Konôpka

Dozvedel som sa, že nedávno bol na Slovensku schválený zákon proti extrémistom. Tomuto počinu ja absolútne nerozumiem. Hlavy študované zrejme nikdy nepočuli o prísloviach a porekadlách slovenského ľudu. Pre vysokých vzdelancov je asi zaoberanie sa dedičstvom nevzdelaného ľudu pod ich úroveň.

Ich škoda. Inak by vedeli, že existuje takéto príslovie: "Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne." Totižto, byť sám nacista/extrémista, ktorý rozdeľuje ľudí na vzdelaných nadľudí a nevzdelaných podľudí a pritom odsudzovať nacizmus/extrémizmus, to je odsudzovanie samého seba. A to nie je veľmi dobrý nápad. Náš vzdelaný "výkvet" spoločnosti to ale nechápe, a tak sa sám odsúdil a teraz si ešte aj sám navliekol slučku na krk. Vidím, že ja sa ani nemusím nejako namáhať. Oni urobia všetko sami.

A to je naša úloha. Zariadiť veci tak, aby sa obliekli do vlastnej košele, tak ako je to názorne predvedené na príklade nosatého vyberača daní v slovenskej rozprávke Konôpka.