverím.

Poznatky ktoré sme získali o sumerských bohoch využijem pri ďalšom sci-fi, tentoraz klasike z roku 1968 Planéta opíc a pozriem sa na ňu z úplne opačného uhla. V roku 1972 bola do vesmíru vypustená kozmická loď a štyria americkí kozmonauti takmer rýchlosťou svetla mieria do hlbín vesmíru. Ich loď po istom čase havaruje na nejakej planéte. Oni však nemajú ani poňatia, kde to vlastne sú. Na zemi zatiaľ, kvôli dilatácii času uplynulo asi 2000 rokov. Na planéte objavia aj ľudí, tí sú ale ako divosi a nevedia ani rozprávať. Ľudia však nie sú jediní tamojší obyvatelia. Prepadnú ich vyvinuté opice a v zdraví to prežije len astronaut Taylor, ktorý sa dostane do zajatia v opičom meste. Tam sa ho ujmú šimpanzy Zira a Cornelius. Opičiu spoločnosť tvoria tri vrstvy: militantné gorily, dogmatické orangutany a intelektuálne šimpanzy, ktoré sa síce správajú zodpovedne, ale nemajú prakticky žiadnu moc. Pre opice sú ľudia len obyčajné zvieratá a robia na nich rôzne pokusy. Zira a Cornelius sú z Taylora prekvapení, keď s nimi začne komunikovať.

Cornelius je opičí Darwin, ktorý má teóriu, že opice sa vyvinuli z nejakých primitívnejších primátov, možno z človeka. Chýba mu však spojovací článok. Zira podporuje túto teóriu a je preto rada, že sa objavil Taylor lebo ho považuje za ten chýbajúci článok. Cornelius svoju teóriu ale nechce predniesť verejne, pretože odporuje ich posvätným zvitkom a mohli by ho vyhlásiť za kacíra. Orangutan doktor Zaius verí Corneliovej teórii, ale neprizná to a Cornelia a Ziru chce odsúdiť za kacírstvo. Taylora považuje tiež za pravzor a ten predstavuje pre neho hrozbu, lebo ak existuje on, musia niekde existovať jemu podobní. Chce preto Taylora zničiť. Zira a Cornelius ale Taylora oslobodia a spolu sa vydajú do zakázaného pásma na miesto vykopávok, aby dokázali svoju pravdu. Doktor Zaius ich dostihne a oni mu ukážu v jaskyni dôkaz, že tu pred nimi bola staršia a oveľa vyspelejšia kultúra – ľudská kultúra. Doktor napriek tomu nechá vyhodiť jaskyňu do vzduchu a vysvetlí opiciam dôvod, prečo chce zatajovať vedomosti. Chce svoj opičí druh chrániť, pretože ich Zákonodarca im zanechal varovanie pred človekom. Taylor unikne a na pobreží spozná šokujúcu pravdu. Nájde rozpadnutú Sochu slobody a pochopí, že sa ocitol späť na Zemi. Ľudia to nakoniec predsa len dokázali, zničili Zem aj sami seba. Vládu nad planétou potom prebrali opice. Keď si tieto opice zameníme za stroje, znovu dostaneme náš starý dobrý Matrix.

V Planéte opíc 2 sa príde na to, že jadrovú apokalypsu predsa len nejakí ľudia prežili. Ukrývajú sa v podzemí zakázaného pásma, ktoré tvoria zbytky kedysi veľkých miest. Radiácia spôsobila, že sa u nich vytvorili pokročilé psychické schopnosti ako telepatia a používajú matrixovské metódy – vytváranie obrazových i zvukových preludov a psychické ovládanie myslí. Inak sú ale úplne bezbranní, a preto sa musia chrániť ilúziami. Podľa nich sú aj na vysokej etickej úrovni. Nikdy nikoho nezabíjajú. Oni iba spôsobia, že sa ich protivníci pozabíjajú sami navzájom. Vyzerajú ako normálni ľudia, ale to je len maska. V skutočnosti sú to zmutované kreatúry. Sú vysoko osvietení a používajú ilúzie, takže sú to asi ilusionisti.

V niektorých filmoch sme videli, že opica bola použitá ako metafora pre človeka. Táto metafora vznikla z rozšíreného názoru, že človek vznikol práve z opice, ktorý priviedol na svet Charles Darwin so svojou evolučnou teóriou. Obráťme preto Planétu opíc o 180 stupňov a uvažujme v tom zmysle, že opice sú vlastne ľudia. Kto sú potom samotní ľudia a astronauti, ktorí našli príslušníkov svojho druhu v zdivočenom stave? Cornelius dokázal, že pred opicami existovala oveľa vyspelejšia kultúra. Doslova prišiel na to, že nie človek pochádza z opice, ale naopak, opica z človeka. Odkaz Planéty opíc je teda taký, že aj pred nami na Zemi pôsobila civilizácia na oveľa vyššej úrovni. Čo ak nejakí príslušníci tejto, napríklad atlantskej civilizácie prežili skazu svojho národa a stále žijú medzi nami? Čo sa bude diať, ak sa náhodou skutočne vrátia anunnakiovia a uvidia, čo sa stalo s ich predchodcami? Nebudú sa snažiť ľudstvo eliminovať alebo aspoň odstaviť od moci a znovu získať kontrolu nad planétou? Je tu ale aj iná možnosť. Je rovnako možné, že potomkami nejakej vyššej pozemskej alebo mimozemskej civilizácie sme dokonca my sami. Ja sa už prikláňam práve k tejto druhej možnosti. Úpravou mena opice Zira dostaneme slovo Izra. Potom dostane zmysel negatívne zobrazovanie mimozemšťanov vo filmoch z minulej kapitoly. Hollywood vyvoláva zámerne strach, pretože elita, ktorej slúži sa príchodu skutočných mimozemšťanov sama bojí. Asi by už ďalej nemohla vládnuť tak, ako doteraz.