Osvietení murári

V minulej kapitole som vďaka Danovi Brownovi načal tému slobodných murárov. Teraz preberiem zopár filmov, ktoré sa touto spoločnosťou viac alebo menej zaoberajú. Začnem filmom Lovci pokladov (National treasure), kde sú slobodomurári zobrazení podobne ako u Dana Browna v priaznivom svetle. Tento film vychádza z názoru, že slobodomurári sú pokračovateľmi rádu templárov a strážia ich legendárny poklad. Táto verzia síce nie je preukázaná, ale téma zničeného templárstva bola do slobodomurárskeho rádu vnesená. Aj napriek proklamovanej tolerancii a veľkému protestu katolíckych bratov bol vytvorený stupeň Rytier Kadoš, ktorý je v škótskom ríte na tridsiatej priečke. Za pozornosť stojí, že kadoš je pôvodom hebrejské slovo a znamená svätý. Tento stupeň sa zaoberá ideou, že templári boli odsúdení neprávom. Špekuluje sa, že jeho tajným poslaním je pomsta katolíckej cirkvi a boj proti kresťanstvu.

V úvode filmu sa dozvieme, že kľúč k pokladu templárov zanechal predkovi rodiny Gatesových slobodomurár Charles Carroll, posledný žijúci signatár Deklarácie nezávislosti, krátko pred svojou smrťou v roku 1832. Rytieri poklad objavili počas 1. krížovej výpravy v ruinách Šalamúnovho chrámu. Podľa filmu má tento poklad pôvod v starom Egypte. Ako sa dostal egyptský poklad do jeruzalemského chrámu, to ani len netuším. Zrejme ho tam presunul všemohúci boh. Poklad síce môže predstavovať nejaké tajné znalosti, no otázka zostáva. Ako sa dostali do Jeruzalema? Navyše pribudne ešte jedna. Ako je možné, že vyvolený národ jediného pravého Boha tajne uchovával znalosti pohanských Egypťanov?

Egyptská pyramída bez vrcholu a nad ňou oko.

Z Európy templári previezli poklad do Ameriky a začali si vravieť slobodomurári, na počesť veľkých staviteľov chrámov. Počas vojny o nezávislosť bol poklad opäť ukrytý, aby sa nedostal do rúk Britov. Poklad zaistili sadou mapiek a kľúčov. Kľúče sa časom stratili, až zostal len jeden a ten bol zverený mladému Thomasovi Gatesovi. Kľúč vraví, že tajomstvo sa ukrýva na Charlotte. Čo meno Charlotte znamená, nevedel ani sám Carrolle. Tajomstvo pokladu sa potom snažilo odhaliť šesť generácií Gatesovcov, až prišiel rad na Benjamina Franklina Gatesa. Gates je v angličtine množné číslo od slova brána. Podľa filmu sa templári dostali až do Ameriky. Niečo na tom môže byť. Deklarácia nezávislosti bola vyhlásená 4. júla 1776 a templári prehrali osudovú bitku so sultánom Saladinom 4. júla 1187. Jednu zem teda 4. júla stratili a druhú zase získali.

Ben zistí, že Charlotte je loď, ktorú objaví zmrznutú niekde za polárnym kruhom. Poklad sa tam nenachádza, len ďalší kľúč. Ten ukazuje na zadnú stranu Deklarácie nezávislosti, kde by sa mala nachádzať mapa. Deklaráciu podpísalo 55 mužov a z toho boli vraj deviati slobodomurári. V skutočnosti Deklaráciu podpísalo 56 mužov a o deviatich je známe, že boli slobodomurári. V skutočnosti ich mohlo byť oveľa viac. Na počudovanie, Charles Carroll sa ako slobodomurár neuvádza, čo však neznamená, že ním nebol. Dôvod zaradenia tohto muža do filmu ale asi nebol kvôli tomu, že bol slobodomurár. Bolo to skôr kvôli roku jeho úmrtia. V roku 1832 bol totiž v Amerike založený spolok Skull&Bones, o ktorom budem ešte písať podrobnejšie. Deväť členov bratstva v tomto filme je symbolický odkaz na deviatich templárskych rytierov. Čísla 5 a 6 dávajú dohromady 11.

Benov spoločník Ian Howel, ktorý financoval výpravu sa rozhodne Deklaráciu ukradnúť. Ben nechce, aby bol tento dôležitý historický dokument znehodnotený. Jeho varovania však nikto neberie vážne. Benjamin sa preto rozhodne prijať neľahké rozhodnutie – deklaráciu ukradne ako prvý. Ja to Benovi naozaj verím, že Deklaráciu nezávislosti chcú ukradnúť. Nejde samozrejme o samotný dokument, ale o to, čo predstavuje. Neviem, či to má nejaký tajný zmysel, ale ústavu má na starosti cudzinka – Nemka Abigail Chase. Táto sa po krádeži pridá k hľadačom pokladov. Ja ich volám podľa ich vodcu – Benjamínovci. Pri pohľade na dokument v múzeu Ben hovorí, že zo všetkých tých slov o slobode je najdôležitejšia jedna veta. Keď rad skutkov zneužívajúcich moc, sleduje neustále jeden cieľ, smerujúci k porobeniu všetkého despotizmom, má ľud právo, ba priam povinnosť takúto vládu zvrhnúť. Ďalej vraví, že takéto slová už viac počuť nebudeme. Ak Američania berú Deklaráciu vážne, tak to by už mali brať do rúk zbrane. Pred krádežou na slávnosti prednáša Ben vskutku zaujímavý prípitok. Pripíja si na vlastizradu. Tú vraj páchali všetci tí, ktorí podpísali Deklaráciu. Ak by prehrali vojnu, obesili by ich, sťali, rozštvrtili a čo sa mu najviac páči, vyvrhli by im vnútornosti. Pripíja si teda na tých, ktorí urobili to, čo bolo vtedy zlé, aby vykonali to, o čom vedeli, že je správne. Podľa svedomia. Porušovanie zákona, keď človek čelí tyranii ospravedlňuje aj film Robin Hood z roku 2010. S týmto by som aj súhlasil, akosi to však nesúhlasí so slobodomurármi vyhlásenou zásadou vernosti štátu a jeho zákonom. Istý pohľad na slobodomurársku mentalitu nám môže poskytnúť príspevok z košického slobodomurárskeho časopisu Orpheus z roku 1790.

Brutus

Synak, aj ty? Vraví Július.
Moja mater, Rím! Vraví Brutus,
a hlbšie bodne svätou dýkou slobody!

Táto taktika umožňuje zaútočiť na hocikoho, stačí ho len prehlásiť za diktátora. Presne toto sa v posledných rokoch aj deje. Ak niekto vládne pevnou rukou, ale stojí proti istým záujmom, tak je diktáror. Ak iný ľudí podporuje a stará sa o nich, takisto je diktátor, ktorý ľudí len podpláca. Odpoveď majú pripravenú na všetko.

Film ukazuje, že za Deklaráciou nezávislosti stáli vlastne slobodomurári. Bežný Američan si potom automatický pomyslí, že za svoju slobodu, na ktorú je taký hrdý, vďačí práve im, čo je do istej miery aj pravda. Súčasné slobodomurárstvo v Amerike a možno aj všade vo svete je už ale o niečom inom. Odhaľuje to taktiež, že slobodomurári boli zapojení do aktívnej politiky a dokonca do ozbrojeného povstania, aj keď išlo v podstate o dobrú vec. Svoje písané zásady teda nedodržujú.

Deklaráciu sa Benovi podarí ukradnúť a v pravom hornom rohu nájdu znak slobodomurárov. Niektoré symboly som už opisoval a tento je asi najvýznamnejší. Dá sa v podstate považovať za poznávacie znamenie rádu. Je to uholník a kružidlo. Spolu s Knihou svätého zákona, čo nemusí byť nutne Biblia, patria medzi takzvané Tri veľké svetlá slobodného murárstva. Nachádzajú sa v lóži na oltári a adepti na nich skladajú prísahu. Kružidlo znamená mieru v hľadaní a uholník priamosť v jednaní. Signatári Deklarácie z radov bratstva si uholník zjavne vykladajú inak. Ďalší význam je taký istý ako u Šalamúnovej pečate, na ktorú sa tento znak aj veľmi podobá. Kružidlo predstavuje ducha, uholník hmotu a celok spojenie dvoch protikladov. Uholník zviera uhol 90° a kružidlo zvyčajne 60°. Predstavujú tak spojenie čísel 9 a 6, s ktorým sme sa už stretli pri filme Matrix: Reloaded. Platí to ale zrejme aj naopak, a 69 tak môže predstavovať uholník a kružidlo. Uholník a kružidlo môžu predstavovať aj písmená V a A. Keď číslo šesť podelíme deviatkou, dostaneme 0,666.

Znak je pre hľadačov pokladu znamením, že sú na správnej stope a dostanú sa k ďalšiemu kľúču. Na cieľ má ukazovať tieň Domu nezávislosti v určitý čas. Tento čas zistia zo sto dolárovej bankovky. Vežové hodiny na tejto bankovke ukazujú čas 14:22. V stene nájde tehlu so slobodomurárskym znakom a v nej okuliare s červeným a modrým sklíčkom. Okuliarmi znova preskúmajú Deklaráciu a získajú ďalší odkaz. Tým je kostol Najsvätejšej trojice na rohu Wall street a Broadway. O akú Najsvätejšiu trojicu sa tam jedná? O Otca, Syna a Ducha svätého? To asi nie, pretože symbol tohto kostola je taký divný trojuholník, ktorý keď si rozložíme na jednotlivé strany, tak dostaneme tri šestky. Táto Najsvätejšia trojica teda bude číslo šelmy 666. Podobný trojuholník tvorený troma šestkami sa nachádza aj na ikone počítačových PDF dokumentov. Že to nie je len mnou vymyslená konštrukcia svedčí samotná definícia rovnostranného trojuholníka. Každý trojuholník má uhly, ktorých súčet sa rovná 180. Rovnostranný trojuholník má tri rovnaké uhly po 60 stupňov. Výsledná hodnota čísla 60 je 6, pretože 6 + 0 = 6. Rovnostranný trojuholník teda predstavuje číslo 666.

Hľadači sa dostanú do rúk Iana a je zrejmé, že ich nechá žiť len dovtedy, pokým ich bude potrebovať. Poskytnú mu preto falošný kľúč, že poklad je v Bostone. Po jeho odlákaní nájdu skutočný poklad a Ben sa rozhodne, že má byť rozdelený medzi svetové múzeá. Poklad patrí celému ľudstvu. Vyšetrovateľ z FBI, s ktorým Ben vyjednával súhlasí s jeho plánom. Podľa prsteňa to bol slobodomurár.

Od dojatia nad slobodomurárskou a americkou štedrosťou sa mi už tisnú slzy do očí, a preto radšej hneď prejdem k ďalšiemu filmu, ktorým je Liga výnimočných (League of extrordinary gentleman). Vyzerá to tak, že tí výnimoční gentlemani, ktorí zachraňujú svet sú slobodomurári, hoci vo filme nie sú pomenovaní priamo. Dôležitý na tejto snímke je dôvod ich spojenia do jedného celku.

Práve sa začína dvadsiate storočie a nadchádza nová doba, kde sa už nebude bojovať starými, klasickými zbraňami. Aké asi budú tie nové zbrane? Žeby umelé zemetrasenia, prílivové vlny, výčiny počasia, epidémie a kyberterorizmus? Na začiatku filmu sa deje to isté, čo v Smrtonosnej pasci 3. Muži v nemeckých uniformách vykradnú centrálnu Bank of England. Nemci sa ale bránia, že to neboli oni. Potom je napadnuté Nemecko a obvinená je Veľká Británia. Európa je na prahu vojny. Hrozí dokonca vojna svetová. Za všetkými útokmi stojí ale tajomný Fantóm, ktorý chce takto poštvať národy proti sebe, aby mohol bojujúcim stranám predávať zbrane. Na prste nosí slobodomurársky prsteň s kružidlom a uholníkom a používa zvláštnu kovovú masku s jedným okom.

Vládcovia Európy sa majú kvôli tejto situácii tajne stretnúť v Benátkach. Existuje riziko, že Fantóm napadne toto stretnutie. Muž, ktorý si vraví pán M preto vytvorí Ligu výnimočných, aby lídrov ochránila. Jej členmi sú hrdinovia z viacerých známych literárnych diel. Na dverách v sídle pána M sú takisto kružidlá a uholníky. Na splnenie úlohy majú 4 dni, čo je 96 hodín. Dostanú ju v júli a na splnenie misie majú štyri dni. Je možné, že Benátky majú vybuchnúť 4. júla, čo je deň, kedy bola prijatá Deklarácia nezávislosti.

Benátky Výnimoční zachránia a popritom zistia, že Fantóm je vlastne pán M, ktorý Ligu výnimočných len využíva. Nenápadne získal ich tajomstvá, aby ich použil v nastávajúcej vojne. Za týmto účelom Ligu infiltroval Dorian Gray. Gray je po anglicky šedý, sivý, ale aj bielovlasý. Pán M a zároveň Fantóm je profesor James Moriarty. Veľké M, ktorým sa nazýva nebude odvodené z jeho priezviska, ale zo slova mason, ktorým sa označujú slobodomurári. Film má teda v sebe ukrytú myšlienku, že rád slobodomurárov je niekým infiltrovaný a ovládaný. Je to narážka na ďalší tajný rád - iluminátov a ich ovládnutie slobodomurárskych lóži, o čom sa zmieňoval aj Dan Brown. Preto Fantóm používa jednookú masku. Oko v trojuholníku je totiž znakom tejto spoločnosti.

Svoj plán vyjaví Lige pán M na nahrávke, ktorú im zanechal na ponorke Nautilus. Prečo ale prezrádza svoju stratégiu pred koncom zápasu? Pretože podľa neho už koniec je. Nahrávka obsahuje skrytý signál, ktorý odpáli nálože umiestnené na ponorke. Liga je po splnení svojej úlohy už nepotrebná a je určená na zánik. Byť slobodomurárom, tak sa nad týmto vážne zamyslím. Plán mu však celkom nevyjde a ponorka sa nepotopí. Pán M to ale vôbec netuší a myslí si, že Liga je už po smrti. Liga to samozrejme využije a pána M zničí. Svet je len vďaka nim zachránený.

V poradí treťom filme budú slobodomurári opäť zachraňovať. Tentoraz však nie svet, ale „česť“ anglickej kráľovskej rodiny. Robia to však mierne povedané netradičným spôsobom. Bude to film Z pekla, natočený podľa rovnomenného komiksu Alana Moora. Venuje sa udalostiam z londýnskej štvrte Whitechapel, v ktorých účinkoval masový vrah Jack Rozparovač. Názov filmu je odvodený z listu, ktorý vraj poslal polícii sám vrah. Obe diela čerpajú z knihy Jack the Ripper: The Final Solution z roku 1976 od anglického autora Stephena Knighta. V roku 1984 napísal ďalšiu knihu s názvom The Brotherhood. Obidve knižky sa venujú tajnej slobodomurárskej klike, ktorá zasahuje do mnohých oblastí britskej spoločnosti. Stephen Knight zomrel o rok neskôr, keď mal čuduj sa svete 33 rokov. Podľa jeho knihy bol v roku 1979 natočený aj film Murder by Decree. Podobá sa na film Z pekla, avšak nepoužívajú sa tam skutočné mená a vyšetrovateľa hrá Sherlock Holmes. Z tohto filmu stojí za zmienku jedna scéna, v ktorej doktora Watsona vyláka do bočnej uličky jedna prostitútka a potom ho jej muž vydiera, že ak nezaplatí, tak to povie jeho žene. Vraj je to starý trik a ako bude ešte vidno, dokonca veľmi starý.

Vo filme Z pekla sa píše rok 1888 a londýnska prostitútka Mary Kelly sa spolu s jej štyrmi kolegyňami zúfalo snaží zohnať peniaze. Mary je pekná, červenovlasá žena, pôvodom z Írska. Peniaze potrebujú pre ich pasáka, ktorý sa im vyhráža zabitím. Aby toho nebolo dosť, ich priateľku Ann Crook, ktorá sa vydala za bohatého maliara Alberta unesú. Zdá sa, že vyhrážky myslel pasák vážne, pretože sa stanú ešte horšie veci. Jednu z prostitútok – Marthu Tabram nájdu s podrezaným hrdlom. Onedlho podobne skončia aj ďalšie ženy z jej skupiny. Spoločným znakom vrážd je podrezané hrdlo, zohavenie tela v oblasti brucha a vybratie nejakých orgánov.

Z vrážd sú okamžite obvinení Židia. Nahráva tomu aj nápis na stene, nájdený pri jednej zo žien: „Židia nebudú obviňovaní nadarmo.“ Židia sa ale po anglicky povedia jews a na nápise je slovo juwes. K prípadu je povolaný inšpektor Fred Abberline, ktorý je známy svojimi víziami. Inšpektor si myslí, že nápis je skôr odkaz na troch tovarišov, ktorí zavraždili majstra Chírama Abífa. Volali sa Jubela, Jubelo a Jubelum. Vzhľadom na charakter vrážd sa domnieva, že páchateľ musí mať znalosti z anatómie. Prípad preto konzultuje s osobným lekárom kráľovskej rodiny Sirom Williamom Gullom. Inšpektor sa zblíži s Mary Kelly, ktorá sa ho snaží presvedčiť, že aj keď je prostitútka, inak je slušná žena a bola by určite dobrou matkou. Z jej výpovede vyplynie, že za únosom Ann stojí Ben Kidney, ktorý je šéfom Zvláštneho oddelenia Metropolitnej polície. Podľa prsteňov a odznakov je vidno, že Kidney, inšpektorov nadriadený i doktor Gull sú slobodomurári. Znak slobodomurárov sa ale nachádza aj na chirurgickom kufríku vraha.

Inšpektor sa dostane do archívu Zvláštneho oddelenia a zistí, že Ann Crook je v chudobinci a jej dieťa sa nachádza v sirotinci. Inšpektor ju vyhľadá a zistí, že podstúpila lobotómiu. Je to nová metóda „liečenia“ šialenstva, pri ktorej sa zničí predný mozgový lalok. „Vyliečený“ pacient už nekoná agresívne, pretože už nie je schopný robiť prakticky nič. Je zrejmé, že Ann chceli umlčať. Ona však bľabotá niečo o tom, že otcom jej dieťaťa je princ. Inšpektor s Mary zistia, že je to naozaj pravda. Maliar Albert je v skutočnosti princ Albert Viktor, vnuk kráľovnej Viktórie. Alica, dcéra Ann je tak vlastne legitímnou následníčkou trónu. Vraždy majú teda odstrániť svedkov toho, že princ mal katolícku svadbu a to ešte k tomu s prostitútkou. Vrahom, ktorý to má zabezpečiť bol doktor Gull. Nakoniec zabije aj Mary Kelly, ktorej odstráni srdce. Slobodomurári Gulla odsúdia, ale až potom, čo dokončil svoju špinavú prácu. Gull sa bráni tým, že pre nich sú už rituály prázdne. K nemu ale hovorí vraj sám Veľký Architekt a len on ho môže súdiť. Z týchto bludov je rýchlo vyliečený – lobotómiou.

Inšpektor Abberline nakoniec zistí nečakanú vec. Mary Kelly, do ktorej sa zamiloval žije. Mŕtvola, ktorú našli bola zohavená na nepoznanie, ale podľa vlasov zistil, že to je nejaká iná žena. Gull si ju v tme zmýlil s Adou, ktorá mala pochádzať z Francúzska. V skutočnosti bola ale z Belgicka. Mary nechala inšpektorovi v hostinci list, v ktorom sa píše, že vybrala malú Alicu zo sirotinca a čaká naňho v rodnej dedine pri mori. On k nej ale prísť nemôže, pretože ho sledujú, a tak Fred spácha samovraždu. Mary Kelly a následníčka kráľovskej rodiny ale žije ďalej.

Prípad zo štvrte Whitechapel sa nepodarilo nikdy vyšetriť a identita Jacka Rozparovača je stále neznáma. To, že vrahom bol William Gull a že ho kryli slobodomurári je len jedna z mnohých teórií. Štýl vrážd sa skutočne podobá na tresty zo slobodomurárskej prísahy, no mohlo to byť spôsobené úmyselne, aby podozrenie padlo práve na nich. Možno boli v prípade zainteresovaní a možno že nie. Aj keby áno, podľa mňa to nebolo kvôli tomu, aby sa zatreli stopy o pomere princa Alberta a jeho dieťati. Ak by to bolo tak, ako to bolo prezentované vo filme, potom by boli vraždy vykonané nenápadnejším spôsobom. Brutalita Jacka Rozparovača naopak pritiahla k prípadu všeobecnú pozornosť. Spomínanie kráľovskej rodiny vo filme ale predsa len môže hrať istú úlohu. Podľa najnovších zistení to môže byť skutočne tak, že slobodomurári sú len obetný baránok a tento film to má podporiť. Analýza DNA dokázala, že Jack Rozparovač bol židovský prisťahovalec z Poľska.

Aj keď podľa mňa film nezobrazuje pravý dôvod konania Jacka Rozparovača, napriek tomu môže ozrejmiť príčinu vrážd a okrem toho aj ďalšie udalosti, vrátane 11. septembra 2001. Doktor Gull vravel o rituáloch, podobne ako Dan Brown v Stratenom symbole. Rituály sú možno len také výmysly a nemajú žiadnu moc. To však neznamená, že im nikto neverí a nekoná podľa nich. Podľa môjho názoru v prípade Jacka Rozparovača išlo práve o rituálne vraždy. Výnimočný je už len rok obsahujúci tri osmičky, v ktorom sa vraždy odohrali. Obeťami boli prostitútky. Prečo tomu bolo tak, sa zatiaľ venovať nebudem. Ich počet bol päť. Za zmienku stoja ich krstné mená – Mary Ann, Annie, Elizabeth, Mary Ann a Mary Jane. Telo Mary Ann Kelly bolo nájdené na Mitre Square. Mitra bol perzský boh, ktorého kult v Rímskej ríši súťažil s nastupujúcim kresťanstvom. Mary Jane Kelly bola zavraždená vo vlastnom dome, ktorého číslo bolo 13. Mary Ann Nicholson bola zavraždená 31. augusta. Presne v ten istý deň mala smrteľnú nehodu princezná Diana. Narazila do 13. piliera.

Mr. Bean odrezáva princeznej Diane hlavu, v jednej epizóde z roku 1994. Po jej smrti bola v Anglicku táto scéna vystrihnutá.

V úvode filmu je zobrazený odkaz Jacka Rozparovača: „Raz sa o mne bude hovoriť, že som stvoril 20. storočie.“ Je to pekná slovná hračka, pretože film natočila spoločnosť 20th century Fox. Alebo to nie je len slovná hračka? Číslo dvadsať, napísané rímskymi číslicami je XX. Keď sa na toto číslo nebudeme pozerať ako na číslo, ale ako na tvar, uvidíme uhlomer a kružidlo a v strede aj hexagon. Nasledujúce 21. storočie bolo, dá sa tak povedať, tiež stvorené jednou katastrofickou udalosťou. Bol to útok na WTC 11. 9. 2001. Mary Jane Kelly bola zabitá 9. 11. 1888. Rímskymi číslicami 9, 11 je IXXI. Na kraji sú dve veže a v strede slobodomurársky uhlomer a kružidlo alebo hexagon. Tento symbol sa nachádza aj v znaku spoločnosti Saint-Sulpice. V ich ponímaní je to spojenie písmen A a M, ktoré odkazujú na ich motto Auspice Maria – pod ochranou Márie. Spoločnosť založil v roku 1641 Jean-Jacques Olier, ktorý študoval u jezuitov. Názov pochádza z parížskej farnosti Saint-Sulpice, kde Olier v roku 1646 zahájil stavbu nového kostola. V roku 1727 bol v kostole vytvorený gnómon a v roku 1741 k nemu pribudol biely obelisk (symbol slnečného boha Ra). Možno preto nebol kostol počas Francúzskej revolúcie zničený. V tej dobe sa stal miestom uctievania slobodomurárskej Najvyššej bytosti, o čom svedčí nápis nad vchodom: „Francúzsky ľud rozpoznal Najvyššiu bytosť a nesmrteľnosť duše.“ Otázky vyvoláva to, že nápis nebol doteraz odstránený. Je to práve ten kostol, ktorý spomína Dan Brown v Da Vinciho kóde.

Prsteň so znakom spoločnosti Saint-Sulpice.

Dan Brown písal, že slobodomurári uctievajú aj kocku, čo si vraj málokto uvedomuje. Je to dosť nezvyčajné, pretože kamenári pracovali s kvádrami a nie kockami. Bude za tým zrejme nejaký iný zámer. Kocka má šesť stien, ktoré po rozložení vytvoria kríž. Tento fakt ale si nebude ten pravý dôvod. Viac sa mi pozdáva to, že dvojrozmerná projekcia kocky vytvára šesťuholník. Nachádza sa v nej aj masonske písmeno M a podobá sa na slobodomurársku zásteru. Pekne je to vidieť na logu Smart TV od firmy Samsung.

V troskách dvojičiek zahynulo viac ako 2000 ľudí. Bol tento „útok“ tiež nejaký druh rituálu? Je to ďalšia z možností a možno aj tá najvýznamnejšia. Podľa toho, do akých podrobností to bolo naplánované a v koľkých filmoch sa na to nachádzajú odkazy, tak išlo doslova o mega rituál. Významu tohto rituálu sa budem venovať niekedy v budúcnosti. Vrátim sa ešte k nápisu na stene. Slovo juwes priviedlo inšpektora k trom tovarišom – Jubelom. Týchto troch tovarišov slobodomurári odsudzujú za vraždu majstra Chírama, od ktorého chceli vymámiť tajomstvá, na ktoré nemajú nárok. Slobodomurári ale uctievajú aj takzvané tri nepohyblivé klenoty, ktorými sú hrubý kameň, kubický kameň a rysovacia doska. Klenoty sa po anglicky povedia jewels, čo sa podobá na jubelos, jubels, juwels, ale aj na spomínané jews. Znamená to, že v skrytosti troch zradcov a tým pádom aj vykrádanie tajomstiev vlastne uctievajú?

Kocky zohrali úlohu aj vo viacerých filmoch. Vymenovať môžem Hellraiser, Transformers a Pomstitelia. Existuje dokonca film, ktorý má kocku priamo v názve. Slobodomurárom sa síce priamo nevenuje, ale nachádza sa v ňom téma, ktorá s nimi súvisí a tou sú konšpiračné teórie. V USA mala Kocka premiéru 11. septembra 1998. Opisuje príbeh šiestich ľudí, ktorí sa ocitli v akejsi obrovskej kocke, skladajúcej sa z viacerých miestností, ktorí vôbec netušia, ako sa tam dostali. V skutočnosti tam bolo sedem ľudí, ale jeden človek zomiera hneď na začiatku a do deja už nezasahuje. Quentin je policajt. Je to agresívny chlap, ktorý chce byť šéfom, ale prakticky nič užitočné nerobí. Joan Leaven je mladé dievča a vyzná sa v matematike. Helen Hollowayová pracuje ako lekárka a je konšpiračná teoretička. David Worth postavil vonkajší plášť kocky bez toho, aby vedel, čo vlastne robí. Cez telefón komunikoval s pár ľuďmi, ktorí pracovali na ďalších detailoch, nikto ale nevedel, o čo vlastne ide. Zaujímalo ich len to, že dobre platia. Kazan je autista, ktorého majú všetci za bezcenného blázna, až pokým nezistia, že vie rýchlo riešiť určité matematické výpočty. Rennes je majster únikov. Quentin o ňom vravel, že utiekol zo šiestich väzníc. Rennes ho ale opravil, že to bolo zo siedmych. Alderson zomrel hneď na začiatku a s ostatnými sa nikdy nestretol. V niektorých miestnostiach sa totiž nachádzajú pasce. Mená týchto postáv tvoria názvy šiestich väzníc z rôznych kútov sveta.

Nikto nevie, ako sa do kocky dostal, a tak si myslia, že ich týmto niekto za niečo trestá. Prečo by tam inak strkali nevinných ľudí. Joan namieta, že neurobila nič, čím by si toto zaslúžila. Špekulujú, kto za tým stojí. Vraj len vláda môže postaviť niečo také. Alebo za to môžu mimozemšťania? Keď sa Worth prizná, že to on nevedomky postavil plášť, Hollowayová vraví, že oni pracujú v utajení. Všetkých držia oddelene, aby pravá ruka nevedela, čo robí ľavá. Mozok zostáva v utajení. Kto je ale mozok? Je to jedna veľká mašinéria – pentagon, nadnárodné spoločnosti a tiež polícia. Worth má ale iný názor: „Bude to ťažké pochopiť, ale konšpirácia neexistuje – nikto to neriadi. Vymklo sa to z pod kontroly a je to omyl vyvolávajúci dojem majstrovského plánu. Veľký brat vás nesleduje. Ľudí tam dávajú preto, lebo je to postavené a tak sa to používa.“ Podľa Hollowayovej je toto horšie ako to, čo vymyslela ona. Podľa tohto sú potom konšpirační teoretici úbožiaci, ktorí si nejako potrebujú vysvetliť, prečo sa dejú vo svete zlé veci. Aj takí zrejme existujú, ale určite to neplatí pre všetkých. Odzneje tam aj taký názor, že všetci sme súčasťou systému a teda svet ničíme všetci. Každý zo skupiny má nejaké schopnosti a keď sa spoja, prídu na mnohé veci. Miestnosti sú napríklad označené troma trojicami čísel. Joan pochopí, že ich súčty tvoria súradnice danej miestnosti. Na základe toho pochopia, kde sa nachádza východ. Dokonca sa z čísel dajú aj odhaliť miestnosti s pascami. K tomu im veľmi pomôže autista Kazan, pretože dokáže zisťovať počet deliteľov daného čísla.

Vo filme Kocka sa nachádzajú miestnosti s číslami 911 a 666. Prvé je dátumom jej premiéry v Amerike a zároveň aj dátumom útoku na dvojičky.

Vydajú sa teda na cestu k východu, ale problémy im začne robiť Quentin. Skoro všetkých pozabíja a nakoniec aj sám zahynie, keď ho zabije posúvajúca sa kocka. Uniká len blázon Kazan. Vchádza do svetla. V pokračovaní Kocky sa ukáže, kto ju postavil. Je to obrovská korporácia, ktorá sa zaoberá výrobou zbraní. Volá sa Izon. Rozlúštiť tento názov by už mal každý poľahky zvládnuť. Stačí len trochu poprehadzovať písmenká.

Nakoniec sa ešte vrátim k samotnému geometrickému útvaru, okolo ktorého sa točí zápletka filmu. Kocka je jedným z platónskych telies a skladá sa zo šiestich štvorcov. Má tri rozmery – výšku, šírku a hrúbku. Kocka vo filme teda môže v širšom význame predstavovať náš trojrozmerný svet. V kontexte filmu je potom svet väzenie. Kocka sa latinsky povie cubus, podľa čoho bol pomenovaný aj umelecký smer kubizmus. Preslávil ho hlavne maliar Pablo Picasso. Jedným z najposvätnejších miest islamu je Kaaba v Mekke. Svätyňa má podobu čiernej kocky. Podobne znie aj názov mystického smeru judaizmu – kabbalah. Vo filme má veľký význam poznanie čísel. Rovnako aj kabala sa zaoberá číselnou analýzou posvätných textov. V tejto súvislosti je dosť divné, že na kocke sedí aj bafomet, ktorý v tarote predstavuje diabla.

Filmy venujúce sa slobodomurárom som opísal, a tak uvediem ešte nejaké ďalšie informácie týkajúce sa tejto spoločnosti. Základňu slobodomurárskeho rádu tvorí symbolické, ináč nazývané aj svätojánske slobodomurárstvo. Základnou organizačnou jednotkou tohto symbolického alebo modrého slobodomurárstva je lóža. Aby lóža vznikla a fungovala je potrebných najmenej sedem bratov murárov. Takáto lóža je vraj samostatným subjektom a žiadna lóža nie je nadriadená ani podriadená inej lóži. Mesto, v ktorom lóža pôsobí sa nazýva orient. Vysvetľuje sa to tak, že orient alebo východ je miesto, odkiaľ prichádza svetlo. V symbolickom slobodomurárstve existujú ako už vieme tri stupne – učeň (entered apprentice), tovariš (fellow craft) a majster (master mason). Z radov majstrov sa volia na jeden rok hodnostári, ktorí lóžu spravujú. Na jej čele stojí ctihodný majster a pomáhajú mu prvý a druhý dozorca. Majú na starosti okrem iného aj výuku tovarišov a učňov. Ďalšími hodnostármi sú rečník, sekretár, znalec, vrátnik, ceremoniár, pokladník, špitálnik a vyslanec. V lóži sa vykonávajú rituálne zasadania, ktorým slobodomurári hovoria „práce“. Miestnosť, kde lóža funguje sa zvykne nazývať chrám. Aspoň približne by mala mať obdĺžnikový tvar. Na východe má svoje miesto ctihodný majster. Lóža musí obsahovať Tri Veľké svetlá, Tri malé svetlá a lóžový obrazec, na ktorom sa nachádzajú predmety a symboly súvisiace s daným stupňom. Tvrdenie o tom, že lóže nie sú nikomu podriadené až tak celkom neplatí. Existujú totiž aj vyššie organizácie, ktoré združujú viaceré lóže. Vyskytujú sa dva typy takýchto organizácií a to Veľké lóže a Veľké orienty. Rozdiel medzi nimi je taký, že Veľké lóže združujú lóže pracujúce v jednom ríte a Veľké orienty združujú lóže fungujúce vo viacerých rítoch. Rítus je v podstate istá rada navzájom súvisiacich stupňov alebo určitý súbor rituálov spojený do jedného celku. Uvediem na tomto mieste zopár príkladov. Francúzsky rítus, ako už jeho názov napovedá, vznikol vo Veľkom oriente francúzskom okolo roku 1786. Obsahuje len sedem stupňov. Yorkský rítus má podľa jedných zdrojov desať a podľa iných trinásť stupňov. Najznámejší a svetovo asi aj najrozšírenejší je Škótsky rítus starý a prijatý. Vznikol koncom 18. storočia z 25 stupňového Rítu dokonalosti, ku ktorému sa pridalo ďalších osem stupňov. Celkový počet stupňov tohto rítu je teda 33 (33 = 3 x 11). Škótsky rítus vo svojej konečnej podobe vznikol v roku 1801, na juhu Spojených štátov v Charlestone, ktorý leží na 33. stupni severnej zemepisnej šírky. Veľkú úlohu pri jeho vzniku zohrali slobodomurári židovského pôvodu ako bol napríklad Hymann Izák Long. Z tohto dôvodu sa vynára otázka, prečo bolo ustanovených akurát tridsať tri stupňov? Aby sa tento počet kryl s vekom Ježiša Krista? Možno to bolo aj kvôli tomu, avšak skutočný dôvod bude zrejme iný, vzhľadom na to, že z deviatich členov prvej Najvyššej rady Škótskeho rítu boli štyria židovského vyznania. Pôvod tohto počtu bude mať korene zrejme v kabale. Kabalistický strom života má 10 sefirotov, medzi ktorými existuje 22 ciest. Keď k tomu prirátame najvyšší, nedosiahnuteľný Ein Soph, dostaneme číslo 33. Menej známe sú takzvané egyptské ríty, vychádzajúce z mystérií starého Egypta. V egyptskom slobodomurárstve existuje rítus Misraim s 90 stupňami, rítus Memfis obsahujúci 96 stupňov a spojený rítus Memfis-Misraim, ktorý má 97 stupňov (niekde sa uvádza dokonca 99 stupňov). Tieto ríty boli po zavedení dosť odmietané, čo môže byť ale krycí manéver a tieto ríty môžu hrať v skutočnosti omnoho dôležitejšiu rolu. Ako už vieme, modré stupne pracujú v symbolických lóžach a aj vyššie stupne majú svoje lóže. Škótsky rítus je rozdelený v Európe takto:

1. Lóže dokonalosti – 4. až 14. stupeň
2. Kapituly ruže a kríža – 15. až 18. stupeň
3. Areopagy Kadoš – 19. až 30. stupeň
4. Konzistóriá – 31. až 33. stupeň

Lóže majú svoje farebné označenie, ktoré sa určuje podľa farby najvyššieho stupňa každej skupiny. Symbolické lóže sa označujú ako modré. Štrnásty stupeň má tmavo červenú farbu a osemnásty stupeň jasno červenú farbu, a tak sa lóže dokonalosti a kapituly ruže a kríža označujú zhodne ako červené. Areopagy Kadoš sú čierne a konzistóriá, nazývané aj administratívne stupne sú biele. Najvyšším, tridsiatym tretím stupňom je Zvrchovaný veľký generálny inšpektor (Sovereign grand inspector general). Podľa toho, ako som to pochopil ja, vo vyšších stupňoch toľko zdôrazňovaná slobodomurárska demokracia neplatí. Všetko riadi Najvyššia rada, ktorá sa skladá z najmenej deviatich a najviac tridsiatich troch zasvätencov 33. stupňa. Členovia tejto rady nie sú volení, ale menovaní a to doživotne. Podobne je to aj so zasväcovaním do vyšších stupňov. V modrých lóžach o povýšení rozhoduje samotná lóža, ale vo vyšších stupňoch o tom rozhoduje najvyššia rada. A to, že je niekto majster ešte neznamená, že bude niekedy povýšený aj do vyššieho stupňa. Vyššie zasvätenie vraj nie je určené pre všetkých, tak ako nie je pre všetkých ani slobodomurárstvo. S tým by som aj súhlasil, pretože nie každý je vhodný vykonávať hocakú činnosť. Slobodomurári ale súčasne hlásajú aj tézu o rovnosti, čo týmto praktikám odporuje. Napriek tomu, že sa jedná o jedno slobodomurárstvo a jeden rítus, vyzerá to tak, akoby modré slobodomurárstvo a vyššie stupne boli dve odlišné organizácie. Vzhľadom na dosť veľký počet stupňov škótskeho rítu, členovia sú zasväcovaní iba do niektorých stupňov a obsah ostatných sa predáva len ústne. Zasvätenci vyšších stupňov ale zostávajú aj naďalej členmi modrých lóží, čo je slabý bod tohto systému, umožňujúci tieto lóže ovplyvňovať a možno aj riadiť, bez toho, aby si toho modrí bratia boli vedomí. Držiteľ vyššieho stupňa zasvätenia totiž nemôže prezradiť svoje skutočné postavenie bratovi nižšieho stupňa. Títo vlastne ani nevedia, s kým majú v skutočnosti dočinenia. Každý stupeň má svoje identifikačné znamenia, medzi ktoré patria špeciálne podania rúk, gestá, postoje, sväté slová a heslá. Niektoré znamenia sa nachádzajú aj vo filmoch a bežne ich možno vidieť aj na fotografiách celebrít alebo politikov.

Slobodomurárske poznávacie znamenie učňovského stupňa s názvom Boaz. Palec tlačí na kĺb ukazováka.

Existencia vyšších stupňov bola vraj pred modrými murármi dlho utajovaná. Je preto možné, že počet vyšších stupňov v jednotlivých rítoch je aj dnes omnoho väčší, ako je verejne známe. Existujú aj ďalšie spoločnosti, ktoré navonok nemajú so slobodomurárstvom nič spoločné, a v ktorých majú niektorí slobodomurári paralelné členstvá. Tieto spolky môžu teda predstavovať vyššie stupne slobodomurárstva a bratia ani verejnosť si toho vôbec nemusia byť vedomí.

O slobodomurároch píše aj poľský autor skvelých detektívnych románov pre mládež Zbigniew Nienacki. Hrdinom týchto príbehov je historik umenia, ktorý rieši rôzne záhady. Pomáha mu v tom čudesné, ale veľmi výkonné auto, podľa ktorého dostal aj prezývku – Pán Tragáčik. V knihe Strašidelný kaštieľ sa zaoberá slobodomurármi a tvrdí v nej, že slobodomurári sa v Poľsku zapájali aj do politickej činnosti. V tajnej lóži, ktorá bola ukrytá v kaštieli, pripravovali slobodomurári Novembrové povstanie proti ruskej cárskej nadvláde. Päťdesiati povstaleckí generáli boli vraj slobodomurári a zdôraznil by som ešte to, že radikáli, ktorí sa dostali k moci sa nazývali Towarzystwo patriotyczne. Povstanie sa začalo 29. 11. 1830 a trvalo do roku 1831. V tomto roku vypuklo aj Východoslovenské roľnícke povstanie. Mohla by byť medzi týmito dvoma udalosťami nejaká súvislosť? V knihe sa nachádzajú aj ďalšie narážky na slobodomurárov. Príbeh sa odohráva v lodžskom kraji a Lodž sa podobá na miesto slobodomurárskych schôdzok, ktoré sa volá lóža. Strašidelný kaštieľ stojí v obci Janowka a vedľajšia obec sa nazýva Janow. Je známym faktom, že slobodomurári uctievajú svätého Jána. Okresné mesto sa označuje tajomne len začiatočným písmenom P. V švédskom slobodomurárstve sa používa ako rituálny objekt socha egyptského boha mlčania Harpokrata. V skutočnosti to je ale grécky boh a v Egypte žiadny takýto boh mlčania neexistoval. Na tejto soche sa nachádza aj veľké písmeno P, ktoré je v egyptských hieroglyfoch sekera. Táto sekera predstavuje slovo ntr (neter), ktoré znamená boh. V škole prebieha predstavenie hry Balladyna, v ktorom účinkuje vdova a synom vdovy bol i majster Chíram. Divadelnú hru napísal poľský básnik a dramatik Juliusz Slowacki. Vo svojich dielach sa venoval poľskej histórii, ale aj slovanskej pohanskej tradícii a mysticizmu. Zúčastnil sa aj Novembrového povstania, kde pôsobil ako posol povstaleckej vlády. V jeho hrobke sa nachádza šachovnicová podlaha. Ak ho Nienacki spomenul v diele so slobodomurárskou tematikou, je možné, že aj on bol členom bratstva. Potvrdiť to však nemôžem. Ako zaujímavosť uvediem, že jedna z jeho básní – Slovanský pápež sa stala realitou, keď v roku 1978 zvolili za pápeža Poliaka Karola Wojtylu. V knihe Strašidelný kaštieľ sa nachádza aj známe obvinenie tých ľudí, ktorí veria konšpiráciám. Otec jednej z postáv mal známeho, ktorý tvrdil, že za všetko môžu slobodomurári. Vyvolávajú vojny, kujú sprisahania a politické intrigy na celom svete. Pán Tragáčik sa nevinne spýtal, či sa ten človek náhodou nedostal do blázinca. To sa aj potvrdilo. Dotyčný sa liečil na nervy. Ja som našťastie podľa tohto psychicky zdravý, pretože verím, že za niečo môžu aj ilumináti. K týmto obrátim svoju pozornosť v ďalšej kapitole.