Prekrásny nový svet

V minulej kapitole som sa venoval koncu sveta, ktorý by mal nastať v roku 2012. Hovoril som, že koniec sveta nemusí znamenať úplné zničenie Zeme, ale napríklad aj nejakú výraznú spoločenskú zmenu. O takejto zmene sa hovorí už dlhšiu dobu a dostala názov Nový svetový poriadok, anglicky New World Order (NWO). S týmto termínom sme sa už stretli v niektorých filmoch a použili ho tiež viaceré svetové osobnosti a politici. Hovorí sa, že pojem predstavuje jednotnú celosvetovú vládu s jediným svetovým vládcom na čele a jedno svetové náboženstvo. Platiť bude samozrejme jediná mena. Určité kroky k tomuto usporiadaniu už boli aj vykonané. Po hrôzach 2. svetovej vojny vznikla Organizácia spojených národov, ktorá má aj svoju ozbrojenú zložku nazývanú „Modré prilby“. Európske štáty sa spojili do únie, v ktorej platí zatiaľ ešte stále spoločná mena euro. Vládca celého sveta musí byť dobre prijatý väčšinou obyvateľstva. Z tohto dôvodu za svetového vládcu bude prehlásený údajný potomok Ježiša Krista a Márie Magdalény. Podľa môjho názoru je to najpravdepodobnejší variant. Môžu ale existovať aj iné scenáre, ak by veci nešli podľa očakávania. Či bude tento potomok pravý alebo vyfabrikovaný pre mňa nehrá žiadnu rolu. Možno sa poteším jeho existencii, ale za vládcu ho uznávať nebudem.

Svetový štát opisuje vo svojej knihe Brave New World z roku 1931 anglický autor Aldous Huxley. Jej titul som použil v názve tejto kapitoly. Huxley v nej paroduje optimistickú víziu budúcnosti z diela H. G. Wellsa Ľudia ako bohovia. Za pozornosť stojí fakt, že niektoré črty z románu Prekrásny nový svet sa stali skutočnosťou alebo sa práve realizujú. Vysvetlením môže byť to, že aj Aldous Huxley bol členom Fabiánskej spoločnosti. Dej sa odohráva v Londýne v roku 2540 nášho letopočtu a v knihe je rok 632 po F. Súčty obidvoch rokov dávajú číslo jedenásť. Spoločnosť zobrazená v diele je podobne ako v Orwellovom románe 1984 totalitná a rozdelená do kást. No pokým u Orwella sa občas nájde niekto nespokojný s režimom, tu žiadna nespokojnosť nehrozí. Ľudia sú šťastní a spokojní so svojim údelom, pretože sú už od počatia predestinovaní do svojej kasty. Ak sa aj vyskytnú nejaké nepríjemné pocity, hneď sa to rieši antidepresívami a drogou zvanou soma.

Náboženstvo, ako ho poznáme je zrušené a Boha nahradil Pán Ford. Ľudia sa bavia pri televízii a majú radi rôzne loptové hry. Manželstvo neexistuje a vládne tam sexuálna promiskuita, inšpirovaná názorom Sigmunda Freuda, že sex je prirodzenou súčasťou ľudského šťastia. Žeby toto mal na mysli Ježiš v evanjeliu, keď vraví, že v nebeskom kráľovstve sa ľudia neženia, ani nevydávajú? Autor v knihe takisto kritizuje americký spôsob života a kultúru. Jedná sa napríklad o žuvačky, „pocitové kiná“ a pásovú výrobu, ktorú zaviedol Henry Ford. Táto v príbehu vyrába tovar na jedno použitie, určený pre tamojšiu konzumnú spoločnosť. Podobne je to dokonca aj s deťmi. Tie sa už nerodia prirodzene, ale vyrábajú sa sériovo v liahňach. George Orwell zobrazil vo svojom diele ovládanie pomocou strachu, no Aldous Huxley ukázal, že zotročiť nás môže aj to, čo milujeme.

Rôzne vízie budúcnosti vo filmoch som už opisoval a tentoraz sa sústredím na ďalšiu črtu Nového svetového poriadku. Začnem filmom Príbeh služobnice, nakrúteným v roku 1990 podľa románu kanadskej spisovateľky Margaret Atwoodovej. Niekedy v blízkej budúcnosti sa jedna krajina vydala na nesprávnu cestu. Tá krajina sa volala Gilead a ležala na území dnešných Spojených štátov. Vládne tam diktatúra s prísnou puritánskou morálkou. Následkom radiácie, znečistenia ovzdušia a genetických manipulácii je takmer celá populácia sterilná. Rodiť môže len jedna žena zo sto. Tento stav je označený ako trest boží a za vinu sa kladie ženám.

Znakom krajiny Gilead je žiariace oko v trojuholníku.

Hlavná hrdinka Kate chce so svojim manželom a dcérkou utiecť do Kanady. Pohraničná hliadka ich ale odhalí, zastrelí jej muža a dcéru odvlečie. Kate dokáže rodiť, a tak ju čaká osud služobnice. Bude slúžiť Bohu a národu. Vo výcvikovom stredisku dostane na ruku čiarový kód. Výcvikové stredisko pre služobnice sa volá Červené centrum. Služobnice majú oblečené červené šaty a paničky, ku ktorým sú pridelené majú zas šaty modré. Kate sa dostane do rodiny Veliteľa a má za úlohu počať s ním dieťa pre jeho ženu. Kate však nemôže otehotnieť a zistí, že ani predchádzajúca služobnica nemohla, a preto sa obesila. Ak žena neotehotnie, hrozí jej presun do obávaných kolónií. Veliteľova žena jej preto sama poradí, aby to skúsila s jeho šoférom Nickom. Obaja si boli už aj predtým sympatickí. Kate s ním nakoniec skutočne otehotnie. Po čase zistí, že Veliteľ je poriadne veľké zviera - je šéfom bezpečnosti celého štátu. Raz ju vezme na večierok a ona vidí, že pre elitu prísna morálka a zákony platia len naoko. Papaláši si veselo užívajú s prostitútkami. Pre niekoho je tento nový svet naozaj prekrásny, nie však pre všetkých. Jedna zo služobníc má kontakt na povstalcov a chce po Kate, aby Veliteľa zabila. Kate nechce Veliteľovi a jeho žene nechať svoje dieťa, a tak Veliteľa podreže. Ukáže sa, že Nick je tiež povstalec a pomôže Kate v úteku do hôr, ktoré kontrolujú povstalci. Tam čaká, až sa jej narodí dieťa a dúfa, že to bude do nového sveta.

Toto bola ďalšia nie veľmi príjemná vízia budúcnosti. V tomto filme je však obsiahnutá ešte aj druhá úroveň, ktorá má základ naopak v minulosti. Názov tohto filmu je „Príbeh služobnice“. Tou bola hlavná hrdinka Kate, ktorá mala slúžiť Bohu. Táto služba spočívala v pôrode dieťaťa pre neplodných pánov. Veliteľ existenciu služobníc obhajuje citáciou zo Starého zákona o Abrahámovi a jeho žene Sarai: „Abrahámova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. Sarai povedala Abramovi: Pozri. Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov. Abram počúval jej radu. I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. On k nej vošiel a ona počala.“ Abrahámova žena Sarai bola neplodná, a preto mu musela porodiť syna egyptská služobnica Agar. Niečo v tejto správe však akosi nesedí. Z akého dôvodu spôsobil boh svojmu vyvolencovi Abrahámovi túto nepríjemnosť? Žeby to nebol jeho boh, kto mu to urobil? Prečo potom Abrahámovi jeho boh, ktorý sa mu predstavil ako boh všemohúci s týmto problémom nepomohol? Umožniť Abrahámovi mať syna bez toho, aby ho musel počať s pohanskou ženou je pre všemohúceho boha predsa maličkosť. Alebo to bolo takto kvôli nejakému „vyššiemu zámeru“?

Veliteľ vo filme citoval zo Starého zákona, pretože v krajine Gilead platí len Starý zákon. O Novom zákone alebo o Ježišovi tam nie je ani zmienka. Nie som si istý, či tým chce film ukázať, ako bude vyzerať budúcnosť, alebo či naopak nezobrazuje minulosť, keď ešte Nový zákon neexistoval. Zámerom tvorcov filmu možno bolo spojiť do jedného diela obidve tieto úrovne. Teraz ale preberiem práve tú druhú možnosť, že tu ide o zobrazenie minulosti. Panna Mária, keď jej anjel Gabriel zvestoval narodenie Ježiša mu odpovedala slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Použila ten istý výraz, aký sa nachádza aj v názve filmu – služobnica. Tomu istému problému, ktorému sa venuje aj film – neplodnosti, čelili príbuzní Márie, kňaz Zachariáš a Alžbeta, no i jej vlastní rodičia Jáchym a Anna. Obidvom sa ich problém nejako zázračne vyriešil. Prvým sa narodil Ján Krstiteľ a druhým Mária. Neplodnosť sa tu vyskytuje nejako podozrivo často. Podobný neduh trápil aj temných Deceptikonov (Podvodníkov) vo filme Transformers.

Jáchym sa potom zaprisahal, že ak mu Boh pomôže a on bude mať dieťa, obetuje ho Pánovi. Mária tak bola vychovávaná v dievčenskom ústave pri jeruzalemskom chráme, aby sa stala chrámovou služobnicou. Aké úlohy mala takáto služobnica plniť netuším. Ako však vieme z evanjelia, Mária akýmsi zázračným spôsobom otehotnela. V tom čase bola už vraj zasnúbená s Jozefom. Ako mohla byť ale zasnúbená, keď ju mali jej rodičia obetovať Bohu? Nezasnúbila sa až potom, keď sa zistilo, že je tehotná? Alebo žeby práve toto bola úloha chrámovej služobnice, tak ako je to zobrazené aj vo filme? Môže to tak byť, ide však o to kde a v akom chráme. Evanjeliá príčinu jej tehotnosti vysvetľujú tak, že počala z Ducha svätého. Existuje však aj iná verzia. Grécky filozof Celsus uvádza, že Mária bola cudzoložnica. Čerpal asi z rečí, ktoré sa šírili v istých židovských kruhoch. Tieto chýry sa neskôr dostali aj do Talmudu, kde sa Ježiš označuje ako syn rímskeho vojaka Pandiru. Vojakom – povstalcom bol aj filmový otec Kateinho dieťaťa. Pochybujem však, že Talmud i Celsus sú dôveryhodné zdroje. Celsus bol známym odporcom kresťanstva a farizeji k tomu mali tiež svoj dôvod. Ježiša asi nemali veľmi v láske, keďže ich neustále kritizoval. Je tiež možné, chceli odvrátiť pozornosť od seba samých. Vidia a poukazujú na smietku v oku svojho brata, ale oni sami tam majú brvno. Pre neplodnosť Abrahámovej ženy Sáry existuje totiž aj oveľa prirodzenejšie vysvetlenie, ako je to uvedené v Biblii.

Abrahám predtým, ako sa stal otcom bol nútený odísť do Egypta kvôli hladomoru. Keďže jeho žena Sarai bola pekná, prehlásil ju za svoju sestru a ponúkol ju za ženu faraónovi, aby sa mu dobre viedlo. Neviem koľko kráv a kôz si takto nahonobil, ale kvôli Abrahámovej žene Sarai potom Pán ťažkými ranami bil faraóna i celý jeho dom. Faraón zachránil Abraháma pred hladom a nevedel, že Sarai je Abrahámova žena. Bol vlastne Abrahámom oklamaný a Pán nemal tým pádom dôvod biť faraóna ťažkými ranami. Uvažujme preto prirodzenejším spôsobom. Je dosť dobre možné, že Abrahám, aby sa mu dobre viedlo ponúkal iným mužom svoju ženu už aj pred faraónom. Sarai potom faraóna i jeho dom nakazila nejakou pohlavnou chorobou, čo sa v Biblii opísalo ako ťažké rany od Pána. Následkom tejto choroby bola potom Sarai dočasne neplodná, a tak Abrahám musel využiť egyptskú služobnicu Agar. Je zrejmé, že primitívni kočovníci, ako bol aj Abrahám, nemali ani len potuchy o pohlavných chorobách. Inak by túto pasáž do Biblie nezaradili. Prečo o tomto riziku nepoučil svojho vyvoleného vševedúci Pán, netuším.

Abrahámova služobnica Agar bola Egypťanka. Je možné, že aj Mária bola cudzinka? Podobné meno ako Ježišova matka mala aj jedna provincia v Palestíne a tou je Samária. Názov Samária sa zase podobá na Suméria, čo bola staroveká ríša na juhu Mezopotámie. Neskôr na jej území vznikol Babylon. Meno Máriinej matky Anna znie takisto babylonsky. Anu, sumerský An bol najvyšší boh neba. Meno Mária môže vychádzať buď zo slova Ária, čo je názov pre bielu rasu alebo z egyptského meri, čo je milovať. Egypt sa volal Ta-meri. Samozrejme, ktovie akú podobu mali tieto mená v oblasti Palestíny v Ježišovej dobe. Meno takisto nie je vierohodným dôkazom pôvodu. Podľa toho by na Slovensku už takmer žiadni Slováci nežili. Vrátim sa však ešte k dielu Prekrásny nový svet. Aj tam sa nachádza druhá úroveň, zobrazujúca nie budúcnosť, ale „prekrásny starý svet“. Dve postavy z tohto diela sa rozhodnú ísť na výlet do rezervácie divochov, kde sa stále žije starým spôsobom života.

Po príchode do rezervácie sú Bernard a Lenina svedkami akéhosi obradu, ktorý má zabezpečiť dážď a úrodu. Z otvorov v zemi sa zjavili namaľované obrazy orla a muža pribitého na kríži. Potom začalo bičovanie nejakého chlapca, ktorý po siedmej rane odpadol ako mŕtvy. V tom sa zjavil mladík, ktorý síce mal indiánske šaty, ale jeho vlasy boli žlté ako slama, oči modré a jeho koža síce opálená, ale bola to koža belocha. Volá sa John a hovorí, že mal byť na mieste obetovaného chlapca. Nechceli mu to ale dovoliť, pretože ho nemajú radi pre farbu jeho kože. Rasisiti! On aj jeho matka Linda sú v rezervácii cudzinci. Linda totiž pochádza z civilizovaného sveta. Raz bola takisto s Johnovým otcom na výlete v rezervácii. To ešte netušila, že je tehotná. Linda spadla zo skaly a poranila si hlavu. Indiáni ju našli a odviedli do puebla. Priateľ Thomas ju nenašiel, a tak sa vrátil do „druhého sveta“. John sa narodil až v rezervácii a vyrastal bez svojho otca. Linda je považovaná za pobehlicu pre svoje uvoľnené sexuálne správanie, ktoré získala v civilizovanom svete. John je preto odstrkovaný na okraj spoločnosti. Z tohto dôvodu sa venuje čítaniu a po čase sa dostane k dielu Williama Shakespearea, ktoré začne dokonale ovládať. Keď má John asi dvanásť rokov, pokúsi sa zabiť indiána Popého, ktorý má vzťah s Lindou.

Bernard a Lenina ho vezmú so sebou do civilizácie, kde sa takisto nevie zaradiť, pretože je už zvyknutý na divočinu. Bernard ho využije na odstavenie jeho vlastného otca Thomasa z vedúcej pozície. Johnovi sa páči Lenina, ale odmieta ju z rovnakého dôvodu, ako odmietali jeho matku. Považuje ju za pobehlicu. Teraz by už pre nikoho nemal byť problém pochopiť tento príbeh. Linda je samozrejme Ježišova matka Mária. Linda pracovala ako laborantka v oplodňovacom sále, čo má súvislosť s úlohou služobnice Kate. John je Ježiš, ktorý je tu znova nazvaný Ján. Autor zrejme takisto považuje za mesiáša Jána Krstiteľa. Popé bol vodca povstania z roku 1680 proti Španielom v Novom Mexiku. Meno sa veľmi podobá na Pepe, čo je v mnohých jazykoch domácke meno Jozefa. Takto sa volal aj Ježišov pestún. Lenina - pobehlica by mohla byť Mária Magdaléna. Meno Lenina, keď si ho trochu upravím sa zmení na Lena a to je už podobné na Magda-Léna. Mária, Ježišova matka aj Mária Magdaléna sa začínajú na to isté písmeno – M. Na to isté písmeno sa začínajú aj mená Linda a Lenina. Písmeno L sa nachádza v abecede len o jednu pozíciu pred písmenom M.

S tým, že namiesto Ježiša bol obetovaný niekto iný, som sa už stretol. Ďalší záver, ktorý z príbehu vyplýva je to, že Mária a aj Ježiš neboli Židia. Je to skutočne tak, pretože v tej dobe Židia, po anglicky Jews ešte neexistovali. V Starom zákone sa hovorí o Hebrejoch alebo o Izraelitoch, ale nie o Židoch. Slovo Žid je novodobý pojem, ktorý vychádza zrejme z nemčiny, kde má najlepší zmysel. V nemčine je to Jude, čo má pôvod v slove Judejec, čiže príslušník izrelského kmeňa Júda. Ježiš ale nebol ani Judejec. V Biblii sa píše, že pochádzal z Galiley – z Galiley pohanov. V evanjeliu podľa Jána mu vyčítajú, že je Samaritán, a že je posadnutý zlými duchmi. Ježiš sa snaží vyvrátiť to, že je posadnutý, ale nie to, že je Samaritán. Ak však Ježiš nebol Judejec, tak nemohol pochádzať ani z rodu Dávidovho. Spochybňuje to aj sám Ježiš (Mt 22, 41 - 46). Ak teda Ježiš nebol Žid a ani nepochádzal z rodu Dávidovho, ako môže byť z jeho pokrvnej línie ustanovený jeruzalemský kráľ? Či bol Ježiš Žid alebo nie je jedna vec, ale jeho učenie židovské nebolo určite. Korene má na jednej strane v Egypte a na strane druhej v Indii. Kto sa zaoberal indickou jogou, môže túto spojitosť v Ježišovom učení poľahky rozoznať, aj keď boli mnohé veci účelovo pozmenené. Z neubližovania, ktoré neznamená apatickú pasivitu sa stalo neodporovanie zlu. Indické náuky boli ovplyvnené, ako som už uvádzal bielymi Árijcami. Podľa knihy mohla aj Mária pochádzať z Indie, pretože tam ešte i dnes platí kastový systém. Autor však podľa mňa pod mestom Londýn, odkiaľ pochádzala Linda myslel skôr Babylon. Charingská veža T, ktorá slúži ako pristávacia rampa pre rakety lietajúce do celého sveta pripomína babylonskú vežu. Babylon má v Biblii podobne negatívnu povesť. To aký účel priradil babylonskej veži autor už v roku 1931 ma naozaj prekvapilo. Či tieto závery majú nejakú výpovednú hodnotu, neviem povedať. Neviem, či si to Aldous Huxley všetko vymyslel alebo z akých zdrojov vlastne čerpal. Zaujalo ma však to, že postavy Márie Magdalény aj Ježišovej matky Márie akosi splývajú a sú od seba takmer na nerozoznanie. Pýtam sa preto, ak by to bolo s Ježišom skutočne takto, zobral by si za manželku rovnakú ženu, za akú bola považovaná jeho matka? A bol by vôbec schopný sa oženiť?

V jednej z minulých kapitol som opisoval film Z pekla, ktorý sa venoval vraždám prostitútok. Dospel som k záveru, že sa jednalo o rituálne vraždy, avšak ich príčinu som nevysvetľoval. Poskytol som isté vodítko, ktorým boli mená zabitých žien, takže niekto to možno pochopil aj sám. Pre ostatných príde vysvetlenie práve teraz. Vrah Jack Rozparovač vraj stvoril nové storočie. Nové storočie a dokonca i letopočet vytvorili aj udalosti, v ktorých hlavnú úlohu hral Ježiš Kristus. Rok 1888, kedy sa stali vraždy, obsahuje v sebe číslo 888, o ktorom už vieme, že predstavuje Ježiša Krista. Film Z pekla teda obsahuje v sebe podobnú skrytú úroveň, ako príbeh Aldousa Huxleyho. Všetky mená prostitútok sa vyskytujú aj v biblickom príbehu o Ježišovi. Prostitútka Mary Kelly je červenovlasá cudzinka. Koho táto žena predstavuje, Ježišovu matku alebo Máriu Magdalénu? Film opisuje príbeh, ktorý obsahuje aj kniha Svätá krv a svätý grál, ktorá prišla s teóriou o Ježišovej pokrvnej línii. Vo filme sa vyskytuje odkaz na Francúzsko, odkiaľ mala pochádzať Ada a Mary Kelly sa stará o dievčatko, nie o chlapca. Táto žena teda bude najskôr Mária Magdaléna. Zvláštne je, že to, čo sa pripisuje Ježišovi, vo filme absolvuje Mary Kelly. Je považovaná za mŕtvu, v skutočnosti ale žije. Kniha Svätá krv a svätý grál prvýkrát vyšla v roku 1982. Film Z pekla bol ale natočený podľa komiksu Alana Moora a ten zas vychádzal z knihy Stephena Knighta Jack the Ripper: The Final Solution z roku 1976. Autori Svätej krvi teda mohli svoju teóriu vytvoriť práve na základe knihy Stephena Knighta.

Ježiš sa vo filme nedá jednoznačne určiť. Mohol by ním byť princ Albert alebo dokonca aj sám vrah doktor Gull, ktorý mal vraj spojenie s nejakým božstvom. K Ježišovi však najviac pasuje inšpektor Abberline, ktorý je do Mary Kelly zaľúbený. Inšpektor sa však s Mary neoženil a dieťa nebolo jeho a dokonca ani Mary. Jeho matkou bola Ann Crook. Tá sa ocitla v blázinci, podobne ako Sarah Connor, matka inej spasiteľskej postavy vo filme Terminátor 2. Identitu vraha alebo vrahov neviem určiť, ani presný motív vrážd. Myslím si ale, že to bola nejaká forma rituálu, majúca súvis s osobou Ježiša Krista.

Ako som sa už vyššie zmieňoval, film Z pekla bol nakrútený podľa komiksu Alana Moora. Tento autor vytvoril takisto komiks V ako Vendeta, podľa ktorého vznikol tiež film, ktorému som sa už venoval. Môžu mať tieto dva výtvory, okrem autora ešte aj nejaké iné spoločné prvky? Písmeno V, ktoré používa hlavný hrdina je rímskymi číslicami 5. Ak ho otočíme, tak dostaneme v podstate písmeno A. Guy Fawkes, ktorého masku V nosí bol katolík. V môže znamenať napríklad aj Victory. Jack Rozparovač zabil 5 žien. Ann Crook, matka kráľovského potomka bola katolíčka. Meno muža s maskou predstavuje písmená A aj V a písmeno V môže znamenať i Viktor. Odkazuje teda maskovaný muž na princa Alberta Viktora, príslušníka anglickej kráľovskej rodiny? Raz som si už položil otázku, prečo anglická kráľovská rodina nebola odstránená. Bolo to preto, aby z nej vyšiel údajný potomok Ježiša Krista, ktorý bude prehlásený za vládcu sveta? Bude ale tento panovník skutočne pochádzať z Ježišovej pokrvnej línie?

Pred chvíľou som prebral dve diela. Film Z pekla a knihu Aldousa Huxleyho, ktoré majú v sebe zakódované skryté úrovne o Ježišovi Kristovi a Márii Magdaléne. Z toho potom vyplýva, že ich autori boli veľmajstrami tajnej organizácie Sionstvo Prioru. Úlohou Sionstva je prenášať tajomstvo, že Ježiš a Mária Magdaléna neboli manželia a ani žiadneho potomka nemali. Bájkou o Sionstve som chcel vyjadriť to, že ak je niečo v nejakom diele zakódované, tak to ešte nemusí automaticky znamenať, že to je aj pravda. Dobrým príkladom môže byť kauza s pokladom v obci Rennes-le-Château, ktorá nadobudla veľké rozmery vďaka Danovi Brownovi a jeho Da Vinciho kódu. Celú vec odštartoval Henri Lincoln, ktorý sa vo Francúzsku dostal ku knihe Le Trésor Maudit od Gérarda de Sede. V knihe boli opísané pergameny nájdené Saunierom. Henri Lincoln niektoré pergameny rozlúštil. Čudoval sa pritom, prečo sa tieto „skryté posolstvá“ neobjavili už v de Sedeovej knižke. Kód, ktorým boli tieto posolstvá zašifrované bol totiž veľmi jednoduchý. Pri osobnom stretnutí sa ho na to Lincoln opýtal a dostal takéto vysvetlenie: „Lebo nám napadlo, že niekto ako vy, by ho možno chcel vylúštiť sám.“ Tieto pergameny boli ale, ako sme už mali možnosť zistiť, vyfabrikované. Na tomto príklade sa dá vidieť spôsob práce tajných spolkov. Nahodia návnadu, na ktorú sa niekto chytí a dotyčný potom vykonáva prácu za nich. Aby teda nedošlo k nejakým nedorozumeniam, ja tiež opisujem pozadie filmov a rôzne skryté úrovne, ktoré sa v nich nachádzajú. To ale nemusí ešte automaticky znamenať, že všetko z toho je pravda. Ja ale nechcem ustanoviť nejakú dynastiu, ktorá by vládla svetu. Ja len odhaľujem pozadie filmov a na základe toho sa zamýšľam nad fungovaním tohto sveta a budúcimi udalosťami. Neznamená to síce, že všetko, čo je do filmov vložené je pravda, ale ako som už na mnohých príkladoch ukázal, mnohé takéto udalosti realita potvrdila. Rôzne sugescie som sa snažil odhaliť, ale nemuselo sa mi to podariť vo všetkých prípadoch.

Ďalej chcem povedať, že nemám v záujme podporovať novozákonnú alebo tú druhú verziu ohľadom Ježišovej matky, názor na to nech si urobí každý sám. Ide mi iba o to, aby som vysvetlil význam filmu Príbeh služobnice a knihy Aldousa Huxleyho. Vo filme Kate nie je zobrazená ako cudzoložnica, ale ako obeť systému, pretože ona si svoju úlohu nevybrala dobrovoľne. Ako vnímal Máriu Aldous Huxley je ťažko povedať. Linda pochádza zo sveta, kde platia iné pravidlá, ale nezdá sa, že by ho Huxley vnímal nejako pozitívne. Možno bola Ježišova matka skutočne pobehlica. V tom prípade sa ale v plnom svetle ukazuje charakter farizejov a zmysel Ježišových slov: „Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ Farizeji vytýkali Ježišovi, keď sa označoval ako syn boží, ale vo vlastnom písme ich boh vraví: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš.“ (Ž 82, 6 - 7) Teraz hovoria, že Ježišova matka bola pobehlica a pritom ich vlastný praotec Abrahám bol pasák a ich pramatka Sára prostitútka. Ja nechcem nikoho urážať, možno to ani nie je pravda. Takto sa to ale píše v ich vlastnom písme.

Ďalší film, ktorý si vezmem dnes na mušku je titul Potomkovia ľudí. Dôvod je ten, že ukazuje podobnú situáciu ako Príbeh služobnice. V roku 2027 všade vládnu nepokoje. Televízne správy hovoria, že svet sa zrútil, len Británia kráča ďalej. Darí sa jej to vďaka totalitnému zriadeniu. Hranice sú uzavreté a prisťahovalci sú deportovaní. Vláda sama pácha teroristické útoky, ktoré zvaľuje na islamistov, aby šírila strach a zamaskovala vlastné problémy. V Argentíne bol práve zabitý najmladší obyvateľ Zeme. Je to dosť veľký problém, pretože deti sa už dosť dlhú dobu pre neplodnosť nerodia. Sektári v tom samozrejme vidia boží trest za hriechy ľudstva. Niekomu sa to určite hodí, zvaliť všetko na hriešne ľudstvo.

Theodor Faron si žije svoj zbytočný život londýnskeho byrokrata až do chvíle, keď ho unesie jedna odbojová skupina, bojujúca za práva prisťahovalcov. Vedie ju Theova bývalá žena Julian. Žiada od neho, aby získal tranzitné víza pre jej spolubojovníčku Kee. Chce ju dostať von z krajiny a priviesť k organizácii Projekt ľudstvo. Kee totiž nie je len taká obyčajná prisťahovalkyňa. Ona je totiž v ôsmom mesiaci tehotenstva, čo sa nestalo na celom svete už dlhé roky. Kee je preto v nebezpečenstve. Vzbúrenci ju chcú využiť na povzbudenie bojovej nálady pre svoje povstanie a vláda ju preto chce zabiť. Theovi sa ju podarí zachrániť a Kee porodí svoje dieťa. To dieťa, ktoré film ukazuje ako záchrancu ľudstva je však černoch. Hurá sme zachránení.

Neplodnosť ľudstva, ktorú opisujú tieto dva filmy nie je vôbec z ríše fantázie. Toto sa na svete skutočne deje. Za posledných 40 rokov vzrástla neplodnosť dramaticky a to hlavne u mužov. Klesá počet, kvalita i pohyblivosť spermií. Dôvodom toho je zlý životný štýl – alkohol, drogy, fajčenie, znečistenie prostredia, stres. U žien je to používanie hormonálnej antikoncepcie, z čoho sú neplodné aj ryby v riekach. Vieme už ako sa to deje, ale vieme aj prečo? Nastáva sterilita kvôli spomínaným zlým javom v modernej dobe, alebo naopak tieto javy sa dejú preto, aby sa ľudstvo stalo neplodným?

Vo filme sa dozvedáme, že Theov syn Dylan zomrel počas veľkej epidémie chrípky, ktorá prepukla v roku 2008. Potomkovia ľudí sú tak ďalším filmom, ktorý predpovedal „pandémiu“ prasacej chrípky. Bol natočený v roku 2006 a v predpovedi sa pomýlil len o jeden rok. Veľké nafúknuté prasiatko sa objaví aj vo filme, v scéne, keď Theo vybavuje u bratranca víza. Pandémia však nenastala. Presvedčiť nás o tom chceli iba média vyvolávaním paniky, čo malo ľudí dohnať k očkovaniu. Zaujímavé je, že vakcína sa objavila takmer okamžite so vznikom choroby. Ľudia však očkovanie ignorovali a čuduj sa svete, raz-dva bolo po pandémii. Vakcinácia detí sa vyskytuje aj v jednom filme. Je to Zlatý kompas z roku 2007. Jej výsledkom je strata detskej duše, ktorá má formu zvieracieho démona. Snaží sa o to mocná spoločnosť Magistérium. Je film varovaním pre elitu, aby svoje deti neočkovala?

Zredukovanie obyvateľstva zeme na 500 miliónov po epidémii zombie vírusu sa objavilo aj vo filme Ja, legenda. Bolo toto číslo vybrané len náhodne, alebo boli autori niečím inšpirovaní? Nie, náhoda to určite nebola. V júni 1979 navštívil firmu Elberton Granite Company v americkom štáte Georgia, vyrábajúcu pomníky z miestnej žuly neznámy muž. Predstavil sa ako R. C. Christian a predniesol svoju požiadavku na postavenie veľkého žulového monumentu. Majú byť na ňom zásady pre nadchádzajúci vek. Ak by ľudstvo postihla nejaká katastrofa, žulový monument by sa mohol zachovať a byť akýmsi sprievodcom pre budúce ľudstvo. Muž sa priznal, že jeho meno je len pseudonym, predstavuje ale skutočnú malú skupinu Američanov, ktorí si neželajú byť poznaní. Predpokladá sa, že jeho meno je symbolickým odkazom na Christiana Rosenkreuza, zakladateľa nemeckej tajnej spoločnosti rozenkruciánov zo 17. storočia. Na monumente, ktorý dostal názov Georgia Guidstones a je známy aj ako americký stonehenge sa nachádza nápis: „Nech sú tieto kamene sprievodcom pre vek rozumu!“ Ďalej obsahuje desať základných princípov, ktorými by sa malo ľudstvo riadiť. Sú vyryté v ôsmych súčasných a štyroch starovekých jazykoch.

1. Udržiavajte ľudstvo pod hranicou 500 000 000 osôb, v rovnováhe s prírodou.
2. Múdro usmerňujte rozmnožovanie, zlepšujte zdatnosť a rozmanitosť.
3. Zjednoťte ľudstvo novým živým jazykom.
4. Umierneným rozumom ovládajte vášne, vieru, tradíciu a všetky veci.
5. Chráňte jednotlivcov a národy spravodlivými zákonmi a súdmi.
6. Nech si národy vládnu samé a vonkajšie nezhody nech rieši svetový súd.
7. Vyhýbajte sa malicherným zákonom a zbytočným úradníkom.
8. Udržiavajte rovnováhu medzi osobnými právami a záväzkami voči spoločnosti.
9. Ceňte si pravdu, krásu, lásku a hľadajte súlad s nekonečnom.
10. Nebuďte rakovinou zeme! Nechajte priestor pre prírodu. Nechajte priestor pre prírodu.

Hore uvedené zásady vyvolávajú medzi ľuďmi kontroverzné reakcie. Hoci samotné princípy sú v podstate rozumné, záhadou zostáva, prečo sa tvorcovia monumentu držia v utajení, ak mali dobré úmysly. Tušia kolaps tejto spoločnosti, alebo naopak sami plánujú nejakú katastrofu, ktorá by znížila svetovú populáciu pod spomínanú hranicu a umožnila by im prijať uvedené zákony? Pokus o vyľudnenie alebo dokonca úplné vyhubenie ľudstva nie je vôbec nový. Spomína sa v Biblii i v mytológii národov po celom svete a bola to potopa sveta. Podľa Biblie je dôvodom pre také drastické opatrenie hriešnosť ľudstva. Biblickou potopu sa však snahy o zníženie populácie nekončia.

V roku 1798 vydal anglický ekonóm a pastor Thomas Robert Malthus svoj spis Esej o princípe populácie. V nej uviedol svoju teóriu, že populácia, ak nie je obmedzovaná, rastie geometrickým radom, zatiaľ čo potraviny iba aritmetickým radom. Dostatok potravy je pre neho hlavným stimulom pre rast populácie. Jej geometrický rast však vyústi k premnoženiu, čoho následkom je vznik biedy. Prostriedkom na zníženie populácie malo byť napríklad zrušenie sociálnych zákonov na podporu chudobných. Chcel dosiahnuť, aby sa chudobní stali zodpovednejšími a viac sa spoliehali na vlastné sily. To sa hodilo bohatým, a tak sa tieto zákony po vydaní jeho práce naozaj zrušili. Pozorovania však Malthusovu teóriu veľmi nepotvrdzujú, čo môžeme vidieť vo svete i na Slovensku. Bohatší Európania majú menej detí, hoci potravy je tu dostatok a najviac sa rozmnožujú chudobní tretieho sveta. Príčina zdá sa je práve opačná. Rómovia neschudobneli preto, lebo sa začali premnožovať. Naopak strata pracovných príležitostí po 89. roku a z toho plynúca chudoba spôsobila rast ich pôrodnosti. No nielen chudoba je príčinou vysokej pôrodnosti, hoci s ňou súvisí, ale aj nízke vzdelanie a slabá výchova. Svetovú populáciu by tak mohli obmedziť vyššie príjmy pracujúcich a podpora vzdelávania. Deje sa však pravý opak. Počet chudobných rastie, mzdy sa zmrazujú, sociálne zákony rušia. Počet milionárov ale aj napriek kríze pribúda a sú ešte bohatší. Elitári chcú znížiť počet obyvateľov, prakticky ale robia pravý opak. Nevedia, čo činia? Podľa mňa to vedia dobre. Z rozboru filmu 1984 však vieme, že tí hore chcú zredukovať strednú triedu a väčšinu ľudí uvrhnúť do chudoby a nevzdelanosti, aby ich nemohol niekto zvrhnúť. Zarážajúce je, že „bohom vyvolená elita“ sa bojí toho, že ju niekto zvrhne. Je jasné, že názoru o vlastnej vyvolenosti, ktorým sa nás snažia presvedčiť ani oni sami neveria.

Ak sa bude z vyššie uvedeného dôvodu znižovať populácia, asi to nebude prirodzeným spôsobom. Otvorene o tom hovoril aj zakladateľ Microsoftu Bill Gates na konferencii organizácie TED. Tvrdil, že počet ľudí by sa dal znížiť vďaka novým vakcínam a súčasnej zdravotnej starostlivosti. Vo svojej prednáške Bill Gates rozoberal problém globálneho otepľovania. Vraj ho spôsobuje človek emisiami CO2 a tak zníženie emisií = zníženie populácie. Gates plánuje na vývoj nových očkovacích látok poskytnúť desať miliárd dolárov. Na tomto príklade zisťujeme, čo sa skrýva za takzvaným altruizmom bohatých. Vážení zákazníci firmy Microsoft, ktorí stojíte za jej obchodným úspechom, vidíte, ako si vás za to pán Gates váži a ako sa vám za to chystá odvďačiť. Zaujímalo by ma, koľko tých emisií som asi tak vytvoril ja, keď nevlastním ani auto a koľko ich vyprodukoval pán Gates výrobou a distribúciou svojich produktov, ktoré nám doslova vnucuje. Ak mu tak záleží na životnom prostredí, tak by mal ako elita ľudstva ísť príkladom a depopulovať sa v prvom rade on sám.

Malthus chcel znížením populácie znížiť chudobu, Bill Gates je vraj ochranca prostredia a tajomný autor amerického stonehengu dôvod neuvádza. Z textu môžeme len tušiť, že ide o ochranu prírody. No je tomu skutočne tak? Film Hviezdna brána 2 podáva úplne iný dôvod. Mimozemšťanom, čo sú bohovia starovekých civilizácii, ktorí chcú Zem ovládnuť a vydrancovať, znečisťovanie prostredia nevadí ani trochu. Na vysokom stave populácie im vadí to, že taký veľký počet ľudí nemôžu účinne ovládať. V závere tejto kapitoly už môžem odpovedať na otázku Philipa Dicka, v čom sa líši android od človeka. Androidi nemajú problém vyhubiť 90 percent obyvateľstva zeme, ak to uznajú svojim rozumom za potrebné alebo lepšie povedané, ak to uznajú za výhodné. Dúfam len, že skutočne majú v sebe potenciál vyvinúť nejaké emócie a stihnú sa ešte spamätať.