Černoch v Bielom dome

To, čo by pred pár rokmi nikto nečakal sa stalo skutočnosťou v roku 2008. Američania znechutení vládou Georga Busha mladšieho si za prezidenta zvolili prvého afroameričana v dejinách. Do Bieleho domu zasadol charizmatický černoch Barack Obama, od ktorého sa očakáva, že spasí Ameriku. Černoch ako spasiteľ vystupoval už vo filme Som legenda. So spasiteľom sa ale spája aj obeta. Je takýmto obetným baránkom aj Barack Obama?

Vo svojej kampani použil Obama zaujímavé logo. Vzhľadom sa tak trochu podobá na logo firmy PEPSI. To sa pred nedávnom zmenilo. Jej staré logo tvorí kruh, v ktorom sa nachádzajú dve polia – červené a modré. Tieto dve polia oddeľuje biely pruh s tvarom písmena S. Celok vytvára harmonický obrazec, ktorý je takmer navlas rovnaký ako známy symbol Jin a Jang. Ten symbolizuje rovnováhu týchto dvoch síl. Na novom logu je ale rovnováha porušená a červené pole zaberá oveľa väčšiu plochu. Je to len náhoda, alebo to má aj nejaký hlbší význam? Červená farba predstavuje napríklad revolúciu, ale hlavne krv. Červená a modrá farba má ale súvis i so slobodomurárskymi lóžami.

Môže byť zvolenie černocha za prezidenta Ameriky nejakým symbolickým odkazom? Mne prichádzajú na myseľ táto historická paralela. V starom Egypte používali na práce čiernych otrokov. Neskôr už boli čierni faraónmi. Bolo to tesne predtým, keď Egypt ako samostatný štát skončil.

Aj túto výnimočnú udalosť, ktorou zvolenie černocha za prezidenta USA rozhodne je, Hollywood predpovedal. Černoch ako prezident sa objavil vo viacerých filmoch, čo by samo o sebe ešte nič neznamenalo. Tieto filmy však majú jeden spoločný prvok, čo je tak trochu zarážajúce. Spojivom medzi nimi je príchod nejakého vesmírneho telesa do slnečnej sústavy, ktoré ohrozuje samotnú Zem. Presne desať rokov pred zvolením Baracka Obamu bol nakrútený Drvivý Dopad. Z ničoho nič sa v ňom na nebi objaví nová kométa a podľa výpočtov sa s veľkou pravdepodobnosťou zrazí so Zemou. Vláda na čele s čiernym prezidentom sa túto skutočnosť snaží pred verejnosťou utajiť, aby nenastala panika. Zatiaľ tajne pracuje na rakete, ktorá má na kométu dopraviť jadrové hlavice. Raketa sa volá Mesiáš, čo je židovský termín pre spasiteľa. Misia ale nedopadne tak, ako bolo plánované. Výbuchy hlavíc kométu nezničia, ale rozdelia ju na dve časti. Obidve smerujú stále k Zemi. Menší kus dopadne do Atlantického oceánu a spôsobí obrovskú prílivovú vlnu, ktorá zmätie mrakodrapy na Manhatane a prenikne hlboko do vnútrozemia. Mesiáš má ešte 4 hlavice a tak dostojí svojmu menu a obetuje sa so svojou posádkou, aby zničil väčší kus. Ten má dopadnúť v Kanade a jeho náraz by zničil všetok život na Zemi. O sebaobetovaní rozhodne hlavný pilot, ktorého prezývka je Fish, čo je po anglicky ryba. Ide tu znova o ukončenie astrologického veku rýb a nástup veku vodnára, čo symbolizuje pilot Fish a prílivová vlna vody.

V tom istom roku bol natočený ďalší, skoro navlas rovnaký, ale omnoho úspešnejší film s názvom Armageddon. Slovo armageddon je odvodené od mesta Megiddo, kde sa má podľa Zjavenia apoštola Jána odohrať konečná bitka medzi dobrom a zlom na konci sveta. Život na zemeguli tentoraz pre zmenu ohrozuje asteroid veľký ako Texas. Zem je samozrejme zachránená, ale aj tu k tomu bola potrebná obeta hlavného hrdinu Haryho. Prezident v Armageddone síce nie je afroameričan, ale nachádza sa tam na to zaujímavá narážka. Černoch Medveď chce ako odmenu za účasť na záchrannej misii spoznať, čo je to Biely dom.

Do tretice tu máme 5 elelement od Luca Bessona. Černoch je znovu prezident a Zemi hrozí zničenie temnou planétou. Tá sa objavuje každých 5000 rokov z otvorenej čiernej diery, ktorá je v hieroglyfoch zobrazená ako veľký had. Nie je to len také bežné vesmírne teleso, ale je to absolútne zlo, najstrašnejšia inteligencia, akú si len možno predstaviť. Nejde jej ani o peniaze, ani o moc. Jediné, čo chce je zničiť všetok život. Perióda 5000 rokov bola použitá aj vo filme Lara Croft: Tom Raider. Pokusy o jej zničenie nielenže zlyhávajú, ale naopak ešte ju posilňujú, pretože zlo plodí ďalšie zlo. Jedinou šancou je zbraň, ktorú vytvorili mimozemšťania. Túto tvoria štyri elementy v spojení s piatym. Piaty element je žena označovaná ako Najvyššia bytosť, čo je pojem používaný aj slobodomurárstvom. Kult najvyššej bytosti uviedol na slávnosti 8. júna 1794 aj vodca Francúzskej revolúcie Robespierre ako oficiálne náboženstvo novej republiky. Symbolom tohto kultu bolo oko v pyramíde. Heslom revolúcie bolo slobodomurárske SLOBODA, ROVNOSŤ, BRATSTVO a novým náboženstvom sa stal tiež slobodomurársky kult. Logicky mi z toho vychádza, že za Francúzskou revolúciou stáli slobodomurári. Oko v pyramíde ale používali aj bavorskí ilumináti, ktorí tak mohli stáť za slobodomurármi v pozadí. Udalosti počas revolúcie napĺňali extrémne protimonarchistické a proticirkevné doktríny, z ktorých boli upodozrievaní.

Hrdinovia vo filme musia získať štyri kamene, ktoré sa nachádzajú na jednej planéte. Lístky na cestu k tejto planéte sa dajú vyhrať v lotérii. Vláda chce celú záležitosť vyriešiť diskrétne, aby nevyvolala zbytočnú paniku. Zmanipuluje preto lotériu, aby ju vyhral hlavný hrdina Corben Dallas. Lotéria sa volá Gemini, čo sú latinsky dvojičky – na nebi predstavované súhvezdím blížencov. V tejto súvislosti sa odohrá zaujímavý dialóg. Keď mu generál oznámi víťazstvo v súťaži, Corben sa pýta: „Sfalšovali ste to? Nenápadnejší ste už ani byť nemohli.“ Generál odpovie: „Staré triky, dobré triky.“ Žeby to bola narážka na pripravovaný pád dvojičiek v New Yorku? Temná planéta - planetárny zabijak, niečo ako hviezda smrti zo Star Wars je samozrejme zastavená a Zem má ďalších 5000 rokov pokoj.

O prílete istého kozmického telesa píše autor Zecharia Sitchin, ktorý vychádza zo sumerských záznamov. Je to dvanásta planéta Marduk, ktorá sa pravidelne vracia do centra slnečnej sústavy. Podľa Sitchinovej teórie sa to deje každých 3600 rokov. Má veľmi pretiahnutú obežnú dráhu, a tak je po väčšinu času neviditeľná. Sumeri ju nazvali Nibiru. Jej príchod vraj môžu sprevádzať rôzne katastrofické udalosti. Sitchin tvrdí, že keď sa prvýkrát dostala do našej sústavy vplyvom Neptúnovej príťažlivosti, spôsobila zničenie veľkej planéty medzi Marsom a Jupiterom. Vychádza pritom z babylonského stvoriteľského eposu Enúma eliš, kde sa opisuje boj mladších a starších bohov a zabitie matky bohov Tiamat Mardukom. Sitchin dáva tomuto mýtu astronomický rozmer. Nemyslel náhodou aj Tolkien v Pánovi prsteňov pod pojmom návrat kráľa príchod planéty Nibiru? Môj názor je taký, že Tolkien mal na mysli niečo iné – jednotnú svetovú vládu s jedným celosvetovým vládcom. Obidve udalosti ale môžu spolu nejako súvisieť.

Faktom je, že staroveké národy stotožňovali nebeské telesá so svojimi bohmi a to sa zachovalo až do dnešných dní. Aj my nazývame planéty menami rímskych bohov. Planét na oblohe je však len 11 a to aj keď za planéty počítame Slnko a Mesiac, tak ako to bolo i v staroveku. Jedna planéta nám tu chýba, pretože hlavných olympských i sumerských bohov bolo dvanásť. Vedeli Sumeri niečo, čo my zatiaľ nevieme? Boj na nebi sa opisuje aj v Zjavení apoštola Jána: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.“ V židovskej tradícii mali anjeli tiež súvis s nebeskými telesami a archanjel Michal predstavoval Slnko. Aj Biblia teda môže metaforickou rečou rozprávať o astronomickej udalosti. Podobné slová prednáša aj Ježiš, keď vraví, že videl satana ako blesk padať z neba. No a blesk z neba sa po hebrejsky povie barak obamah. Myslel som si, že zvolenie černocha za prezidenta Spojených štátov je niečo nemožné. Predsa sa to však stalo. Ako to bude s príletom temnej planéty, ktorá sa s ním spája?