Gottšalk

Slovenský film na motívy románu J.M.Hurbana o živote pobaltských Slovanov v 12. storočí.

Toto čaká progresívnych zapredancov západu, ktorí tu momentálne rozbiehajú majdan.

Dejiny sa fakt opakujú. Pred tisíc rokmi tu západní pokrokári za účelom obsadenia našich území šírili kresťanstvo. Dnes tu šíria islam. Dúfam, že druhé opakovanie dejín pre nich dopadne ako fraška.