Revolučný biznis

Dokument približuje činnosť srbskej organizácie Otpor pri organizovaní revolúcií z posledných rokov. Po severoafrických krajinách majú prísť na rad ďalšie menšie krajiny ako Bielorusko a Ukrajina a nakoniec Rusko.