Biela novinárska spodina

Pozrime sa čo dokáže vyplodiť biela bradatá novinárska spodina z denníka Sme. Ja však na rozdiel od Arpáda Šoltésza, ktorý bielu spodinu nemôže vystáť, mám aj túto novinársku bielu spodinu rád. Ja sa riadim slovami Ježiša Krista o láske k nepriateľom. Bohužiaľ týmito slovami sa neriadia ani mnohí bieli kresťania a neznášajú černochov alebo iné národy ako celok. Napríklad biela novinárska spodina z denníka Sme v cykle videí s názvom Nová vlastiveda, ktorý je nahovorený posmešným hlasom, uverejňuje neskutočné urážky na adresu slovenského národa. Názov jedného videa je Keby nás neobsadili Maďari, neboli by sme Slováci. Ja budem ale postupovať v duchu Ježiša Krista: "Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom." V prvom rade sa preto musím poďakovať denníku Sme za to, že ukázal svoju pravú tvár. Dobre vedieť.

Navonok sa totiž snaží vystupovať ako bojovník proti nenávisti voči národnostným skupinám. V skutočnosti ale slovenskú národnosť uráža a vysmieva sa z nej. Pritom keď si iní robia žarty zo skutočného správania asociálov, vtedy sa rozčuľuje, že je to rasizmus.

Na začiatku sa pristavím pri názve videa. Nedávno Matica slovenská vydala video s tézou, že keby nebolo Slovenského štátu, nebolo by ani SNP. Vtedy spustili taký krik, že je to fašizmus, až video stiahli. Oni sami pritom robia to isté. Vraj vpád starých Maďarov bol najväčšou udalosťou našej vlasti a rozčuľujú sa, že to tu nikto neoslavuje. Síce vtedy nebol taký národnostný útlak ako v 19. a 20. storočí, ale hádam nebudeme oslavovať, že nás niekto obsadil. Prečo vy neoslavujete, že nás obsadili Nemci? Prečo neoslavujete, že židov obsadili Rimania. Tí sa proti nim naopak neustále búrili.

Starých Maďarov v Ázii krvavo vytlačovali iní kočovníci. Takže to boli úbohí vojnoví utečenci. Na usadenie sa v Karpatskej kotline dostali povolenie od Svätopluka. Bradatá biela spodina vo videu ale nazýva Maďarov nájazdníci a čuduje sa, že Svätopluk má sochu na hrade. Podľa neho je to kolaborant maďarský. Ja vravím, že to bol vítač imigrantov. So Slovanmi potom dopadol tak, že prišiel o nezávislosť na 1000 rokov.

Podľa denníka Sme, ktorý podáva len overené informácie sú teda imigranti nájazdníci a vítači imigrantov sú v skutočnosti kolaboranti. Ďakujem ti denník Sme, že si nám to všetko tak pekne vysvetlil. Dnes si takým vítačom nájazdníkov ty. Neboj sa, ty sochu na hrade nedostaneš. Takže občania Slovenska, riaďte sa podľa denníka Sme a vystupujte proti imigrantom, lebo sú to nájazdníci.

Podľa tejto logiky by ani židia nemali nadávať na Nemcov a Hitlera, pretože keby nebolo Hitlera, nebol by ani Izrael.