Nie je tu miesto

Slováci riskovali svoje životy, aby skrývali židov počas 2. svetovej vojny. Patria medzi najviac oceňované národy v ocenení Spravodliví medzi národmi. Koľko židov poskrývali počas holokaustu židia? Pozrime si ukážku z filmu Schindlerov zoznam.

Je to zrejme narážka na neprijímanie židovských utečencov pred nacizmom do USA. Židovskí utečenci, ktorí utiekli do Francúzska sa preto po obsadení Francúzska nacistami ocitli znova v ich rukách. Kde bola vtedy židovská loby v Amerike?