Talmudátor

Keď strelí terminátor človeka do nohy a človek vykrváca a zomrie, nie je to chyba terminátora, že si neodbehol po pomoc.