Ilumináti

Iluminátska symbolika sa objavuje vo filmoch naozaj často. Ich znakom je oko v trojuholníku. Oči, trojuholníky, trojuholníky s okom vo vnútri sa okrem filmov nachádzajú takisto aj na logách rôznych firiem a korporácií, podobne ako pyramídy bez vrcholu. Toto ale neplatí o samotných iluminátoch. Okrem Anjelov a démonov som objavil zatiaľ len jeden film, kde sa ilumináti otvorene spomínajú a tým je Lara Croft: Tomb raider. Natočil ho režisér Simon West v roku 2001 podľa úspešnej počítačovej hry.

Oko vo filme s iluminátskym námetom nemôže chýbať.

Hlavným hrdinom je fešná archeologička, či skôr vykrádačka hrobov Lara Croft. Podľa opisu tohto hrdinu je jasné, že je to žena. Kráča v šľapajach svojho bohatého otca, ktorý zmizol za neobjasnených okolností 15. 5. 1985. Film sa začína scénou, v ktorej Lara skúša svoje schopnosti proti cvičnému robotovi Simonovi. Robot bol asi nazvaný podľa krstného mena režiséra. Jeho priezvisko je vo filme takisto použité pri postave Alexa Westa. Robota Lara samozrejme porazí a zastaví ho gestom, ktoré vykoná ľavou rukou. Je to podľa všetkého narážka na tajné gestá slobodomurárov a iných tajných spolkov. Robot Simon môže ale predstavovať aj katolícku cirkev, ktorej prvou hlavou bol Šimon Peter Vidíme, že na spone opasku má Lara Croft lebku s hnátmi, ktorá je znakom spolku Skull&Bones. Založil ho v roku 1832 William Huntington Russell a Alphonso Taft, ktorý bol otcom neskoršieho amerického prezidenta. Spolok je známy tiež pod menom Rád 322 a pôsobí na univerzite Yale. Od svojho založenia je doň každoročne prijímaných 15 nových členov z tých najvýznamnejších amerických rodín. Patrí medzi nich aj bývalý prezident George W. Bush. Členovia sa schádzajú v budove, ktorá sa volá „Tomb“. Toto slovo znamená hrobka a nachádza sa aj v názve filmu. Odkaz na tento spolok vo filme, ktorý sa venuje iluminátom, sa nenachádza náhodou. Skull&Bones totiž s bavorskými iluminátmi súvisí, k čomu sa ešte vrátim.

Je 15. mája a začína sa výnimočný astronomický úkaz, ktorý sa vyskytuje len raz za 5000 rokov. Je to konjunkcia všetkých deviatich planét, ktorá je zavŕšená zatmením slnka. Kvôli tomuto úkazu sa stretáva rada tajnej spoločnosti iluminátov, ktorá poverila právnika Manfreda Powella nájdením starého artefaktu, ktorý im počas konjunkcie má umožniť získať kontrolu nad časom. Stretnutie sa uskutoční takisto v Benátkach, ako to bolo aj vo filme Liga výnimočných. 15. mája mal v USA premiéru film Anjeli a démoni, ktorý sa tiež zaoberá iluminátmi. Lara zatiaľ objaví v tajnej komore zvláštny hodinový strojček v tvare trojuholníka s vševidiacim okom uprostred. Nachádzal sa ukrytý v hodinách, ktoré začali tikať vplyvom konjunkcie. Chce vedieť, k čomu zvláštne hodinky slúžia, a tak jej otcov známy odporučí Manfreda Powella. Veľa sa však od neho nedozvie. Powell neskôr pošle do jej domu ozbrojené komando, ktoré hodinky ukradne.

Sklamaná Lara dostane od svojho otca list, v ktorom sa nachádza báseň od Williama Blakea. Vyhľadá preto v knižnici knihu od tohto autora, v ktorom nájde ďalší odkaz od otca. Dozvie sa, že keď číta tento odkaz, on už nežije. Musí dokončiť úlohu, v ktorej on neuspel. Hodinky, ktoré našla sú kľúčom k dvom častiam posvätného symbolu – trojuholníku svetla. Bol ukovaný zo železa, ktoré sa našlo v kráteri po meteorite dopadnutom v čase minulej konjunkcie deviatich planét. Nejaká skupina nazvaná Ľudia svetla potom v kráteri vybudovali Mesto svetla, kde uctievali trojuholník pre jeho schopnosť ovládať čas. Vlastníkovi dával obrovskú moc, ktorá mohla byť využitá pre dobro alebo zlo. Zneužívanie tejto moci spôsobilo nakoniec zničenie mesta. Aby už žiadny človek nemohol zneužívať jeho moc, bol trojuholník rozdelený na dve časti a uložený na opačných koncoch sveta. Lara sa musí ponáhľať, pretože svetu hrozí nebezpečenstvo. Tajné spoločenstvo iluminátov (vo filme sa označujú ako osvietení), opisované ako nečestní a nebezpeční ľudia, vraj chce naplniť staré proroctvo a spojiť obe časti trojuholníka. Tomu musí za každú cenu zabrániť nájdením a zničením obidvoch častí. Básnik a maliar William Blake sa tu nespomína náhodou. Bol to vizionár a mystik, ktorý zastával gnostické názory. Básne tlačil svojou vlastnou technikou, ktorú nazval „iluminovaná tlač“.

Lara získa jednu polovicu trojuholníka avšak Powell má hodinky, ktoré slúžia zároveň ako kľúč k získaniu druhej časti. Aby ju dostali, musia sa spojiť dohromady. Druhá časť sa nachádza v ruinách Mesta svetla, ktoré sa nachádzajú na Sibíri v Rusku. Znovu je tu podobnosť s Ligou výnimočných. Niekde na zamrznutom severe mal svoju základňu aj pán M. Vo filme sa síce spomínalo Mongolsko, ale rieka Amur po ktorej sa mala Liga dostať k základni, Mongolskom nepreteká. Aj tam sa teda najskôr jedná o ruskú Sibír. Dohodnú si stretnutie v Benátkach na Via Dolorosa, v sídle iluminátov. Sídlo sa nachádza v rovnakej budove so svastikami na podlahe, aká bola použitá aj vo filme Zlatý kompas. Tento film má veľa podobností s Larou Croft aj s Ligou výnimočných. Hlavnou postavou je dievča a účinkuje tam aj Daniel Craig. Zlatý kompas je taktiež hodinám podobné zariadenie. Vystupuje tam aj všemocná spoločnosť Magistérium, ktorej znakom je písmeno M. Je to odkaz na spolok slobodomurárov, pretože po anglicky je murár mason. Slovo compass, nachádzajúce sa v názve filmu v angličtine znamená kompas, ale aj kružidlo, čo je jeden z najvýznamnejších slobodomurárskych symbolov.

Na stretnutí sa Powell snaží presvedčiť Laru, že ilumináti neexistujú. Je to vraj len rozprávka pre deti. Lara tomu samozrejme neverí. Chce vedieť, kto sedí na najväčšej stoličke uprostred. Powell to nie je. Stolička totiž patrí hlavnému iluminátovi. Powell sedí hneď vedľa, ako vraví, po pravici božej. Hovorí sa, že po pravici božej zasadol aj Ježiš Kristus. Vyzerá to tak, že práve jeho Powell predstavuje. Via Dolorosa sa v skutočnosti nenachádza v Benátkach, ale v Jeruzaleme. Podľa legendy je to krížová cesta po ktorej kráčal Ježiš po odsúdení na Golgotu. Nachádza sa na nej deväť zastavení a ďalších päť je vo vnútri baziliky Svätého hrobu. V konjunkcii sa má nachádzať deväť planét slnečnej sústavy. Powell sa ale vyslovuje podobne ako Paul, čiže táto postava môže predstavovať aj apoštola Pavla. Powell vraví, že Larin otec bol takisto iluminát a mal byť dokonca jeho učiteľom v ráde. Neskôr iluminátov zradil a Powell ho vlastnými rukami zabil. Ježišom Kristom by tak mohol byť aj Larin otec, ktorého miesto obsadil Powell - Pavol. Stratil sa nevedno kam a jeho meno bolo Richard Croft. Jeho iniciály sú teda R. C., čo je pravdepodobne odkaz na Christiana Rosenkreuza – zakladateľa spoločnosti rozenkruciánov.

Lara Croft – žena, si potom sadne do kresla, ktoré patrí „bohu“. Neverí, že jej otec bol iluminátom, ale súhlasí so spoluprácou. Vydajú sa teda k ruinám Mesta svetla po druhú polovicu artefaktu. Nájdu tam stroj, ktorý predstavuje slnečnú sústavu a Slnko je portálom k miestu, kde sa nachádza jeho druhá časť. Lara portál pomocou kľúča aktivuje a druhú polovicu trojuholníka získa. Hlavný iluminát spojí dohromady obe časti, ktoré majú symbolizovať minulosť a prítomnosť a začne prednášať slávnostnú reč o tom, ako splnili svoj sľub predkom. Myslí si, že sa stane pánom času, ale jeho doterajší služobník Powell ho zabije. Spojiť obe polovice trojuholníka ale nedokáže. Vie to len Lara, ktorú to prinúti urobiť. Trojuholník ich teleportuje k pyramíde, na ktorej vrchole sa nachádza žiariaci trojuholník. Začína sa závod medzi týmito dvoma protivníkmi v behu na vrchol, v ktorom zvíťazí Lara. Ona sa však nenechá nalákať na obrovskú moc, ktorú trojuholník ponúka. Poslúchne radu svojho otca a trojuholník zničí. Podľa horeuvedených indícií tu ide o súboj medzi údajnou pokrvnou líniou Ježiša Krista a cirkvou.

Rád bavorských iluminátov som už minule v krátkosti opísal a teraz uvediem podrobnejšie informácie. Ako už vieme, rád založil 1. mája 1776 Adam Weishaupt v bavorskom Ingolstadte. Adam Weishaupt sa narodil 6. februára v roku 1748. Navštevoval jezuitskú školu a už v mladom veku sa stal profesorom cirkevného práva na univerzite v Ingolstadte. Manfred Powell bol vo filme tiež právnik. Jezuiti učili len to, čo sa hodilo im a nepohodlné knihy vyradzovali. Adam bol prívržencom francúzskeho osvietenstva, čo ho viedlo k rozhodnutiu, že založí tajný spolok. Ten sa mal zaoberať tajnými vedomosťami za účelom zdokonaľovania človeka a zlepšenia spoločnosti. Z tohto dôvodu sa na začiatku jeho rád volal Perfectibilis alebo Zdokonaliteľní. Či to myslel vážne alebo to bola už od začiatku len zástierka pre úplne iné ciele, to sa už asi nedozvieme, vzhľadom na dvojznačnosť, ktorú presadzoval. Napriek tomu, že sympatizoval s osvietenstvom, zaoberal sa aj tajnými a okultnými náukami. Inšpiroval sa takisto aj perzským prorokom Zarathuštrom a jeho parthskými následovníkmi, ktorí vykonávali ohňové rituály. Uvažoval, že svoj tajný rád nazve Parthský rád alebo Rád ohňa. Takisto ho chcel pomenovať Republika včiel, no napokon sa rozhodol pre názov Ilumináti, čiže Osvietení. Do svojho spolku zaradil časti z naozaj rôznorodých tajných spoločností a náuk, napríklad templárov, asasínov, slobodomurárov, rosenkruciánov, gnosticizmu, manicheizmu i modernej filozofie. Fascinoval ho najmä staroveký Egypt. Bol vraj veľkým nepriateľom jezuitov, no zvláštne je, že mu to nebránilo použiť aj ich myšlienky a metódy, hlavne ich zásadu: „Účel svätí prostriedky.“ Podľa jezuitov nazýval aj sám seba ako „iluminátsky generál“. Podobal sa tak na filmovú Laru Croft, ktorá vykrádala staroveké hrobky. Jeho však nezaujímali poklady, ale vedomosti.

Na základe týchto súvislostí sa zdá, že vytvorenie iluminátov je metaforicky zachytené aj hororovom románe Frankenstein od Mary Shelleyovej. Existujú o tom mnohé dohady, ale nejaký jednoznačný dôkaz, napríklad z jej denníka bohužiaľ neexistuje. Opíšem teda mnohé narážky, ktoré sa v tomto diele nachádzajú a posúdenie nechám na čitateľovi. Dej románu sa odohráva takisto v osemnástom storočí a hlavnou postavou je doktor Frankenstein, ktorého zaujímajú vedomosti. Pôsobí na univerzite v Ingolstadte, kde vytvorí nadľudsky silné monštrum a vdýchne doň život. Asi preto sa román volá Frankenstein alebo moderný Prometheus. Túto mytologickú postavu mimochodom tajné spolky uctievajú dodnes. Prometheus sa okrem stvorenia človeka stal známym tým, že sa vzoprel bohu Diovi a priniesol ľuďom oheň (svetlo). Netvor bol poskladaný z častí tiel mŕtvych ľudí a rovnako aj Weishaupt začlenil do svojho rádu rôzne staroveké náuky. Netvor sa potom postavil proti svojmu stvoriteľovi a nakoniec spôsobil jeho skazu. Ilumináti vraj vznikli preto, aby zničili všetky vlády a náboženstvá.

Rád bol rozdelený do 13 stupňov, ktoré tvorili určité skupiny.

1. Prípravný stupeň
2. Novic
3. Minervál
4. Illuminatus minor
5. Učeň
6. Tovariš
7. Majster
8. Illuminatus major
9. Illuminatus dirigens
10. Presbyter
11. Princ
12. Mág
13. Rex

Vyššie uvedený počet stupňov môže vysvetľovať význam pyramídy na dolárovej bankovke. Zvláštne je, že rok založenia iluminátov a rok prijatia Deklarácie nezávislosti nachádzajúci sa takisto na bankovke sa zhodujú. Je to len náhoda alebo to znamená, že ilumináti existovali už aj pred svojim oficiálnym založením a ovplyvňovali dianie na americkom kontinente? Alebo žeby existovala ešte aj nejaká iná nadriadená organizácia, ktorá stála za obidvoma udalosťami? Weishauptova štruktúra rádu sa na pyramídu skutočne podobala. Podľa jeho vlastných slov mal pod sebou dvoch spolupracovníkov, ktorým predával svoje znalosti a títo dvaja majú každý pod sebou dvoch ďalších a tak ďalej. Týmto spôsobom mohol jednoducho uviesť do pohybu tisíc mužov. Nižšie stupne nevedeli takmer nič. O skutočných cieľoch rádu nemali ani len potuchy a nepoznali ani svojich skutočných nadriadených. Všetky tajomstvá, plány a ciele poznal len Weishaupt. Od svojich podriadených požadoval bezpodmienečnú podriadenosť a ak je to nevyhnutné pre dobro rádu, adept mal byť ochotný spáchať aj samovraždu. Každý člen mal svoje rádové meno, pochádzajúce najmä z čias antiky. Weishaupt používal prezývku Spartakus, po vodcovi protirímskeho povstania otrokov. Rím je teraz sídlom cirkvi. Spartakovci sa nazývali aj nemeckí komunisti a takzvané spartakiády, čo boli masové športové vystúpenia, sa konali za socializmu aj v Československu. Podľa čoho boli asi tak pomenované, po Spartakovi - otrokovi alebo po Adamovi Weishauptovi? Svojich členov rád pretláčal do významných miest v štátnej správe i školstve, kde mali odchytávať šikovných mladých ľudí. Toto ale nebolo všetko, čo ilumináti infiltrovali. Sám Weishaupt v roku 1777 vstúpil do mníchovskej slobodomurárskej lóže, aby získal ďalšie pozície. Slobodomurárstvo malo totiž iluminátom slúžiť ako krytie. Ako vravel Weishaupt: „Mali by sme sa neustále zastierať menom inej spoločnosti. Slobodomurárske lóže sú veľmi vhodným krytím pre naše vyššie ciele, pretože svet je na nich už zvyknutý a nič zvláštneho od nich neočakáva. Pre naše nižšie stupne sa ako vhodná maska javia učené spoločnosti, pod ktorých zástierkou sa môžeme nerušene schádzať.“ Vidíme, že aj keby mali slobodomurári pôvodne dobré zámery, neskôr boli infiltrovaní iluminátmi. Ak mali ilumináti len šľachetné ciele, prečo bolo potrebné takéto krytie? Slobodomurár gróf de Virieu, ktorý sa zúčastnil kongresu vo Wilhelmsbade v roku 1782, kde sa uzavrela aliancia medzi iluminátmi a slobodomurármi hovoril o nebezpečnom sprisahaní, ktoré je naplánované tak šikovne, že monarchie ani cirkev nemajú šancu z neho vyviaznúť. Zdá sa, že udalosti, ktoré sa onedlho po tomto kongrese odohrali vo svete, tieto slová potvrdzujú. Všetko ale nešlo úplne podľa plánu a ilumináti mali aj veľa nepriateľov. Z rádu unikalo aj veľa nespokojných členov, čo nakoniec vyústilo k zrušeniu bavorských iluminátov v roku 1785. Niektoré zdroje uvádzajú naproti tomu ako rok zrušenia iluminátov už rok 1784. Obidve verzie sú v podstate správne a tento zmätok spôsobilo to, že rád bol vlastne zrušený viackrát. V januári 1784 vystúpil z rádu Joseph von Utzschneider. Ten vraj iluminátov udal vojvodkyni Anne Márii, ktorá o tom informovala bavorského vládcu Karla Theodora. Ten na to zatiaľ nereagoval, ale ilumináti boli z toho aj tak vyplašení. Iluminát Ferdinand Baader sa preto snažil spolok brániť tak, že vydal vyhlásenie o politickej činnosti rádu, ktoré ale malo vyznievať priaznivo voči vrchnosti. Stal sa však pravý opak a Karol Theodor vyhlásil 22. júna 1784 zákaz všetkých tajných spolkov. Iluminátov zatiaľ ešte priamo nemenoval. To sa stalo až o rok neskôr. Odpadlík Vitus Renner poslal 9. apríla 1785 list biskupovi z Freisingu, v ktorom obviňuje iluminátov z intríg a špionáže. Joseph Utschneider neskôr všetko v tomto liste opisované potvrdil. Vo svojej výpovedi opisoval aj infiltráciu iluminátov do baaderskej slobodomurárskej lóže, ktorá bola pomenovaná po profesorovi Baaderovi. Spolok sa mal deliť na dve triedy. Prvou mali byť klasickí slobodomurári s troma stupňami a druhou samotní ilumináti s omnoho viacej stupňami. Množstvo slobodomurárov z tejto lóže ani netušilo, že vôbec nejakí ilumináti existujú. Pripomína mi to situáciu so slobodomurárskymi viacstupňovými rítmi ako je napríklad škótsky. Patria tieto vyššie stupne alebo aspoň niektoré z nich v skutočnosti k iluminátom? Weishaupt sa označoval ako „iluminátsky generál“, čo má rovnaké iniciály I. G. ako najvyšší, tridsiaty tretí stupeň škótskeho rítu s názvom Inspector General. Weishaupt následkom týchto udalostí utiekol do Regensburgu, kde sa v lete roku 1785 stretol s iným iluminátom, ktorým bol kazateľ Johann Jakob Lanz. Toho na stretnutí zabil blesk. V jeho šatách boli objavené tajné dokumenty o iluminátskom sprisahaní, čo vyústilo do veľkého zatýkania vysoko postavených ľudí. V auguste 1785 potom Karol Theodor znovu zrušil tajné spolky a priamo už menoval aj iluminátov. Adam Weishaupt utiekol z Bavorska a dostal azyl u vojvodu Ernsta II., ktorý bol tiež iluminátom. Zomrel 18. novembra 1830 (o 11 dní sa začalo povstanie v Poľsku) vo veku 82 rokov. Weishaupt teda zomrel a rád iluminátov bol oficiálne zrušený. Znamená to ale, že aj skutočne zanikol? Rád ako taký možno skutočne skončil, jeho členovia ale žili naďalej a idey sa nedajú len tak ľahko zničiť. Pochybnosti o tom, že rád iluminátov skončil vychádzali aj zo slobodomurárskych radov. Jeden zo slobodomurárov a bývalý iluminát – Ludwig Grolmann bol dokonca presvedčený, že za Francúzsku revolúciu v roku 1789 sú zodpovední ilumináti. Vyjadril sa, že v roku 1787 prišli do francúzskej lóže „Znovu spojení priatelia“ dvaja príslušníci bavorských iluminátov. Mali nimi byť Christoph Bode a Wilhelm van dem Bushe, ktorí založili v lóži politický výbor.

Adam Weishaupt sa narodil vo februári roku 1748. V roku 1848, v ktorom by sa bol dožil sto rokov, prebehla Európou doslova vlna revolúcií namierená proti monarchiám. Neobišla ani naše územie, kde 19. septembra 1848 vypuklo prvé slovenské povstanie a bola založená Slovenská národná rada. Okrem revolúcií sa v tomto roku udialo ešte aj niečo iné. 21. februára Marx a Engels vydali v Londýne svoj Komunistický manifest. O ďalších sto rokov vo februári 1948 prebrali komunisti v Československu moc, čo vošlo do dejín ako Víťazný február. V tom istom roku vznikol aj štát Izrael. Dan Brown písal o tom, ako sa ilumináti dostali aj do Spojených štátov, kde získali obrovský vplyv. V tomto má podľa mňa naozaj pravdu. V čase Weishauptovej smrti študovalo na nemeckých univerzitách aj viacero Američanov. Medzi nimi bol aj William Huntington Russell, ktorý spolu s Alphonsom Taftom v roku 1832 založil spolok Skull&Bones. Spolok používa číslo 322, kde „32“ znamená rok jeho založenia a posledná dvojka označuje periódu. Ak Skull&Bones predstavuje druhú periódu, potom by mala existovať aj perióda prvá. Tou by mohla byť práve doba bavorských iluminátov. V sídle Skull&Bones na univerzite v Yale sa nachádza aj jeden nápis v nemčine. Toto môže byť vysvetlením, prečo americkú ústavu v Lovcoch pokladov mala na starosti Nemka. Mnoho členov Skull&Bones sa dostalo do vysokých pozícií v politike a hovorí sa, že majú pod palcom hlavne CIA. Historici názory tvrdiace, že ilumináti pokračovali vo svojej činnosti aj po zrušení rádu a majú veľký vplyv i v súčasnosti, neberú vážne. Je preto prekvapujúce, že listiny týkajúce sa tohto rádu sa z mníchovských archívov „stratili“ na konci druhej svetovej vojny v roku 1945.

Ilumináti sa už dostali aj na Slovensko. Majstrom svetla je aj známa slovenská celebrita Pišta Lakatoš. A nikto mu to nechce veriť. Všimnite si, že jeho traja kamaráti tvoria trojuholník a stôl so žiarovkou vytvárajú oko. Pišta má jedno oko zakryté, čo je takisto známy iluminátsky symbol.

Keď som sa už dostal k druhej svetovej vojne, musím znovu spomenúť Adolfa Hitlera a slobodomurárov. Mnohí iste viete, že neonacisti používajú isté číselné kódy, ktoré ukazujú na vodcu nacistickej strany. Prvým z nich je 88, čo predstavuje nacistický pozdrav Heil Hitler. Číslice 8 zastupujú začiatočné písmená HH z tohto pozdravu, pretože H je ôsme písmeno v abecede. Rok založenia Veľkej lóže Anglicka je 1717. Po sčítaní každého páru číslic, dostaneme 88. Ďalším kódom je 18, čo je ako už vieme aj kód pre číslo šelmy 666. V nacistickom kontexte číslice 1 a 8 znovu predstavujú písmená, v tomto prípade AH, čo sú iniciály Adolfa Hitlera. Ak postavíme písmená AH na seba, dostaneme kubický kameň, ktorý sa nachádza v symbolike druhého stupňa modrých lóží. Kubický kameň nie je čistá kocka, ale kocka s ihlanom na vrchu. Čo je však najdôležitejšie, písmená AH tvoria takisto iniciály mena Abif Hiram, čo je slobodomurármi uctievaný staviteľ Šalamúnovho chrámu.

Adolf Hitler vytvára prstami na ruke nejaké znamenie. Vraj ho používajú tajné spoločnosti a predstavuje písmeno M.

Počas 2. svetovej vojny sa udial aj holokaust. K tomuto účelu slúžili koncentračné tábory a jedným z nich bol aj Osvienčim. V minulej kapitole som ho uvádzal ako perličku, kvôli možnému spojeniu s iluminátmi. Zistil som, že podobnosť názvu tohto miesta s pomenovaním tajného rádu nemusí byť vôbec náhodná. Veľkú úlohu v nacistickom režime totiž zohrával chemický koncern I. G. Farben. V Osvienčime mal tento koncern postavenú fabriku, v ktorej využíval väzňov ako otrokov. Zvláštne je, že železničnú trať vedúcu do Osvienčimu spojenci nebombardovali a Nemci tam preto presúvali svoj priemysel. Bude to zrejme preto, že I. G. Farben uzavrel v roku 1941 kartelovú dohodu s „nepriateľskou“ korporáciou Standard Oil, ktorú vlastnil americký milionár Rockefeller. Dozvedeli sme sa, že písmená I. G. zohrávajú úlohu u slobodomurárov i u iluminátov. Rád Iluminátov Germaniae (I. G.) bol v Nemecku obnovený v 90. rokoch 19. storočia.