Upíri

Najznámejší upír Dracula je nazvaný po jašteroch – drakoch, opisovaných v predchádzajúcej kapitole. Vznikli teda upíri z jašterov? Bol vôbec Dracula upír? A môže niečo tak fantastické ako sú upíri existovať? Ja som presvedčený, že áno. Ide o to, či zmienky o upíroch budeme brať doslovne alebo symbolicky. Možno existujú aj takí upíri, ktorí cicajú skutočnú krv, ja sa však budem držať viac pri zemi. Upíri majú dosť veľa spoločného aj s Matrixom, pri ktorom som sľuboval, že sa raz budem zaoberať skutočným vysávaním energie. Práve životná energia je podľa mňa metaforicky zobrazená ako krv a istou formou životnej energie sú aj peniaze. S vysávaním energie aj peňazí mám skúsenosti, takže existenciu tohto fenoménu môžem potvrdiť. Upírska tematika takisto súvisí aj s ďalším oborom, ktorý študujem a tým sú tajné spolky.

Nespočetne veľa filmov bolo natočených o samotnom Draculovi, ktorý sa stal svetoznámym vďaka anglickému spisovateľovi Abrahamovi „Bram“ Stokerovi. Jeho román bol vydaný v roku 1897. Zachytáva príchod diabolského grófa z rumunskej Transylvánie do Anglicka. Ja ho nepovažujem za úplnú fikciu. Významný je hlavne tým, že sa v ňom objavujú prvé písomné zmienky o Slovákoch. Románová postava Jonathan Harker opisuje Slovákov takto: „Najčudnejší boli Slováci, ktorí pôsobia barbarskejšie než ostatní: nosia veľké pastierske klobúky, širokánske voľné špinavobiele nohavice, biele ľanové košele a obrovské kožené opasky, takmer na piaď široké a vybíjané mosadznými klincami. Hoci sú malební, nepôsobia príťažlivo. Keby sa takto zjavili na javisku, človek by ich zaraz pokladal za akúsi čeliadku orientálnych brigantov. Počul som však, že sú neškodní a že im chýba priebojnosť.“ Nemôžem povedať, žeby v tomto opise nebol kúsok pravdy. Ku koncu knihy sú už ale zobrazení úplne opačne: „Ak je to potrebné, proti sile treba ísť silou. Slováci sú silní, suroví a dobre vyzbrojení.“ Slováci totiž pomáhali grófovi prevážať jeho truhly. Boli dokonca upodozrievaní z vraždy Draculovho agenta Skinského: „Všetci sa zbehli ku kostolu a ženy vykrikovali: ‚To určite urobil nejaký Slovák.‘“ Ešteže tomu Mina Harkerová neverila: „V denníku môjho manžela je zmienka, že Skinský obchoduje so Slovákmi, ktorí splavujú rieku až do prístavu. Poznámka tej ženy, že vraždu musel spáchať nejaký Slovák, poukazuje na všeobecnú nevraživosť voči týmto ľuďom. Gróf sa chcel zbaviť svedka.“ V preklade Jozefa Kota boli tieto podozrenia z textu vynechané.

Podozrievanie slovenského chlapca z nekalých úmyslov sa nachádza i v poviedke Kurič od Franza Kafku, ktorá bola zaradená do jeho románu Amerika. Karel Rossman sa bál, že mu Slovák ukradne v noci kufor: „Spomenul si na tých päť nocí, počas ktorých neustále podozrieval malého Slováka, ktorý ležal o dve lôžka vľavo, že má zálusk na jeho kufor. Ten Slovák číhal len na to, keď Karla premôže slabosť a na chvíľku si zdriemne, aby si mohol pritiahnúť kufor dlhou tyčou, s ktorou sa cez deň stále hral alebo cvičil. Cez deň vyzeral ten Slovák celkom nevinne, ale len čo nastala noc, dvíhal sa na lôžku a díval sa smutne na Karlov kufor“. Spomínam to tu preto, lebo kurič sa po anglicky povie stoker.

Podľa logiky niektorých kruhov sme teda vznikli až koncom devätnásteho storočia, pretože ak o niečom nie sú písomné záznamy, tak to neexistuje. No a keďže nie sú žiadne záznamy ani o príchode na naše územie v devätnástom storočí, tak sme tu asi spadli z neba. A len čo sme tu spadli, hneď sme začali pomáhať upírom, prevádzkovať mučiarenske hostely a kaziť vznešené kultúrne misie istých národov.

Ako sa takéto pomerne negatívne opisy Slovákov dostali do diela Brama Stokera, ktorý východnú Európy nikdy nenavštívil? Pred vydaním Draculu Londýn navštívil maďarský spisovateľ a cestovateľ Ármin Vámbéry, s ktorým sa stretol aj Bram Stoker, zaujímajúci sa o východoeurópske legendy o upíroch. Premietlo sa to aj do samotnej knihy a Vámbéry sa v nej objavil ako Arminius - budapeštiansky priateľ profesora Van Helsinga. Vámbéry cestoval po strednej Ázii a pôsobil tam aj ako agent britskej tajnej služby vystupujúci proti ruským záujmom v takzvanej Veľkej hre. Vámbéry sa narodil v slovenskej obci Svätý Jur ako Hermann Bamberger alebo Wamberger.

Spájanie Slovákov (Slovanov) s valaškým grófom Draculom vytvorené Bramom Stokerom, ktoré môže u niekoho vyvolať pobúrenie a u iného zas úsmev na perách, nemusí byť úplný nezmysel. Gróf Dracula je totiž skutočná historická osobnosť. Bram Stoker umiestnil jeho sídlo do Transylvánie (Sedmohradska), skutočný Dracula ale pochádza z Valašska. Obe územia sa nachádzajú v súčasnom Rumunsku, a tak sa môže zdať, že Dracula je Rumun. Vlastným menom sa volal Vlad III., bol to valašský knieža a meno Dracula získal po svojom otcovi Vladovi II. Ten dostal prezývku Dracul potom, ako bol prijatý do rytierskeho Rádu draka. Založil ho v roku 1408 rímsky cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Drak mal symbolizovať zlo, nepriateľa kresťanstva, pretože poslaním rádu bol boj proti Turkom a ochrana kresťanstva. Vlad III. bol tiež známy ako Napichovač, pre svoju krutosť a jeho obľúbený spôsob popravy. Údajne je zodpovedný za smrť okolo 100 000 ľudí a za jeho vlády sa veľmi zhoršili aj podmienky tamojších Židov. Vlad bol v mladosti ako rukojemník poslaný na "výchovu" do Turecka. Turci mali takú super humanitnú taktiku, že z napádaných území brali malých chlapcov, ktorých prevychovali a potom ich posielali bojovať proti vlastným ľuďom. Z toho pramení porekadlo: "Poturčenec horší od Turka." Dracula zrejme nebol žiadny anjel, pretože doba bola vtedy krutá. Valašsko bolo ohrozované z dvoch strán. Nárok si naň uplatňovala Osmanská ríša aj Uhorské kráľovstvo a keď si chcel Vlad uchovať nezávislosť, tak musel bojovať. Nie sú ale práve z týchto dôvodov legendy o jeho ukrutnosti prehnané a vytvorené z istých politických dôvodov? Ak by dnes niekto vystrieľal celú našu politickú triedu, ktorá sa tvári ako vzor svätosti, ale ktorá rozkradla a rozpredala Slovensko a vyciava jeho obyvateľov, nebol by práve on označený za najväčšieho zločinca a krvilačného upíra? O výčinoch Draculových nepriateľov Turkov sa mohli presvedčiť aj obyvatelia nášho územia, no upír je len Dracula.

Zvesti o Vladovej ukrutnosti sa začali objavovať po jeho smrti v rôznych pamfletoch v Nemecku aj Rusku. Vraj má v tom prsty uhorský kráľ Matej Korvín (v rozprávkach sa objavuje ako dobrý kráľ Matiáš), aby takto ospravedlnil odmietnutie pomoci Vladovi v boji proti Turkom. Na tomto poli bol Vlad veľmi úspešný, avšak po čase sa mu minuli prostriedky na platenie vojska. Korvín mu odmietol poskytnúť pomoc, aj keď na tento účel obdržal od pápeža značné prostriedky. Najlepšia pomsta pre bojovníka proti upírom je spraviť z neho samotného upíra.

Meno Vlad znie akosi slovansky. Zdá sa že je to skrátené meno Vladislav. Jeden z jeho predkov sa tak naozaj volal. Bol to Vladislav I., ktorý vládol v rokoch 1364-1377. Pochádzal z rodu Besarab, čo neznie slovansky, ale okrem Vladov a Vladislavov sa v ňom vyskytujú aj ďalšie mená slovanského pôvodu, napríklad Mircea a Radu. Založil ho Besarab I., ktorý Valašsko oslobodil spod Uhorského kráľovstva. Podľa jednej listiny sa jeho otec volal Thocomerius. Toto už vôbec nevyzerá ako slovanské meno. Maďarský turkológ László Rásonyi odvodzuje toto meno z tatárskeho toq–tämir (kalená oceľ), čo odkazuje na mongolského princa Toktomera. Avšak je málo pravdepodobné, aby sa potomok slávneho Džingischána dostal do Valašska a to bez toho, aby to niekto spomínal. Thocomerius je viditeľne latinizovaná forma nejakého mena, v ktorej sa dá spoznať slovanské slovo mir. Toto slovo sa nachádza asi v každom druhom slovanskom mene. Thocomerius je latinská skomolenina mena Tihomir, čo je tichý, pokojný svet.

Z Draculu sa stal najznámejší upír, pričom v legendách sa nikde nespomína, žeby pil krv. Práve naopak, Dracula popravoval spôsobom, akým sa vo filmoch upíri ničia – napichoval na drevený kôl. V knihe sa píše, že jeho predkov, ktorí mali nordický pôvod považovali ich nepriatelia za vlkolakov. S krvou je spojená iná osoba, ktorá pôsobila aj na slovenskom území. Je to uhorská grófka Alžbeta Bátoriová. Žila na zámku v Čachticiach a vydávala sa 8. mája 1575 vo Vranove za Františka Nádašdyho. Známa je ako čachtická pani, ktorá sa kúpala v krvi mladých dievčat, aby si udržala mladosť a krásu. Tieto atribúty sa pripisujú práve upírom. Rod Bátori (Báthory) bol jedným z najmocnejších uhorských rodov. Vlastnil veľké pozemky v Sedmohradsku (Transylvánii) a v erbe mal tri dračie zuby (pôvodne vlčie). Neskôr k zubom pribudol podobný drak, aký sa nachádzal aj v znaku Rádu draka. Ich predok Vid vraj podľa legendy zabil v močiari draka. Hovorí sa, že práve starí Maďari mali zvyk piť krv. Bátoričke pomáhali tri ženy a aj v Draculovom zámku sa nachádzali tri ženské prízraky. Zdá sa, že v postave Draculu splynuli dve historické osobnosti a to Vlad III. a Alžbeta Bátoriová. No možno nielen dve. Samotný Dracula predstavuje v knihe strach z východoeurópskeho prisťahovalectva.

Stokerov román sa začína 1. mája v hlavnom meste Bavorska Mníchove. V ten istý deň v roku 1776 vznikli bavorskí ilumináti. Právnik Jonathan Harker cestuje vlakom do Transylvánie, aby tam zariadil záležitosti týkajúce sa kúpy nehnuteľnosti v Anglicku pre grófa Draculu. Zistí, že gróf sa naučil hovoriť anglicky a to celkom sám. Chce dokonale splynúť s novým prostredím, ale to len preto, aby sa ľahšie dostal k svojim obetiam, ktorým chce cicať krv. Jonathan odhalí, čo je Dracula zač a podarí sa mu z jeho strašidelného zámku uniknúť.

Gróf sa na ruskej lodi Demeter preplaví do Anglicka. Je to prejav vtedajšej rusofóbie. Ako už bolo spomenuté, Rusko bolo konkurentom Veľkej Británie v strednej Ázii. V meste Whitby napadne svoju prvú obeť – Lucy Westerovú. Na pomoc jej z Amsterdamu zavolajú doktora Van Helsinga. Ten tuší, čo sa deje, avšak Lucy sa mu aj napriek štyrom transfúziám krvi zachrániť nepodarí. Podozrenie sa mu začína potvrdzovať, keď po jej pohrebe začínajú miznúť deti. Po istom čase sa deti zvyknú znovu objaviť s dvoma malými rankami na krku. Deti spomínajú akúsi bielu pani. Lucy sa skutočne premenila na nemŕtvolu, a tak Van Helsingovi spolu s jej priateľmi nezostáva nič iné, ako jej vraziť do srdca drevený kôl. Tým to ale nekončí. Vedia, že musia skoncovať aj s pôvodcom nákazy.

Priateľkou Lucy bola aj manželka Jonathana Harkera Mina, ktorá ho našla živého v istej nemocnici. Vďaka tomu skupina zistí, kto má Lucy na svedomí a aké má v Anglicku úmysly. Van Helsing im ozrejmí, že Dracula má rôzne magické schopnosti a nesmiernu silu. Na druhú stranu je veľmi obmedzený. Nemôže vstúpiť do žiadneho domu bez povolenia domáceho. Ak povolenie dostane, potom už môže vstupovať hocikedy a v dome sa správa ako jeho pán. Cez deň musí odpočívať a to len tam, kde je posvätná zem jeho predkov.

Dracula si vytvoril pomáhača, ktorým je blázon Renfield. Ten ho uctieva ako svojho Majstra a dúfa, že za odmenu dostane od neho život. Renfield sa prirovnáva k biblickému patriarchovi Enochovi, pretože Enoch kráčal s Bohom. Bram Stoker teda prirovnáva starozákonného boha k upírovi. Má na to svoj dôvod, ktorý tu aj popíšem. Podľa Biblie sa všetci predpotopní patriarchovia dožívali neprirodzene vysokého veku. Najstarší Matuzalem mal dokonca 969 rokov. V knihe Deuteronomium sa píše, že mäso obetovaných zvierat sa môže jesť, ale krv sa musí vyliať na oltár Pána, pretože krv je život.

Dracula si zabezpečil viacero brlohov, ale jeho prenasledovatelia všetky objavia a zničia. Gróf musí ustúpiť a vracia sa na svoj zámok. Aj napriek svojej prešibanosti sa mu to nepodarí. Je dostihnutý a po zásahoch dýk sa rozpadne na prach. V románe je upír z Anglicka vyhnaný, v skutočnosti je to len zbožné prianie autora. Upíri tam pôsobia naďalej a darí sa im celkom dobre. Zaujímavé je, že Vlada pokladá za svojho predka sám princ Charles. Zrejme preto si kúpil majetky v rumunskej obci Viscri.

O Bramovi Stokerovi sa šíria klebety, že bol členom Hermetického rádu Zlatý úsvit (Hermetic Order of the Golden Dawn). Žiadny dôkaz o tom ale neexistuje. O Zlatom úsvite toho veľa neviem, takže nemôžem zistiť, či sa niečo z jeho učenia alebo symboliky odrazilo v románe. Nachádzajú sa tam ale zjavné narážky na slobodomurárov. Jeden starý dedko sa rozčuľoval, že na náhrobkoch sú popísané lži: „Pamiatke Georgea Canona, ktorý 29. júna 1873 padol zo skaly pri Kettlenessi a zomrel v nádeji slávneho vzkriesenia. Tento náhrobok postavila svojmu milovanému synovi trúchliaca matka. Bol to jediný syn svojej matky, a jeho matka bola vdova.“ Lucy nechápala, čo je na tom také smiešne, a tak jej dedko vysvetľuje: „Vy na tom nevidíte nič smiešne! Chachacha! Lenže neviete, že tá trúchlaca matka bola fúria, ktorá ho nenávidela, lebo George Canon bol vyvrheľ – ozajstný lump.“ Jeho matka bola vdova a teda George bol „syn vdovy“, čo je známy slobodomurársky zvrat. Odkazuje na majstra Chírama, ktorý sa objavuje v rituále tretieho stupňa ako staviteľ Šalamúnovho chrámu. Tohto „syna vdovy“ považuje Stoker za vyvrheľa. Chíram má ale aj znaky Ježiša Krista, takže z koho si robí autor posmech? Ježiša označoval za lumpa a súčasne slobodomurára aj brat Rudyard Kipling. Ja si myslím, že v tomto prípade ide o poukázanie na slobodomurárov, pretože výraz „syn vdovy“ sa v kresťanstve nepoužíva a v románe sa nachádza ešte jedna indícia. Uvediem ju radšej v anglickom znení: „Enter freely and of your own will!“ Podľa internetovej stránky Grand Lodge of British Columbia and Yucon je to slobodomurárska fráza a túto frázu používa gróf Dracula. Spájanie slobodomurárov s upírmi sa objavuje aj v ďalších dielach, ktoré dostanú priestor zachvíľu. Slobodomurárske frázy sa do románu dostali pravdepodobne vďaka Stokerovmu priateľovi Arhurovi Conan Doyleovi, ktorý sa objavil aj v románe ako Sir Arthur Holmwood. Priezvisko Holmwood je odkaz na postavu slávneho detektíva Sherlocka Holmesa, ktorého stvoril Conan Doyle. Jeho stredné meno Conan použil Stoker v mierne upravenej podobe ako meno „syna vdovy“ Georgea Canona. Výrazom canon sa zvykne označovať aj celé dielo týkajúce sa Sherlocka Holmesa.

Sir Arthur Conan Doyle bol slobodomurár a k rádu sa pripojil 26. januára 1887 v lóži Phoenix. Slobodomurárstvo ho asi sklamalo, pretože z neho v roku 1889 vystúpil. Pripojil sa k nemu znovu v roku 1902 a svoju lóžovú činnosť definitívne ukončil v roku 1911.

Klasické snímky o Draculovi nebudem rozoberať, zameriam sa na novšie upírske filmy. Začnem trilógiou Blade. Je to príbeh o čiernom spasiteľovi ľudstva, ktorý vedie krížovu vojnu proti upírom. Film sa začína v nemocnici, kde privedú ženu pohryznutú na krku. Doktor si myslí, že ju pohryzlo nejaké zviera. V podstate má pravdu. Žena je tehotná a pri pôrode zomiera. Jej syn prežije. Stane sa z neho Blade. V čase, kedy sa odohráva príbeh je už tridsiatnik. Narodil sa v roku 1967, kedy bol natočený slávny film Romana Polanského Ples upírov. Polanského manželku potom zavraždili fanatici zo sekty Charlesa Mansona. Žeby v ňom Polanski prezradil niečo viac ako mal? Film Blade bol natočený v roku 1997 na sté výročie vydania Draculu a zároveň na sté výročie 1. sionistického kongresu.

Keďže jeho matku pohrýzol upír, aj on je napoly upír. Má telo upíra, ale dušu človeka. Vďaka tomu získal schopnosti upíra, je ale odolný voči striebru, cesnaku i slnku. Preto ho volajú Denný tvor. Starne však rovnako ako človek. Upírov neznáša kvôli tomu, čo urobili jeho matke i jemu. V boji mu pomáha Abraham Whistler, ktorému upír zabil rodinu. Tam dole totiž zúri vojna a oni sa snažia, aby sa nedostala do ulíc. Whistler Bladea našiel, keď mal 13 rokov. Meno Bladeovho tútora pochádza od maliara Jamesa McNeila Whistlera, ktorý bol známym Abrahama Stokera. Whistler je autor najslávnejšieho amerického obrazu Whistlerova matka, ktorý sa objavil aj vo filme Mr. Bean.

Chuť po krvi Bladeovi zostala, a tak ju musí potláčať pomocou špeciálneho séra. To začína postupne strácať účinnosť. Dúfa, že mu v tejto veci pomôže hematologička Karen Jensonová, ktorú zachránil pred upírmi. Karen je dosť šokovaná z toho, čo videla. Blade jej preto radí: „Hej, rýchlo sa prebuď, svet, v ktorom žiješ je len pekná fasáda. Ale za ním je ešte jeden svet – skutočný svet. A ak v ňom chceš dievča prežiť, musíš sa naučiť brániť.“ Kríže a svätená voda jej vraj v tom nepomôžu. Nemyslím si, že kríže nepomáhajú. Asi len tak pre nič za nič z verejného života nemiznú.

Upíri starnú omnoho pomalšie, boja sa slnka, a preto žijú v temnote noci. Jedným z nich je aj Bladeov úhlavný nepriateľ diakon Frost. Trochu sa na Bladea podobá. Ani on nie je čistokrvný upír. Zatiaľčo jeho šéfovia sa ako upíri narodili, on sa v upíra len premenil. A dávajú mu to aj patrične najavo. U upírov teda panuje rasizmus. Existujú praví aj nepraví upíri, ktorí sú považovaní za menejcenných.

Šéfovia Frostovi vyčítajú, že je hanbou ich národa. Spomínajú akúsi zmluvu, podľa ktorej im ľudskí politici môžu veľmi sťažiť život, ak začnú zvyšovať svoje počty. Vadia im jeho tanečné kluby, pretože priveľmi pútajú pozornosť a existencia upírov závisí od toho, ako splynú s okolím. Frost kašle na nejaké dohody, on chce ľuďom vládnuť. Sú predsa ich potravou.

Vo Frostovom tanečnom klube sa odohrá na začiatku aj jedna scéna, v ktorej hrá pesnička od skupiny New Order, čo je v preklade Nový poriadok. V románe Dracula sa Van Helsing obáva, že nový poriadok založí aj gróf: „Bol to vynikajúci vojak, štátnik a alchymista. Mal bystrý mozog, obrovské vedomosti a odvážne srdce. Jeho mozgové schopnosti prežili fyzickú smrť a ustavične sa rozvíjajú. Ak mu neskrížime cestu, môže sa raz stať otcom alebo šíriteľom nového poriadku, v ktorom bude vládnuť smrť, a nie život.“

Karen po zotavení pošlú domov s varovaním, nech nechodí na políciu, pretože aj tam sú upíri. Upíri sú totiž všade, aj keď si to neuvedomuje. Na obranu jej dajú cesnakový sprej. Chcú ju použiť ako návnadu. Niekto sa do nej skutožne chytí, nie je to ale upír. Upíri, keďže nemôžu fungovať cez deň, tak používajú ľudských služobníkov. Títo, ak verne slúžia a zložia skúšku sa takisto stanú upírmi. Služobníci sú na tele označení piktogramom, ktorý varuje ostatných upírov, že ak by ich vycicali, tak budú mať dočinenia s ich pánom. Upíri takto označujú aj svoje skrýše. Ľuďom tieto značky nič nehovoria, ale každý upír vie, o čo sa jedná. Ak sú služobníci slobodomurári, kto sú potom upíri?

Služobník Krieger, ktorého chytili, rozváža pre upírov krv z krvných bánk, ktoré všade prevádzkujú upíri. Blade chce, aby ich priviedol k svojmu pánovi, ktorým je diakon Frost. To sa im síce nepodarí, ale privedie ich do upírskeho archívu. Od strážcu Pearla zistia dôležité informácie. Blade nie je spokojný s tým, že je upír. To isté pladí aj pre Frosta. No zatiaľčo Blade chce byť človek, Frost sa chce stať upírskym bohom. Rozlúštil staré upírske texty a narazí na proroctvo o upírskom bohu La Magrovi. Aby ho vyvolal, musí vykonať rituál. Potrebuje k tomu 12 čistokrvných upírov a takisto aj Bladea. On je ten vyvolený. Má sa to stať v nejakej veži, ktorú upíri kedysi volali Chrám večnej noci. Že skutočne existuje, tomu už nikto neverí. Ak sa mu to podarí, nastane apokalypsa. Ľudská rasa skončí. Blade jeho plány zhatí, ale boj pokračuje ďalej. Na liek, ktorý vyvinula Karen ešte nie je čas.

Blade 2 sa začína výrokom: „Zabudnite to, čo viete. Upíri existujú.“ Blade zistí, že Whistler, ktorého v prvej časti dostali upíri, nie je mŕtvy. Premenili ho, držia ho na tajnom mieste, a preto sa ho snaží dostať a zabiť. Nájde ho, ale zľutuje sa nad ním a dá mu liek proti upírstvu.

Blade si medzitým našiel nového parťáka Scuda, vlastným menom Josha. Josh je skrátená forma mena Joshua. Ako vyjde neskôr najavo, je to zradca. Po oslobodení Whistlera ich navštívia vyslanci vládcu upírov Damaskinosa a ponúkajú mu prímerie, pretože teraz čelia ešte niečomu horšiemu ako je Blade. Vírus, ktorý vytvára upírov vraj teraz zmutoval a vytvára novú generáciu príšer, ktoré vyciciavajú samotných upírov. Blade poznamená, že príšery sú potom jeho spojenci. Ak však dostanú všetkých upírov, potom sa vraj vrhnú na jeho milovaných ľudí. Príšery, ktoré nazývajú smrťáci sú imúnne na cesnak aj striebro, ale nie na slnko. Upíri preto ponúkajú Bladeovi velenie nad upírskou špeciálnou jednotkou, ktorá sa má vysporiadať s novou hrozbou. Blade im neverí, ale ponuku prijme, aby sa dostal k upírom bližšie a lepšie spoznal, ako to u nich funguje.

Zistí, že to bola pasca. Smrťáci boli vytvorení umelo. Vládca upírov chce vytvoriť pomocou génovej manipulácie novú, čistú rasu upírov, ktorá bude oslobodená od dedičných slabých stránok. Túži, aby sa z upírov stali Denné tvory. Vlk bol v rúchu baránka už dosť dlho. Smrťáci sú len nevydarený medzistupeň. Na ich vylepšenie potrebujú Bladeovu krv. Spomína sa tu čistá rasa, čo ma okamžite privádza k nacizmu. Jeden z členov jednotky sa volá Reinhard, ktorý má voči Bladeovi rasistické poznámky a Whistler o ňom tvrdí, že je to nacista. Čo tým všetkým chce básnik povedať? Akú novú, čistú a nadradenú rasu to vlastne chceli nacisti vytvoriť? Zvláštne je, že všetci tí nacistickí pohlavári veľmi árijsky nevyzerali.

Pre svoj cieľ, ktorým má byť svetovláda, neváha Damaskinos obetovať ani upírov, ba dokonca ani svoje vlastné deti. Jedným z nich je dcéra Nyssa slúžiaca s Bladeom v špeciálnej jednotke a ďalším je syn Nomak, ktorý je nosičom novej nákazy. Potvrdzuje to Nomakov prsteň, ktorý je prsteňom Damaskinosovho rodu. Je červený a uprostred má niečo ako hviezdu. Vládcovi sa jeho genetické pokusy nevyplatia, pretože Nomak sa chce pomstiť svojim stvoriteľom a otca zabije. Ani on však neujde svojmu osudu, pretože proti nemu stojí Blade.

Ako mohol Damaskinos len tak obetovať svoje vlastné deti? Jašteri majú takú zaujímavú vlastnosť. Ak sú v ohrození, tak obetujú svoj vlastný chvost. Ten sa všelijako krúti, aby pritiahol pozornosť útočníka. Ten sa naňho zameria a jašter zatiaľ stihne uniknúť.

Nakoniec to všetko zhrniem dokopy. Nomak je synom vládcu upírov. Má sestru, hoci tá nie je oblečená v červenom, ani nemá ryšavé vlasy. Stvorený bol preto, aby odstránil dedičné hriechy rasy upírov, ale akosi sa nevydaril. Stal sa nosičom nákazy, ktorá napáda ako ľudí, tak aj samotných upírov. Jeho vlastný otec ho neváhal obetovať pre svoje ciele. On svojho otca zabil ako camerlengo v Anjeloch a démonoch. Potom bol sám zabitý ranou do boku, pretože vpredu je jeho srdce chránené kosťou.

Vládca je mŕtvy, ale upíri žijú ďalej. Blade sa s nimi musí vysporiadať v ďalšej časti s názvom Trinity. Nebude to mať ľahké, pretože existencia upírov je zosmiešňovaná. Zosmiešňovaný je aj Blade, pretože verí na roziahle upírske sprisahanie. Je vyhlásený za zločinca a pátrajú po ňom nielen upíri, ale aj polícia.

Upíri mu pripravia pascu. Zamaskujú za upíra človeka a nechajú Bladea, aby ho zabil. Keďže sa nepremení po smrti na popol, ostane po tomto skutku dôkaz a proti Bladeovi sa rozbehne v televízii štvavá kampaň. Policajti ho chytia a Wistlera zabijú. Stoja za tým ale upíri, ktorí pohybujú ľuďmi ako figúrkami v šachovej hre, aby ho vytiahli na svetlo.

Pri vypočúvaní si ho policajt doberá: „A čo kríže, zaberajú ešte? A čo ak je nejaký upír zároveň Žid?“ Ďalší mu odpovie: „Dobrá poznámka.“ Potom ho vyšetruje psychiater, ktorý je spriaznený s upírmi. Pýta sa ho: „Kto je teraz prezident? Viete, kto je práve v Bielom dome?“ Blade odpovie: „Nejaký debil.“ V tom čase bol americkým prezidentom George W. Bush. Po ňom ale nastúpil černoch Barack Obama. Po vyšetrení si psychiater podá ruku s ďalším spriazneným. Ich stisk je nejaký čudný - palec je ohnutý. V zábere síce nie je celá ruka, ale podobá sa to na slobodomurársky stisk. Jasný slobodomurársky stisk ale použil právnik Damaskinosa v predošlej časti. Zvláštne je, že Blade mu odpovedal takisto slobodomurárskym stiskom.

Podanie rúk

Blade však nie je až taký sám, ako sa zdá. Vyslobodí ho partia, ktorá si hovorí Noční lovci. Patrí medzi nich aj Whistlerova nemanželská dcéra Abigail a Hanibal King, ktorý bol v minulosti upírskym poskokom. Blade ich považuje za úbohé decká, no mal by sa s nimi spojiť, pretože sa vrátil sám gróf Dracula. To bolo len jedno z jeho mien. Babylónčania ho uctievali ako Dagona a teraz ho nazývajú Drake. Podľa legiend sa narodil v starom Sumeri. Nikto nevie podrobnosti o jeho pôvode, ale bol to prvý upír. Hanibal počas svojej služby zistil, že upíri sa zaujímajú o archelológiu. Spústu artefaktov sa mu podarilo ukradnúť. Z nich zistil, že legendy o Draculovi sú pravdivé. Udalosti z roku 1897 boli len malým kúskom z celej mozaiky. Vznik upírov spadá do doby pred 6000 až 7000 rokmi. Nevznikol v tej dobe aj svet podľa Biblie?

Svoju podobu vie Dracula meniť, ale jeho pravá podoba je podoba plaza. Stále bol tu a pôsobil v pozadí, až raz zmizol. Vraj sa uložil k spánku, pretože bol znechutený z tohto sveta. Zhruba pred pol rokom ho našli upíri v Iraku, niekde v Sýrskej púšti. Film bol nakrútený v roku 2004 a len rok predtým sa začala americká invázia do Iraku. Ako dôvod sa udávali zbrane hromadného ničenia. Žiadne takéto zbrane sa tam ale nikdy nenašli.

V upírskych kruhoch sa tiež hovorilo o upírskom konečnom riešení. To by si však zničili zdroj potravy, čo nedáva zmysel. Upírske konečné riešenie je matrix. Ľudia sa nebudú zabíjať po jednom, pretože to je neefektívne. Namiesto toho sa pripoja na systém, ktorý z nich bude postupne odoberať krv. Bolieť ich to nebude, pretože ich mozgy budú mŕtve.

Lovci upírov chcú použiť novú taktiku, pretože upírov je strašne veľa. Chcú na nich použiť biologickú zbraň – vírus. K tomu, aby vírus fungoval na sto percent potrebujú Draculovu krv. Útok sa podarí a všetci upíri zahynú. Rasa upírov týmto ale neskončila. Blade to totiž prežil.

Moderné poňatie príbehu o grófovi Draculovi obsahuje film Dracula 2000. Páčil sa mi hlavne preto, ako dokázal vysvetliť pôvod a vlastnosti upírov, medzi ktoré patrí nenávisť k striebru a krížu. A nemusí to byť ďaleko od pravdy.

V úvode sa partia zlodejov vláme do trezora londýnskeho starožitníka Matthewa Van Helsinga. Myslia si, že tam musí byť obrovský poklad, keď je trezor tak dobre chránený. Nájdu tam len kovovú truhlu, ktorú odtiaľ odnesú a odletia s ňou do Ameriky. V truhle sa však nenachádza žiadne zlato, ale sám gróf Dracula. Všetkých päť zlodejov zabije a s lietadom sa zrúti do močiara v blízkosti mesta New Orleans.

Matthew odletí za zlodejmi do Ameriky a príde tam za ním aj jeho učeník Simon. Matthew sa mu prizná, že je ten slávny lovec upírov Abraham Van Helsing. Podarilo sa mu všetkých pozabíjať, až na jedného, ktorým je prvý upír Dracula - Adam, pôvodca zlého. Dostal ho, ale nemohol ho zabiť, pretože naňho neplatia žiadne metódy ako na ostatných upírov. Jediné, čo vie je, že Dracula nenávidí Boha a neznáša všetko kresťanské. Kresťanské symboly ho nezabijú, ale rozzúria ho a on je potom ešte silnejší. Uzavrel ho do truhly a zaprisahal sa, že nezomrie, kým neodhalí tajomstvo jeho nesmrteľnosti. Pichá si preto jeho krv, ktorú filtruje cez pijavice. Abraham je presvedčený, že v New Orleanse Dracula nepristál len tak náhodou. To si myslím aj ja. Dracula tam prišiel kvôli Abrahamovej dcére Mary. Tá pracuje pre firmu Virgin. Po anglicky je virgin panna, čo sa spája s matkou Ježiša Krista. Francúzske mesto Orleans sa zase spája s Johankou z Arku, ktorú volali Panna Orleánska.

Virgin New Orleans

Dracula má silný vplyv na ženy a z troch krásavíc si spraví aj pomocníčky. Keď si s nimi podáva ruku, používa slobodomurársky stisk ruky. Aj v tomto filme sú slobodomurári zobrazení ako pomocníci upírov.

Slobodomurársky stisk
Žena použije pri podávaní rúk s Draculom slobodomurársky stisk stupňa tovariš, ktorý sa volá Jachin.
Slobodomurársky stisk-odpoveď
Dracula jej odpovie rovnakým stiskom.

Mary má vidiny, podobne ako Johanka. Jej sa ale nezjavuje Duch svätý, ani archanjel Gabriel, ale Dracula. Má pocit, že sa chce zmocniť jej duše a bojí sa, že mu neodolá. Spovedník jej hovorí, že ak sa to stane, tak zradí Ježiša Krista. Možno sa to Draculovi aj podarí, pretože Mary dostala skrze svojho otca aj jeho krv. Kvôli tomu všetkému sa dosť zmenila. Jej kamarátka vraví, že kedysi bola ako uragán. Je to potom náhoda, že 29. augusta 2005 mesto New Orleans spustošil hurikán Katrina? Pred 108 rokmi pred touto udalosťou, v roku 1897 vznikol román Dracula, čo už bolo spomenuté a 29.augusta v roku 1897 sa začal aj 1. sionistický kongres.

Van Helsingova dcéra Mary nemusí predstavovať len nejakú osobu, ale aj cirkev. Film teda v symboloch hovorí, že cirkev sa snaží niekto ovládnuť.

Draculovi sa páčia pomery v Amerike. Keď vidí všetok ten morálny úpadok, tak prehlási: „Prekrásne.“ Upír má veľký vplyv na ženy a pri stretnutí s nimi používa slobodomurársky stisk ruky. Zabije Van Helsinga, ale Mary sa mu nepodarí dostať, pretože ju ochraňuje Simon. Spolu začnú pátrať v knižnici, aby prišli veci na koreň. Vedia, že Dracula má mnoho mien, takže v skutočnosti môže byť omnoho starší než rumunský gróf. Neznáša všetko kresťanské ako svätenú vodu, kríž a Bibliu. Do tejto skupiny ale nezapadá striebro. Za tým musí byť niečo osobné. Mary potom v jednej knihe uvidí aramejský nápis. Podobný nápis nechal Dracula aj v jej dome. Aramejčina sa používala v časoch Ježiša a Dracula je Judáš Iškariotský, ktorý ho zradil za tridsať strieborných. Obesia ho preto na kríži a vystavia slnečnému svetlu, ktoré ho spáli.

O širšom význame Judáša som písal v kapitole Väzenie, a tak je identita filmových upírov myslím si jasná. Sú to Židia. Bram Stoker v postave Draculu zhrnul všetko, čo sa Židom pripisovalo už od nepamäti – krvavé obety, únosy detí a rituálne vraždy, záujem o zlato a vyciciavanie národov. Ármin Vámbéry a Franz Kafka, ktorí očierňovali Slovákov boli takisto Židia. Vámbéry napríklad rokoval s tureckým sultánom v mene zakladateľa sionizmu Theodora Herzla, ktorý takisto pochádzal z Maďarska. Sionizmus je hnutie, ktoré malo za cieľ vytvoriť židovský štát v Palestíne. Ako to písal Bram Stoker? Cez deň musia upíri odpočívať v zemi svojich predkov?

U Brama Stokera sa jeho počin aj dá pochopiť, vzhľadom na dobu, keď do Anglicka začali hromadne migrovať východoeurópski Židia, z čoho mal strach. Z akého dôvodu v tom ale pokračuje dnešný Hollywood?