Tajné znamenia slobodomurárov

Slobodomurári používajú viacero druhov znamení, ktoré sú buď súčasťou rituálu, slúžia na rozpoznávanie členov alebo na tajnú komunikáciu. Patria medzi ne rôzne postoje, gestá a stisky rúk. V tomto článku budú opísané tajné znamenia prvých troch stupňov podľa yorkského rítu. Tieto tri stupne sa nazývajú aj modré alebo svätojánske stupne. Sú to stupne učeník, tovariš a majster.

Postoje

Strážny postoj učeníka (Duegard of an Entered Apprentice)

Strážny postoj učeníka
Strážny postoj učeníka.

Ľavá ruka ako keby podopierala Bibliu, čiže posvätný zákon a pravá ruka na nej odpočíva. Anglický názov "Duegard" pochádza pravdepodobne z francúzskeho "Die le garde", ktorý znamená "Boh to ochraňuje". Tento postoj slobodomurárom pripomína povinnosť ochraňovať morálny zákon. V poslednej dobe sa vraj v lóžach už veľmi nepoužíva.

Strážny postoj tovariša (Duegard of a Fellow Craft Mason)

Strážny postoj tovariša
Strážny postoj tovariša.

Ľavá ruka je zdvihnutá a lakeť vytvára pravý uhol. Pravá ruka je oddelená od žalúdka a prsty smerujú von.

Strážny postoj majstra (Duegard of Master Mason)

Strážny postoj majstra
Strážny postoj majstra.

Obidve ruky akoby spočívali na Biblii.

Znaky

Znak učeníka (Sign of an Entered Apprentice)

Znak učeníka
Znak učeníka.

Zo strážneho postoja sa vykonáva tak, že ľavá ruka sa jednoducho spustí k telu a pravá ruka sa zdvihne k hrdlu, potiahne sa z ľava do prava a potom sa spustí dole. Mimo lóže sa toto znamenie vykonáva bez strážneho postoja. Pravá ruka sa zdvihne, rýchlo potiahne cez krk a potom sa priloží k telu. Medzi obidvoma pohybmi sa robí krátka, ale zreteľná medzera. Toto znamenie sa označuje takisto ako trestný znak (Penalty sign) a jeho účelom je pripomenúť učeníkovi jeho prísahu a trest, ktorý z nej vyplýva, ak by prezradil tajomstvá rádu.

Znak tovariša (Sign of a Fellow Craft Mason)

Znak tovariša
Znak tovariša.

Význam je rovnaký ako u prvého stupňa. Pripomína tovarišovi prísahu a trest, ktorý z nej vyplýva. Zo strážneho postoja sa vykonáva tak, že ľavá ruka sa priloží k telu a zároveň sa pravá ruka dvihne k hrudi. Dlaň smeruje dovnútra a prsty sú mierne ohnuté. Ruka sa potom potiahne cez hruď a spustí sa dole. Mimo lóže sa tento znak vykonáva bez strážneho postoja.

Znak majstra (Sign of a Master Mason)

Znak majstra
Znak majstra.

Zo strážneho postoja sa vykonáva tak, že ľavá ruka sa priloží k telu a pravá ruka sa potiahne cez žalúdok a potom sa spustí dole. Bez strážneho postoja sa pravá ruka, otočená dlaňou dole, s palcom smerujúcim dovnútra potiahne cez žalúdok a priloží dole k telu. Týmto spôsobom sa to robí mimo lóže. Znak pripomína majstrovi jeho prísahu a trest, ktorý z nej vyplýva, ak prezradí tajomstvá rádu.

Znak núdze

Veľké znamenie núdze (Grand hailing Sign of Distress)

Veľké znamenie núdze
Veľké znamenie núdze.

Ruky sa zdvihnú, ako je to zobrazené na obrázku a potom sa priložia k telu. Opakuje sa to trikrát. Toto znamenie sa vykonáva, ak slobodomurárovi hrozí nejaké nebezpečenstvo. Každý prítomný slobodomurár je mu povinný pomôcť. V noci alebo v situácii, keď znak nie je možné vidieť sa použije zvolanie: "Bože môj, nenájde sa žiadna pomoc pre syna vdovy?"

Rozpoznávacie znaky

Stisk učeníka (The Grip of an Entered Apprentice)

Stisk učeníka
Stisk učeníka.

Stisk učeníka sa volá Boaz. Je to odkaz na stavbu Šalamúnovho chrámu, kde pri vchode stál stĺp nazývaný Boaz. Muž s týmto menom sa spomína taktiež v knihe Rút.

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na kĺb ukazováka. Meno tohto a aj ostatných stiskov slúži pri rozpoznávaní ako heslo. Jedine týmto stiskom sa môžu slobodomurári rozpoznávať mimo lóže.

Stisk tovariša (Pass Grip of a Fellow Craft)

Stisk tovariša
Stisk tovariša.

Tento stisk sa volá Šibbolet (Shibboleth). Pochádza z biblickej knihy Sudcov: "Galaádčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimovcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil: 'Chcel by som prejsť' - Galaádčania sa ho opýtali: 'Si Efraimovec?' a ak odvetil: 'Nie!', povedali mu: 'Vyslov šibboleth!' Ak povedal sibboleth, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Vtedy tak padlo z Efraima na štyridsaťdvatisíc mužov." (Sdc 12, 5-6)

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na medzeru medzi kĺbmi ukazováka a prostredníka.

Skutočný stisk tovariša (Real Grip of a Fellow Craft)

Skutočný stisk tovariša
Skutočný stisk tovariša.

V druhom stupni sa používa dvojnásobná kontrola pomocou ďalšieho stisku, ktorý sa volá Jachin. Je to meno druhého stĺpa, ktorý sa nachádzal pri vchode do Šalamúnovho chrámu: "Stĺpy postavil do predsiene chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jákín, druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Bóáz. (1 Kr 7, 21)

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na kĺb prostredníka.

Stisk majstra (Pass Grip of a Master Mason)

Stisk majstra
Stisk majstra.

Tento stisk sa volá Tubalkain. Je to meno jedného z Kainových potomkov, o ktorom sa píše v knihe Genezis: "Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. (Gn 4, 22)

Stisk sa vykonáva tak, že palec tlačí na medzeru medzi kĺbmi prostredníka a prsteníka.

Skutočný stisk majstra (Real Grip of a Master Mason)

Skutočný stisk majstra
Skutočný stisk majstra.

Skutočný stisk majstra sa volá Mahabone. Znamená to "Syn vdovy", ktorým bol staviteľ Šalamúnovho chrámu Hiram Abif: "Potom dal Šalamún poslami priviesť Hirama z Týru. bol to syn matky - vdovy z Neftaliho kmeňa, jeho otec bol Týrčan, kováč." (1 Kr 7, 13-14) Pomocou tohto stisku bol majster Hiram Abif vytiahnutý z hrobu.

Zdroj:

Duncans Masonic Ritual and Monitor: Malcolm C. Duncan 1866