Ježiš Kristus - slobodomurár

Slobodomurármi boli mnohé svetové osobnosti, čo sa v dejepise z nejakého dôvodu neuvádza. V tejto kapitole sa budem zaoberať otázkou, či mohol byť členom tejto spoločnosti aj Ježiš Kristus. Pomôže mi pritom film z roku 1975 s názvom Muž, ktorý chcel byť kráľom. Vystupujú v ňom dvaja podarení slobodomurárski bratia, ktorí aj napriek heslu „sloboda, rovnosť, bratstvo“ sa chcú stať vládcami.

Film sa začína scénou, v ktorej známeho spisovateľa Rudyarda Kiplinga v jeden večer navštívi divný muž, vyzerajúci ako žobrák. Kipling, ktorý pracuje v Indii ako korešpondent novín The Northern Star, ho nespoznáva, a tak sa mu pripomenie. Volá sa Peachy Carnahan a stretli sa pred troma rokmi vo vlaku. Peachy ešte na stanici ukradol Kiplingovi hodinky, na ktorých bol prívesok s kružidlom a uholníkom. Keďže bol sám slobodomurár, pochopil, že okradol svojho rádového brata. Vo vlaku sa mu ich pokúsi vrátiť a zároveň ho požiada, aby odovzdal odkaz ďalšiemu bratovi, s ktorým majú v pláne vydierať radžu. Plán im ale nevyjde a pred väzením ich zachráni Kipling. Ten sa vlastne tiež podieľal na tomto zločine a zločincom potom pomáhal uniknúť spravodlivosti, aj napriek vysoko etickým slobodomurárskym zásadám. Dvojicu ani nevylúčia z lóže, pretože ako vravel Kipling: „Raz murár, navždy murár.“ To je pravda. Ako sme už mali možnosť zistiť, slobodomurári sa nesmú zapojiť do sprisahania proti vláde. Aj napriek tejto zásade sa v Starých povinnostiach nachádza i toto: „Keby sa niektorý brat búril proti štátu, nesmie byť vo svojom rozhorčení podporovaný, hoci je ho treba ľutovať ako nešťastného muža a pokiaľ nie je predvedený kvôli inému zločinu, nemusí – i keď verné bratstvo nemôže jeho rozhorčenie schvaľovať a nesmie dať stávajúcej vláde zámienku či dôvod k politickej žiarlivosti – byť vylúčený z lóže a jeho pomer k nej zostáva nezmenený.“

Kiplingove hodinky so slobodomurárskym príveskom.

Po čase ho Peachy spolu so svojim priateľom Dannym Dravotom znovu navštívia. Majú nový plán. India je pre nich primalá, a tak sa rozhodli stať sa vládcami Kafiristanu. Jeho obyvatelia sa vraj modlia k 32 bohom. Oni sa chcú stať tridsiatim tretím a štvrtým. Je to územie bojujúcich kmeňov a to je príležitosť pre nich. Ako bývalí vojaci jej veličenstva vedia ako viesť mužov do boja. Majú skutočne prepracovanú taktiku. Prídu za miestnym náčelníkom a ponúknu mu svoje služby. Spravia z neho kráľa a potom ho zvrhnú, zmocnia sa jeho trónu a vyrabujú celú zem. Chcú spolu uzavrieť zmluvu a žiadajú brata Kiplinga, aby bol ich svedok. Zaväzujú sa, že urobia celú vec spoločne a stanú sa vládcami Kafiristanu. Pokým to nedosiahnu, nesmú sa dotknúť alkoholu, ani žiadnej ženy. Ak sa niekto z nich dostane do problémov, druhý ho neopustí. Bratovi Kiplingovi sa zrejme slová sloboda a rovnosť práve vymazali z pamäte, a tak túto zmluvu ako svedok podpísal. Voči ich výprave nemal absolútne žiadne morálne výhrady a šialencami ich nazval len kvôli tomu, že sa tam pre nebezpečnú cestu nedá dostať. Je to síce len príbeh, preto nemôžme tieto veci brať nejako vážne, ale ako bude vidno, úplne vymyslený tento príbeh nie je.

Po príchode do Kafiristanu sa stretnú s Indom Billym, ktorý tiež slúžil v britskej armáde. Hovorí, že miestni ľudia sú veľmi hlúpi. Odvedie ich k náčelníkovi miestneho kmeňa, ktorému povedia, že nie sú bohovia, ale poslalo ich samo nebo, aby ho zbavili nepriateľov. Spolu porazia susedný kmeň, ale nezničia ho. Obidva kmene spoja dohromady a získajú tak silnejšie vojsko. Peachy potom navrhne, aby Dannyho prehlásili za boha. To im má pomôcť v ich úsilí, pretože boh má väčšiu autoritu ako kráľ. Spravia z neho syna miestneho boha Sikandera. Takto postupne dobíjali dedinu za dedinou a nakoniec už ani nemuseli bojovať. Danny mal takú povesť, že sa protivníci sami vzdávali. Za dvojicou prídu vyslanci Kafu Selima, čo je náboženský vodca Kafiristanu a odovzdajú im odkaz, aby prišli za ním do Svätého mesta. A to iba sami dvaja, bez svojho vojska. Danny nesúhlasí, ale Peachy si je vedomý, že boh takto nemôže konať, lebo by sa pred svojim ľudom zhodil.

Prídu do svätého mesta a Danny má byť podrobený skúške. Chcú doňho vystreliť šíp. Ak je boh, ako o sebe prehlasuje, nič sa mu nestane, ale ak je len človek, potom zomrie. Našťastie veľkňaz zbadá na jeho hrudi slobodomurársky znak a odrazu sa mu všetci začnú klaňať. Veľkňaz im ukáže rovnaký znak vyrytý do kameňa, o ktorom vie len on. Vyryl ho tam sám Sikander a on teraz víta jeho syna. Danny potom dostane na hlavu kráľovskú korunu a ukážu mu obrovský poklad, ktorý kňazi celé generácie strážili. Teraz ho má celý k dispozícii a môže s ním robiť, čo len chce. Peachy chce zobrať z neho koľko sa len dá, naložiť to na somáre a odísť. Budú najbohatší muži na svete. Musia len počkať štyri mesiace, pokým sa neskončí zima. Danny sa teda chopí svojich kráľovských povinností. Jednou z týchto povinností je súdiť poddaných. Za zmienku stojí prípad „podnikavej“ dvojice, ktorá používa podobný starý trik ako ten z filmu Murder by Decree. Istá žena láka k nevere iných mužov a keď ich jej manžel nachytá, musia mu tí druhí muži zaplatiť po šesť kráv. Nahonobil si takto už šesťdesiat kráv a ostatné rodiny teraz hladujú. Danny rozhodne naozaj spravodlivo a „podnikavcov“ odsúdi. Som si istý, že za ich hriechy sa im dostane náležitá odplata.

Danny potom chce, aby sa mu aj Peachy klaňal, ak chcú, aby ľudia verili, že je boh. Peachy s tým súhlasí. Čas trávi stavaním mosta, aby Sväté mesto spojil so svetom. Prichádza jar a Peachy radí, aby sa pomaly začali pripravovať na cestu. Danny ale chce zostať. Uveril svojej hre a myslí si, že už niekedy v minulom živote bol kráľom. Všetko, čo sa doposiaľ stalo je podľa neho naplnením jeho osudu. Chce zjednotiť a pozdvihnúť krajinu, aby ju i jeho rešpektovala aj samotná kráľovná. Poslednú vec, ktorú musí ešte urobiť je oženiť sa. Peachy si myslí, že sa zbláznil a poháda sa s ním. Sám sa rozhodne odísť. Rozídu sa ale v dobrom a Peachy si vezme svoju polovicu pokladu. Danny ho prosí len o to, aby počkal ešte na jeho svadbu a on súhlasí. Ženu si už vybral, je to krásna Roxana. Kňazi však namietajú, že boh si nemôže vziať obyčajnú ženu. Veria, že by zhorela, lebo boh má v žilách oheň. Chcú, aby rozhodol ich najvyšší, jednooký boh Imbra. Danny na to ale nedbá a prikáže im, aby konali podľa jeho vôle. Príde však Billy a vraví, že sa objavili zlé znamenia – kravy nemajú mlieko, obilie nedozrieva a ľudia majú hlad. Peachy ho upokojuje, že Roxana určite nezhorí, veď obaja vedia, že Danny nie je boh. Billy preto hovorí, že kňazi potom nemajú pravdu ani o Imbrovi. On sa nehnevá, pretože si boh berie smrteľníčku, ale preto, lebo syn človeka sa robí, že je boh.

Jednooký boh Imbra.

Svadba ale dopadne inak, ako si Danny predstavoval. Roxana sa veľmi bojí, že zhorí a uhryzne Dannyho do líca. Veľkňaz uvidí krv a pochopí, že nie je boh, ale len človek. Dannyho potom postavia na most, ktorý postavil Peachy, preseknú laná a Danny spadne do priepasti. Peachy končí svoje rozprávanie a ešte Kiplingovi prezradí, čo spravili s ním. Ukrižovali ho medzi dve borovice. Dokazujú to jeho ruky, ktoré ukáže Kiplingovi. Chudák Peachy im nič neurobil. Len tam visel a kričal, ale neumrel. Na druhý deň ho zvesili a povedali, že je to zázrak, že nezomrel. A pustili ho. Peachy šiel domov, teda do Indie asi tak rok. Podarilo sa mu prejsť cez hory preto, lebo ho viedol Danny. Peachy ho držal za hlavu. Kipling nechápe, a tak mu Peachy nechá mumifikovanú hlavu najväčšieho brata Daniela Dravota, ktorý sa stal kráľom Kafiristanu.

Podľa toho, čo vraví Peachy v závere sa dá odvodiť, že v tomto filme sa skrýva príbeh o Ježišovi Kristovi. To som pochopil už v strede filmu, avšak záver ma predsa len prekvapil. Myslel som si totiž, že Ježiša predstavuje Danny, ktorý sa prehlásil za boha. Nakoniec to bol ale Peachy, keďže ukrižovali jeho. Peachy ale nepochádzal z Kafiristanu – bol cudzinec. Znamená to teda, že ani Ježiš Kristus nebol Žid? Ukrižovanie však Peachy prežil, takže film tvrdí to, čo naznačoval aj Dan Brown. Je vôbec niečo takéto možné? Najprv sa pozriem na spôsoby ako niečo také mohlo byť zrealizované a potom na dôvody.

Ak by Ježiša napríklad sťali, potom by nebolo žiadnych pochýb o jeho smrti. Ukrižovanie však samo o sebe smrť nespôsobí. Tá nastane udusením, keď sa ukrižovaný od vyčerpania už nevládze podopierať nohami. Ak by teda boli splnené určité podmienky, tak ukrižovanie by sa skutočne dalo prežiť. Podľa evanjelia to Ježiš naozaj prežil. Je tam predsa napísané, že sa stretol s Máriou Magdalénou aj s učeníkmi. Rozprával sa s nimi a dokonca s nimi aj jedol. Potom s nimi zostal až do svojho nanebovstúpenia. Ak teda niekto tvrdí, že Ježiš neprežil ukrižovanie, tak potom asi nemá pravdu. Oficiálne vysvetlenie je také, že zomrel a potom vstal z mŕtvych. Film však tvrdí, že Ježiš nezomrel a to je už niečo iné. Dan Brown podáva dve možné vysvetlenia, ako mohol prežiť a nemusel ani zomrieť. Prvým z nich je to, že k žiadnemu skutočnému ukrižovaniu ani nedošlo. Dan Brown na to narážal, keď Langdon videl natočený slobodomurársky rituál a ten sa mu zdal ako skutočná vražda. Druhé je to, že k ukrižovaniu síce došlo, ale namiesto Ježiša ho podstúpil niekto iný. Myslím, že takto sa to píše aj v Koráne. Ďalším vysvetlením môže byť to, že ukrižovaný bol skutočne Ježiš, ale ukrižovanie bolo vplyvom nejakej konšpirácie zmanipulované. Rôzne podivnosti sprevádzajúce túto popravu sa nachádzajú aj v samotných evanjeliách.

Dôležitejší je ale dôvod Ježišovho ukrižovania. Všeobecne rozšírený názor je ten, že jeho ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie bol boží plán na odpustenie hriechov ľudstva. Uvediem ešte ďalšie možné vysvetlenia.

1. Ježiš bol popravený Rimanmi za nejaký zločin alebo protištátnu činnosť, napríklad povstanie. Tomu by nasvedčoval rímsky spôsob popravy. Rimanov ale mohla do tohto prípadu zatiahnuť veľrada, aby urobili prácu za nich. Dôvodom mohlo byť to, že Ježiš sa vyhlasoval za božieho syna, alebo to, že neustále kritizoval farizejov a saducejov. Apoteóza, čiže zbožštenie Georga Washingtona a dokonca ľudstva je podľa Dana Browna v poriadku. Zbožštený môže byť teda každý, okrem Ježiša.

2. Ježiš naplánoval ukrižovanie sám, aby mu následné, akože zmŕtvychvstanie pomohlo pri šírení jeho náuky. Aj toto zahrnul do svojej knihy Anjeli a Démoni Dan Brown.

3. Dan Brown uvádza, že ukrižovanie bol nejaký druh rituálu. Dostávam sa tak k otázke z úvodu, či bol Ježiš Kristus slobodomurárom. Ak áno, môže to byť ďalším dôvodom jeho ukrižovania. Tým sa budem zaoberať v nasledujúcich riadkoch.

Myšlienka, že Ježiš bol slobodomurár sa nachádza vo filme, opisovanom na začiatku kapitoly, ktorý vznikol na základe diela anglického spisovateľa Rudyarda Kiplinga. Ten bol takisto členom rádu. Bol zasvätený do lóže Hope and Perservance No. 782 v roku 1887 v Pandžábe. Ježiša zobrazuje síce ako slobodomurára, ale tiež ako zločinca – zlodeja, vydierača a dobrodruha - podobne ako Dan Brown. Na rozdiel od neho Kipling síce zobrazuje Peachyho ako zločinca, ale vcelku sympatického. Ktovie, čo ho k takému vylíčeniu Ježiša viedlo. Mal k dispozícii nejaké interné materiály alebo dokonca dôkazy?

Ja mám prístup len k Biblii a musím povedať, že v evanjeliách sa skutočne nachádzajú slobodomurársky znejúce pasáže. Už samotné ukrižovanie a následovné vzkriesenie majú so slobodomurármi súvislosť. Slobodomurárstvo je iniciačná spoločnosť. Znamená to, že vstupujúci alebo postupujúci absolvuje rituálne zasväcovanie. Slobodomurárstvo rozoznáva viaceré druhy takýchto rituálov: znovuzrodenie, vzkriesenie a zmŕtvychvstanie. Znovuzrodenie obsahuje symbolickú smrť a potom znovuzrodenie do nového života, pričom sa adept musí od svojej minulosti očistiť. Tento druh sa používa v 1. stupni a teda pri vstupe do rádu. Vzkriesenie je podobné, avšak nie je potrebné očisťovanie od minulosti, pretože adept už v novom živote je, akurát sa povznáša na vyššiu úroveň. Zmŕtvychvstanie je prebudenie zo smrti, ale len k takému životu, aký človek viedol aj predtým. Vzkriesenie sa používa v treťom stupni, kde sa adept stáva majstrom. Tento rituál vychádza z legendy o smrti a vzkriesení majstra Chírama. Pri Ježišovi by sa teda správne malo spomínať vzkriesenie a nie zmŕtvychvstanie. Poďme ďalej. Ježišov pestún Jozef bol majster. V Biblii sa síce píše, že to bol tesár a nie kamenár, ale ktohovie, či to bolo správne preložené. Ježiš uvádza podobenstvo o dvoch staviteľoch, takisto hovorí o kameni, čo stavitelia zavrhli, a ktorý sa stal potom kameňom uholným a kritizuje prísahu. Učeníka Šimona - Petra označil ako skalu, na ktorej má vybudovať cirkev. So skalou pracujú kamenári. Ježiš tiež vravel: „Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ Na tieto slová sa odvolávajú aj slobodomurári pri hľadaní majstra Chírama a pri vstupe do lóže, kedy sa musí takisto klopať na bránu. Zradca Judáš sa podľa evanjelia obesil a podľa Skutkov apoštolov spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho vnútornosti. Pripomína to tresty pre tých, ktorí zradia slobodomurárske tajomstvo. Tesne pred smrťou na kríži Ježiš niečo zvolal. V evanjeliu podľa Matúša je to: „Eli, Eli, lema sabakthani?“ V evanjeliu podľa Marka je to trochu odlišné: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“ V oboch prípadoch sa to preložilo rovnako: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Podobá sa to však na veľké znamenie núdze, ktoré používajú slobodomurári, keď sú v nejakom ohrození, aby im každý brat, ktorý je nablízku pomohol. Toto znamenie znie: „Ku mne deti vdovy.“ Po hebrejsky je to: „Elai, b’ne al’manach.“ Bolo teda ukrižovanie slobodomurárskym rituálom? Prečo potom tá nenávisť, ktorá sa nachádza i v dielach Dana Browna? Navyše, aby mohol byť Ježiš členom Bratstva, slobodomurárstvo by muselo už vtedy existovať. Vynára sa takisto otázka, či všetky tieto opisované podobnosti majú svoj pôvod v slobodomurárstve, alebo naopak, slobodomurárstvo ich vytiahlo neskôr z evanjelií? O evanjeliách ani nevieme, kým a kedy boli presne napísané. Ich originály sa nezachovali, takže podobnosti so slobodomurárstvom tam mohli byť neskôr úmyselne vložené.

Ja by som preto radšej, predsa len Ježiša za slobodomurára nepovažoval, aspoň nie za slobodomurára v dnešnom ponímaní. Rôzne školy mystérií ale pôsobili už v tej dobe. V Jeruzaleme stál Šalamúnov chrám a pôsobila tam aj náboženská sekta esejcov. Ježiša v evanjeliách oslovovali ako učiteľ (rabbi), píše sa, že kázal v synagógach a podľa toho, ako citoval zo Starého zákona vyplýva, že ho musel dokonale ovládať. Mohol byť teda rabínom, alebo dokonca členom veľrady? Zdá sa, že nebol len taký obyčajný potulný kazateľ. Ak by aj nebol členom veľrady, Písmo hovorí, že tam mal kontakty. Uvádza sa Jozef z Arimatey, ktorý bol jeho tajným učeníkom a takisto Nikodém. Dan Brown písal, že Malakh sa infiltroval do slobodomurárskeho rádu a dosiahol tam dokonca najvyšší 33. stupeň.

Teraz sa pokúsim podľa môjho názoru vysvetliť dôvod Ježišovho ukrižovania i celého jeho pôsobenia. Bolo cieľom jeho misie vykúpenie ľudí z hriechu a ak áno, tak všetkých ľudí z celého sveta alebo len o určitú časť? Ježiš veľakrát predpovedal svoju popravu, avšak nikdy pri tom netvrdil, že je to za ľudské hriechy. Raz spomínal, že to bude ako výkupné za mnohých, ale hriechy ani tam nespomínal. To, že sa jeho krv vylieva za všetkých na odpustenie hriechov píše len Matúš pri poslednej večeri. Ostatní evanjelisti to neuvádzajú. Nemienim to vyvracať, ale existuje aj iné vysvetlenie, ktoré lepšie vysvetľuje spochybňovanie jeho osoby i skryté nenávistné zobrazovanie.

U slobodomurárov hrá veľkú úlohu Šalamúnov chrám. Ich cieľom je výstavba jeho duchovnej podoby, ktorú nazývajú tiež chrám ľudstva. Takisto prisahajú chrániť svoje tajomstvá a za porušenie tejto prísahy im hrozia strašné tresty. Do zmluvy so svojim Pánom pristupujú aj Židia a to tak, že si mrzačia telo. Dá sa predpokladať, že prísahu, ktorá chráni chrámové tajomstvá skladali aj rabíni alebo členovia veľrady. Čo však vraví Ježiš? A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte.“ (Mt 5, 33 - 34) Toto je jeho názor o tajomstvách: „Nebojte sa teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. (Mt 10, 26) Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. (Lk 8, 16 - 17 ) Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme.“ (Lk 11, 34) Nespomínajú sa tu oči, ale iba oko. Nejde tu teda o orgán zraku, ale o vnútorné oko. V Egypte je známe ako oko boha Hora alebo oko boha Ra. Stretli sme sa s ním už pri iluminátoch. Takže Ježiš neuznáva žiadne tajomstvá a káže verejne obyčajným ľuďom. Farizejov a zákonníkov považuje za hadie plemeno, ktoré uzamklo nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami vraj nevchádzajú a ostatným bránia vstúpiť. Nazýva ich tiež slepými vodcami slepého ľudu. Tieto sekty ovládali každý aspekt života židovského ľudu prostredníctvom všemožných zákonov.

Slová o lampe a svetle potvrdzuje i Dan Brown. V jeho podobe chrámu vládne tma a svetlo sa ukrýva len v svätyni svätých, ktorá je dokonale oddelená od okolia. Ježiš ale prinášal toto svetlo všetkým. Keď niekto disponuje vedomosťami, ktoré iní nemajú, má tak medzi nimi výnimočné postavenie. Ak by bol ale každý vedomý, tak výnimočné postavenie kňazov by stratilo význam. Ježiš musel byť pre nich nesmiernou hrozbou. Porušil prísahu a za toto musel byť popravený. Potom však, čuduj sa svete vraj vstane z mŕtvych. Jeho hrob je prázdny, učeníci sa prestanú báť, sami začnú verejne kázať a počet ich žiakov prudko rastie. Nečudujem sa, že ho niekto nemá rád. Samotné ukrižovanie bolo zrejme zmanipulované, ale Ježiš mohol predsa len skutočne zomrieť, odísť do nebeského kráľovstva a potom vstať z mŕtvych. Aj keď sa to možno zdá ako holý nezmysel, nie je to však nič nezvyčajné a ani nadprirodzené. Tento jav sa vyskytuje aj v dnešnej dobe a je známy ako klinická smrť. Prístroje ukazujú, že človek je mŕtvy, ale ten sa po čase preberie a rozpráva, že prešiel cez nejaký tunel a stretol sa so svetelnou bytosťou. Tieto prípady sa stali celosvetovo známe vďaka práci doktora Moodyho Život po živote. Ježiš sa mohol dostať do tohto stavu prirodzene, následkom utrpenia alebo po požití nejakej látky. V staroveku takisto existovali takzvané mystéria, ako som už písal. V Grécku to boli eleuzínske mystériá a kult orfikov, v Egypte zas kult bohyne Eset a boha Usira. Všetky sa v podstate zaoberali tým istým, s čím sa spája aj Ježiš Kristus, teda s cestami do podsvetia. Tieto spoločnosti možno ovládali praktiky alebo mali prostriedky, ako takéto cesty úmyselne vykonať. Ukrižovanie tak môže spájať obidva dôvody dohromady. Jedna strana ho naplánovala ako pomstu a druhá strana to využila pre svoj rituál. Bohom vyvolení farizeji, ktorí tvrdia, že aj sám Boh sa s nimi radí, boli takto naozaj pekne odrbaní.

Môže sa aspoň niektoré z týchto tvrdení nejako dokázať? Spôsob, ako by niečo z toho mohlo byť dokázané sa nachádza vo filme Tiene mŕtvych (The body) z roku 2001. V Jeruzaleme sa nájde hrobka bohatého človeka, v ktorej sa nachádza telo ukrižovaného muža. Dokazujú to stopy klincov v ranách. Nenachádzajú sa tam žiadne kresťanské znaky, a tak to vyzerá tak, že telo pochádza ešte z predkresťanskej éry. Podľa tvrdenia vo filme, by znakmi raných kresťanov mali byť tri sústredné kruhy, antický kríž alebo ryba. Nález skúma archeologička Sharon Golban a k prípadu je pozvaný aj kňaz Matt Gutierres. Obidve priezviská začínajú na písmeno G, pričom v knižnej predlohe od Richarda Sapira sa kňaz volá Folan. Dvojica sa pustí do výskumu a všetko nasvedčuje tomu, že sa jedná o telo Ježiša Krista. Toto telo sa nachádzalo v ďalšej - zamurovanej komore. Po odkrytí hrobky teda nebolo viditeľné. To má vysvetľovať slová z evanjelia: „Nahliadli do hrobky a ona bola prázdna.“ Matt sa svojej kolegyne pri výskume pýta: „Ak som to správne pochopil, len z kostí sa dá určiť, čo človek robil alebo k akej etnickej skupine patril.“ Počkať, tu čosi nesedí. Ak sú všetci ľudia rovnakí a líšia sa len farbou kože, ako sa môže na základe kostí určiť etnická príslušnosť?

Medzi dvojicou prebieha zaujímavý dialóg: „Matt, nechápem, prečo by to mala byť pre cirkev taká katastrofa, ak by sa skutočne jednalo o pozostatky Ježiša? Nestačí, že to bol výnimočný muž, ktorý dal základ pre výnimočný spôsob života, ktorý sa vyznačuje dobrom, súcitom a pochopením?“ Matt odpovedá: „To je pravda, hlavnou myšlienkou jeho posolstva je láska, ale je to aj spasenie a zmŕtvychvstanie. On je boh, je boh nielen pre mňa, ale aj pre milióny ľudí.“ Ja sa zasa pýtam, prečo je pre niekoho taká katastrofa, ak sa Ježiš považuje za boha? Slobodomurári sú za náboženskú slobodu a vraj z tolerancie zaviedli neurčitý pojem Veľký Architekt, aby nedráždili bratov iného vierovyznania. Každý si pod týmto pojmom vraj môže predstavovať objekt svojej vlastnej viery. Ako však vidno, je to obyčajné pokrytectvo. Tolerujú každého, len nie Ježiša. Vysvetlenie tohto počínania sa môže nachádzať v ďalšej vete z tohto dialógu: „Pokiaľ spochybníte zmŕtvychvstanie, zabijete tým Ježiša. A s ním aj sen miliónov ľudí, pre ktorých je jedinou istotou, ktorú majú.“ Nejde tu o žiadnu pravdu alebo naprávanie nejakých chýb, ale o rozklad spoločnosti. Že vraj: „A pravda vás vyslobodí!“ Tak nám potom povedzte pravdu o jedenástom septembri, o slobodomurárstve alebo o tom neviditeľnom bohu, o ktorom bola zmienka na konci filmu. A nebojte sa, pravda vás oslobodí. Vyberte si najprv brvno z vlastného oka a potom poukazujte na smietku v oku svojho brata. Potom môžeme riešiť hoci aj Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstanie.

Ohľadom božstva Ježiša poviem to, že Ježiš v Novom zákone zo seba boha nerobil. Že je syn nebeského Otca sa píše hlavne v evanjeliu podľa Jána. V ostatných evanjeliách sa najčastejšie označuje ako Syn človeka. Za Syna božieho ho považujú učeníci. Je síce pravda, že sa tomu nebráni, ale Syn boží, Syn človeka ani Syn nebeského Otca neznamená Boh. Kvôli tomu naňho útočili už farizeji a pritom v ich vlastnom písme sa uvádza, že aj sám človek je vraj boh. (Žalm 82) A to isté platí aj dnes o slobodomurároch. Chcú spraviť boha z človeka, ale vadí im, že za Boha je považovaný Ježiš. Kto potom z Ježiša urobil boha a z akého dôvodu? Neboli to tí istí „ilumináti“, ktorí vytvorili cirkev a tí istí „ilumináti“ ho teraz spochybňujú? Dôvod tohto konania nájdeme vo filme Muž, ktorý chcel byť kráľom. Danny sa prehlásil za boha, aby mu to umožnilo rýchlejšie a jednoduchšie dobyť Kafiristan. Z tohto istého dôvodu bol prehlásený za boha aj Ježiš, to znamená, aby mohla byť ľahšie rozvrátená Rímska ríša a následne dobyté pohanské územia. Cieľ sa dosiahol, a tak sa teraz snažia Ježiša odstrániť, aby jediným bohom mohol byť už len Pán. Vytvorili cirkev, teraz ju ničia a ešte budú vyzerať ako osloboditelia od cirkevnej tyranie.

Vo filme sa v oblasti Jeruzalema stretávajú rôzne záujmy. Vatikán samozrejme nemá záujem na tom, aby sa preukázalo, že telo patrí Ježišovi. Nenápadne je to naznačené aj Mattovi. Izrael zas vydiera Vatikán, že ak chce to telo, musí uznať nerozdelený Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Moslimovia tomu chcú samozrejme zabrániť. Kresťan Matt sa nakoniec spolčí s moslimským teroristom a kostru zničia. Hrobka je vyhodená do vzduchu. Vo vnútri hrobky sa po výbuchu uvoľní jeden kameň, na ktorom sa nachádza znak z kresťanského obdobia a aj meno zosnulého. Je to nejaký David, z čoho vyplýva, že to nakoniec Ježišovo telo nebolo. Filmové postavy to ale nevedia. To, že znakom raných kresťanov bol antický kríž a ryba je pravda. Ryba je po grécky ichtys, čo sú prvé písmená výrazu Iesous Christos Theou Yios Soter. V preklade je to Ježiš Kristus, Syn boží, spasiteľ. Takisto viem, že okrem toho boli znakmi prvých kresťanov kríž (nie krucifix), holubica, vinič, baránok, monogram chi-rho, pelikán a kotva (tieto dva znaky používajú aj slobodomurári) alebo dvojitý slnečný kríž, v slovanských krajoch známy ako kolovrat. Nachádzajú sa v ňom totiž grécke písmená I X Ɵ Y Σ, čo je ryba.

Kolovrat

O tom, žeby kresťanským znakom boli tri sústredné kruhy, ako sa to tvrdí vo filme, som však ešte nepočul. Nie som ale odborník na rané kresťanstvo, takže nevylúčiť to nemôžem. Znak, ktorý sa objavil na kameni v hrobke, ale tri kruhy nie sú. Sú to len kruhy dva. Tento znak je egyptským hieroglyfom boha slnka Ra. O tom, žeby ho používali kresťania, tiež nič neviem, ale určite viem, že ho používali bavorskí ilumináti.

Znamená to, že sa niekde vo svete objaví nepravé telo Ježiša Krista a my divadelné postavičky budeme veriť, že je pravé? Jeden takýto hrob, o ktorom sa traduje, že patrí Ježišovi naozaj existuje. Nachádza sa v indickom Kašmíre. Možno na základe toho napísal Kipling svoje dielo. Zatiaľ však nebol otvorený. Neviem si ale predstaviť, ako by mohli dokázať, že sa jedná práve o telo Ježiša Krista. Nejaké spôsoby sa ale určite nájdu, keď sa bude chcieť. Dajme tomu, že by sa niekde skutočne našlo Ježišovo telo. Budem predpokladať, že to bude naozaj jeho telo. Čo to bude znamenať? Môžu nastať dva prípady. Za prvé, rany nebudú zahojené a to bude znakom toho, že Ježiš nevystúpil na nebesia a ani nebol vzkriesený. Ten druhý prípad bude, že sa síce nájdu stopy po ukrižovaní, ale rany budú zahojené, tak ako to bolo u Peachyho. To bude dokazovať len to, že Ježiš nevystúpil na nebesia. Ostatné veci sa z tohto prípadu nedajú dokázať, ako som to už vysvetľoval. Čo by mohol takýto objav Ježišovho tela v spoločnosti spôsobiť? Jeden kňaz vo filme sa zblázni a spácha samovraždu. Predtým však hovorí, že to telo je ten falošný prorok, ktorý sa má objaviť a ak ho prijmete, prijmete antikrista.

Ježiš tiež varoval pred falošnými prorokmi: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí.“ (Mt 7, 15 - 16) Kto sú títo draví vlci? Ponúkam jedno z možných vysvetlení. Slobodomurári používajú pri svojej „práci“ zásteru. Tento zvyk vraj pochádza od operatívnych kamenárov, ktorí sa takto chránili pri robote, pretože robili „špinavú prácu“. Aj to je asi pravda, ale zástera má aj iný význam. Ako už hovorí jej názov, vychádza zo slova zastierať. Čo zástera zastiera môžeme nájsť v Biblii. V druhej kapitole knihy Genezis, potom ako spáchali Adam s Evou prvý hriech je napísané toto: „I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky.“ Zástery teda zastierajú nahotu tela. Nejaký kožený odev potom spravil dvojici aj Boh a prehlásil, že človek je už ako jeden z nich, pretože pozná dobro a zlo. Jedná sa tu tiež o opis nejakého rituálu? Slobodomurárska zástera sa vyrába z jahňacej kože. Ich maloletí synovia sa nazývajú vĺčatá. Ak sú synovia vĺčatá, ich otcovia sú potom logicky vlci. Vlci v ovčej koži.

Film Muž, ktorý sa chcel stať kráľom naznačuje ešte ďalšiu vec. Miestny boh Sikander predstavuje vojvodcu Alexandra Veľkého, ktorý dobýjal blízky východ. Podľa filmu teda aj on bol slobodomurár. K tomu sa radšej nevyjadrujem, pretože k tomuto nemám žiadne podklady. Alexander má ale mnoho spoločných prvkov s Ježišom Kristom. Skôr to bude ale asi naopak – Ježiš, aspoň ten z evanjelia má mnoho spoločných čŕt s Alexandrom Veľkým, keďže ten pôsobil skôr. Alexander mal skvelú výchovu, jeho učiteľom bol sám Aristoteles. Po porážke perzského kráľa Dareia III. v bitke pri Isse, vyrazil so svojou armádou do Egypta. Miestny satrapa Mazakes mu ho vydal bez boja. Veľkňaz boha Ptaha ho potom korunoval za kráľa Egypta. Po založení mesta Alexandria odišiel do oázy Siwa, kde sa nachádzal Amonov chrám a slávna veštiareň. Miestni kňazi ho potom dokonca uznali za syna boha Amona. Ježiš bol takisto po svojom narodení v Egypte, kde sa skrýval pred Herodesom. Nazývali ho Boží syn. Alexander zomrel veľmi mladý, mal tridsaťtri rokov a v takom istom veku vraj ukrižovali i Ježiša, hoci v evanjeliách o tom nie je ani zmienka. Alexander dobyl celú Perzskú ríšu a Ježišova cirkev tiež ovládla celý západný svet.

K cirkvi teraz obrátim svoju pozornosť. Pri rozoberaní Anjelov a démonov som naznačil, že takzvaní ilumináti nielenže cirkev infiltrovali, ale mohli ju dokonca sami založiť. Teraz sa k tomu vrátim. Mohol byť pôvodcom tohto plánu samotný Ježiš? Jedna z možností, ktorá vyplývala z Matrixu bola tá, že Neo bol tiež program a pracoval vlastne pre systém. Hlavný hrdina vo filme Diablov advokát, ktorého predstavuje takisto Keanu Reeves, zistí v podstate rovnakú vec. Jeho otec je diabol. Pozrime sa preto na tohto diablovho syna bližšie. Vyrastal v malom mestečku bez otca. Vychovávala ho len veľmi pobožná matka. Vraj to musel mať v takom malom meste ťažké. Jeho otec – satan ho vzal na strechu svojho mrakodrapu. Bol ženatý a jeho manželka sa volala Mary Ann. Postava Kevina Lomaxa predstavuje teda Ježiša Krista. Kevin sa dostane do veľkej právnickej firmy, zistí, že jej šéf je samotný diabol a on je jeho vlastný syn. Diabol od neho chce, aby splodil syna so svojou sestrou, takisto diablovou dcérou. Satan potom chce ich potomkovi zveriť vládu nad týmto svetom, pretože sám má príliš veľa práce. Diablova dcéra a Kevinova sestra je žena v červenom, s ryšavými kučeravými vlasmi. Kevin sa ale do tohto plánu nehodlá zapojiť a radšej sa sám zastrelí. Žiadne dieťa nie je splodené. Film teda takisto hovorí o príchode antikrista na tento svet, ktorý bude prehlásený za syna Ježiša Krista. S týmto by som aj súhlasil, ale nie s tým, že Ježiš pracoval pre iluminátov. Ježiš Kristus totiž po ukrižovaní už verejne nepôsobil. Buď skutočne vystúpil na nebesia alebo len niekam odišiel. Cirkev teda už Ježiš Kristus nebudoval. Kto potom? Cirkev začal rozširovať hlavne apoštol Pavol. Kto však bol tento muž? Aj keď bol apoštol, nebol to Ježišov učeník. Práve naopak, bol to významný farizej a Ježiša možno ani v živote nevidel. Prvých kresťanov dokonca prenasledoval a zabíjal. Na jednej takejto výprave ho čosi osvietilo, zmenil si meno na Pavol a stal sa kresťanom. Po svojom „obrátení“ ho začal šíriť s rovnakým zápalom, ako ho predtým potláčal. Podnikol viaceré misijné cesty po Stredomorí a učenie šíril aj medzi pohanov. Pozrime sa ale, čo hovoril svojim učeníkom Ježiš: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!“ (Mt 10, 5 - 6) Vyzerá to teda tak, že Ježišova misia bola určená len pre Izrael. Po ukrižovaní ale dáva apoštolom misijný rozkaz, aby učili všetky národy sveta. Zmenilo sa niečo po ukrižovaní? Podľa mňa nie a toto je len neskorší doplnok. Apoštoli totiž síce išli do sveta, ale učenie rozširovali len v židovských komunitách. Bol teda Ježiš elitár, ktorý chcel, aby bol spasený len Izrael? To určite nie a svoje počínanie vysvetľuje v inom svojom výroku: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Mt 9, 12 - 13) K pohanom teda nechodil preto, lebo je zbytočné dávať niekomu niečo, čo už má a učiť ho niečo, čo už dávno vie. Zameral sa na Izrael, ktorý ovládala sekta farizejov a saducejov. Pavol začal aj napriek Ježišovým slovám šíriť učenie i medzi pohanov a to ani nie Ježišovo učenie, ale svoje vlastné - farizejské. Z Ježiša spravil spasiteľa celého sveta a z jeho ukrižovania obetu za hriechy. Obeta za hriechy je ale pôvodné židovské učenie, ktoré sa praktikovalo ako obetovanie zvierat v jeruzalemskom chráme. Vychádza z príbehu o Abrahámovi a jeho synovi Izákovi. Abrahám dostal od boha príkaz, aby mu obetoval svojho jediného syna. Abrahám bez reptania poslúchol, avšak boh v poslednej chvíli Izáka zachránil. Abrahám potom namiesto neho obetoval zatúlaného baránka. Je zjavné, že tento príbeh o Izákovi sa podobá na príbeh o Ježišovi Kristovi, čo je farizejská finta. V Starom zákone sa píše, že obetovanie Izáka bola nejaká skúška, ktorou sa boh chcel presvedčiť o Abrahámovej poslušnosti. Skúšky, ktoré majú preveriť kandidáta používajú pri zasväcovacích rituáloch aj slobodomurári. Vo filme Total Recall bol infiltrátor Quaid vytvorený z podobného dôvodu, aby sa Coohagen dostal k mutantom, ktorý mali jasnovidné schopnosti. To bola aj úloha apoštola Pavla.

Vrátim sa ešte k záveru filmu, ktorý ma predsa len prekvapil. Ak Ježiš Kristus bol Peachy, kto bol potom jeho spoločník Danny? Pred Ježišom Kristom mal pôsobiť ešte jeden prorok, ktorý mu mal pripraviť cestu. Tým prorokom bol jeho príbuzný Ján Krstiteľ. Ján mal veľa nasledovníkov, kázal a krstil pri Jordáne. Pokrstil aj samotného Ježiša. Potom začal kázať proti Herodesovi a kritizoval ho za to, že si vzal Herodiadu - manželku svojho brata Filipa. Herodes ho dal preto uväzniť. Na žiadosť Salome, dcéry Herodias ho dal neskôr Herodes sťať. Peachy zanechal Kiplingovi Dannyho hlavu, čiže Danny predstavuje Jána Krstiteľa. Hlava bola korunovaná, čo je asi znamením toho, za čo ho slobodomurári pokladajú. Poukazujú na to mnohé znaky. Pokiaľ je v lóži Biblia, tak je otvorená na začiatku evanjelia podľa Jána. Ctia si sviatok svätého Jána a v tento deň 24. 6. 1717 vznikla aj Veľká lóža Anglicka. S menom Ján sme sa už viackrát stretli a to bude dôvod jeho častého objavovania sa vo filmoch a hlavne v spojitosti s mesiášskymi postavami. Zaujímal by ma dôvod tohto uctievania. Židia napríklad neuznávajú Ježiša, pretože nespĺňal kritéria pre ich mesiáša. Spĺňal ale tieto kritéria Ján Krstiteľ? Nemyslím si to. Ján však nekritizoval farizejov ako Ježiš, ale tetrarchu Herodesa. Takže ak by niekto chcel byť mesiášom, tak čo je hlavné, nesmie kritizovať kňazov. Môže tu ísť ale len o obyčajné trucovanie s cieľom spochybniť Ježiša. Ak by neexistoval Ján Krstiteľ, tak by si našli niekoho iného a je to úplne jedno koho, len nech to nie je Ježiš. Bola potom podobnosť Nea s Ježišom v Matrixe len taká zástierka, aby film dobre prijalo kresťanské publikum spolu so sugesciami, že ľudstvo je rakovina a podobne? Podľa jednej teórie, ktorá sa nachádza aj vo filme Lovci pokladov, majú slobodomurári spojitosť s templárskymi rytiermi. Tí boli obvinení, že vykonávali divné rituály, pľuli na kríž a šliapali po ňom a vraj sa klaňali nejakej hlave s názvom BAPHOMET. Žeby táto hlava bola hlava Jána Krstiteľa? Potom aspoň z cirkevného hľadiska boli templári skutočne kacíri.

V minulej kapitole som porovnával vedu s cirkvou a teraz porovnám s cirkvou slobodomurárov. Cirkev vraj straší ľudí peklom. Masoni zas strašia svojich členov strašnými prísahami. Cirkev vraj zotročuje človeka. Masoni, ktorí si vravia slobodní sú neustále pod dozorom lóže a musia vykonávať rituály podľa presných pravidiel. Cirkevní hodnostári sa nechávajú oslovovať honosnými titulmi ako velebný pán alebo preblahoslavený pán biskup. Tu sú názvy niektorých stupňov škótskeho rítu: Dokonalý majster, Vznešený vyvolený rytier, Veľký vyvolený, dokonalý a vznešený murár. Cirkev je verejná inštitúcia a jej predstavení sú známi a ľahko rozpoznateľní. Masoni sú tajná organizácia, ktorej existencia nie je všeobecne známa. Vyššie stupne sa v nižších lóžach rozpoznať nedávajú. Cirkev nenúti svojich členov tajiť príslušnosť k vierovyznaniu. Masoni sa síce môžu prezradiť, koľkí to však aj urobia? O iných bratoch to však prezradiť nesmú, len ak dostanú ich povolenie. U politikov alebo historických osobností nie je problém zistiť ich vierovyznanie. Počuli ste ale v školskom dejepise niečo o slobodomurároch? Cirkev má vo Vatikáne tajný archív. O masonských tajomstvách je zbytočné hovoriť. Dôvod tohto utajovania v dnešnej demokracii, kde ich nik neprenasleduje je nepochopiteľný. Cirkev šírila svoju vieru aj mečom. Ako sa dnes šíri tá takzvaná demokracia a sloboda? Cirkev upaľovala ľudí. Robila to ale verejne a pod vlastným menom. Koľko ľudí tajne odpravili zo sveta slobodomurári? Ak sa cirkev zamieša do politiky je zle nedobre. Slobodomurári vraj v lóžach nesmú o politike ani rozprávať. Veľký majster Rakúskej veľkolóže Michael Kraus sa však vyjadril, že tvrdenie o tom, že politické diskusie sú v lóžach zakázané, nie je úplne správne. Platí to vraj len o stranícko-politických záležitostiach a každodennej politike. Spoločensko-politické záležitosti a všetko, čo sa týka kvality života ľudí, sú naopak ako námety pre rozhovory vítané. Podozrenia zo skrytej politiky sa teda ukazujú ako správne. Toto bude asi ten pravý dôvod, prečo tak úzkostlivo taja zoznamy svojich členov. Vyšlo by najavo, že mnohí politici, ktorí navonok pôsobia ako protivníci sa stretávajú v jednej lóži, kde vyznávajú jedinú slobodomurársku ideológiu. Potom by vyšlo najavo, že politika je len také divadielko pre masy. Kto je potom lepší a kto horší? Nie sú slobodomurári a cirkev tiež len dve vetvy tej istej organizácie – matrix a Sion, ktoré sa zameriavajú každá na iný typ ľudí? Podľa môjho názoru sú, ale nech si spraví každý vlastný názor. Určiť to však nebol hlavný cieľ tohto článku. Ani dokázať, že Ježiš bol slobodomurár a či prežil ukrižovanie alebo nie. Mojim hlavným zámerom bolo ukázať z akých kruhov vychádza jeho spochybňovanie a aký to má účel.